Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.09 – 20 mei 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Uitnodiging !

Het is met genoegen dat wij u uitnodigen op een

FEESTMAAL van CD&V-ZELZATE

Vrijdag 25 mei 2007 om 19u00

C.O.C. “De Brug” Assenedesteenweg 119 te Zelzate

* Aperitief

* Gegarneerde gerookte zalm op warme toast

 

 

Toespraak “Van topmanagement naar politiek” door Peter LEYMAN (ex-topman Volvo)

 

 

* Kalkoenfilet met sinaasappelsaus, kroketjes, gebakken witloof en gemengde sla

Toespraak “De Vlaamse politieke actualiteit” door Joke SCHAUVLIEGE (ondervoorzitter CD&V-fractie Vlaams Parlement)

* Gevarieerd dessertbuffet

Deelnameprijs: € 17,00 per persoon - € 10,00 voor kinderen t.e.m. 12 jaar
                                                 (maaltijd met aperitief inbegrepen)

Inschrijven kan nog tot 24 mei 2007 door:

- overschrijving op rekening 890-9740512-94 van CD&V-Zelzate
- door betaling bij: Luc De Vos – Veldbrugstraat 58A – 09/344.83.30
                              Van Belleghem Carine – De Keyserstraat 6 – 09/343.04.75
                              Ronnie Colpaert – Roggestraat 4 – 09-345 73 48
                              Martin Acke – Leegstraat 156A – 0479/74.76.47 –
martin@acke.info

Iedereen welkom !

 

OCMW-raad op 22 mei 2007

De eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op dinsdag 22 mei 2007 om 17u00 uur in de vergaderzaal van het Administratief Centrum van het OCMW te Zelzate. De openbare zitting kan door elke inwoner bijgewoond worden.

OPENBARE ZITTING

1. Aanpassing huishoudelijk reglement
2. Handtekeningsbevoegdheid ivm schuldbemiddeling
3. Wijziging aankoop pedagogisch spelmateriaal en kasten
4. Kennisname notulen OCMW Gemeente
5. Medische preventie kinderdagverblijf
6. Cvba Wonen - aanduiden vertegenwoordiger
7. Omzetting kredietopeningen in leningen

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

8. Notulen vast bureau dd. 19-03-2007
9. Notulen vast bureau dd. 10-04-2007
10. Proces-verbaal van de vastgelegde uitgaven

Algemeen

11. Aanstellen jobstudenten
12. Personeel kan toegevoegd worden aan polis "personen in opdracht" zodat zij voor voertuig verzekerd zijn Administratie
13. Aanstellen administratief medewerk(st)er
14. Voltijds administratief medewerk(st)er - verlengen contract ROB-RVT – Verzorging & Verpleging
15. Aanstelling halftijds contractuele verzorgende - aanstelling vervangingscontract
16. Aanstelling voltijds geco verzorgende - nieuw contract
17. Aanstelling geco verpleegkundige Thuiszorg
18. Aanstelling halftijds geco technisch beambte poetsdienst
19. Aanvraag pensioen halftijds statutaire gezins- en bejaardenhelpster
20. Voltijds maatschappelijk werk(st)er - wijziging functie-inhoud + openverklaring

Gemeentebestuur heft hogere belastingen maar bespaart amper op de uitgaven

Op de gemeenteraad van 26 april werd de gemeentelijke begroting besproken. Daarin wordt bepaald hoeveel geld het gemeentebestuur in de loop van 2007 aan de diverse opdrachten zal uitgeven en waar men dit geld zal halen.

De CD&V-fractie is sterk teleurgesteld in het huiswerk van het schepencollege en kon dan ook niet anders dan deze begroting afkeuren. Daar zijn diverse redenen voor:

1) De paarse meerderheid doet niets aan de sanering van de gemeentelijke financiën. Niettegenstaande de nu al dramatische vooruitzichten zal de uitvoering van de begroting de toestand nog verergeren. De paarse meerderheid is van plan om de huidige spaarpot van 6,7 miljoen euro (hetgeen rest van de verkoop van het elektriciteits- en gasnet) gewoon op te souperen tegen 2012. De geplande uitgaven in 2007 stijgen immers van 11,5 naar 13,1 miljoen euro (+13,9%) terwijl de ontvangsten ‘slechts’ stijgen van 11,2 naar 11,7 miljoen euro (+ 4,5%).

2) De meerderheid snoeit helemaal niet op de uitgaven, integendeel. Men kiest voor de gemakkelijkheidsoplossing door de belastingen sterk te verhogen. De zuiver gemeentelijke belastingen en retributies stijgen met ongeveer 600.000 euro en dat is maar liefst 70% meer dan vorig jaar! En dat terwijl VLD-raadslid Frank Bruggeman twee raden terug nog eiste dat de personenbelasting met een percent naar beneden moest. Hij durfde op de gemeenteraad zelfs nog beweren dat de belastingen niet verhogen! Met dergelijk toneelspel verliest hij samen met zijn Open VLD elke geloofwaardigheid.

3) Een aantal onrealistische inkomsten die al jaren meegesleurd werden om de begroting positiever te laten lijken worden terecht geschrapt, maar toch blijven er nog een aantal overdreven ramingen over zoals de belasting op sluikstorten. Daarvoor staat een ontvangst van 5.500 euro geboekt, terwijl vorig jaar amper 124 euro werd geïncasseerd. Ook aan de lakse aanpak van sluikstorters moet gewerkt worden.

4) Na een aantal Sinterklaasacties van OCMW-voorzitter Freddy De Vilder laat hij nu als burgemeester de uitgaven in het OCMW terug volop ontsporen met een stijging van maar liefst 353 k€ t.o.v. de toelage van vorig jaar. Toch vermeldt de beleidsnota geen opmerkelijke uitbreiding van activiteiten of diensten. Het is wellicht een gebrek aan beleidsvisie die voor stijgende kosten zorgt. Het blijft wachten op een degelijk lokaal sociaal beleidsplan dat samenwerking met externe diensten coördineert en uiteindelijk moet mogelijk maken om met minder geld meer te kunnen doen.

5) De leningkosten in 2007 stijgen van 1,9 naar 2,4 miljoen euro omdat de afbetaling van diverse zware leningen van vroegere investeringen in 2006 beginnen te lopen. Zelzate heeft een totale schuldenlast van 14,8 miljoen euro en de aflossingen en interesten daarvoor kosten ons samen 2,4 miljoen euro per jaar. Toch voorziet de begroting 2007 voor een bedrag van 3,1 miljoen euro investeringen alsof er niets aan de hand is. Men vraagt zich niet af waarmee dat allemaal zal worden afbetaald.

6) De SP.A en Open VLD voeren naast een algemene indexering van 7 à 10% van de meeste gemeentelijke belastingtarieven een zogezegde milieubelasting in: een liniaire belasting van 80 of 50 euro per gezin naar gelang het sociaal statuut. Dit is geen milieubelasting maar een verkapte gezinsbelasting die indruist tegen het algemene principe dat “de vervuiler moet betalen”. De zogenaamde milieubelasting stijgt daarmee van 249 k€ naar 736 k€ waarmee de dekking van de werkelijke kosten voor huisvuil door de inwoners stijgt van 25% naar 77%, maar dan wel op een manier die alle inwoners straft in de plaats van diegenen die ons containerpark misbruiken.

Het is een publiek geheim dat in ons gratis containerpark veel afval wordt aangevoerd vanuit buurgemeenten en zelfs van over de grens. Dat is logisch wanneer er geen afstemming is met de ons omringende containerparken. Sommige inwoners gaan zo ver dat zij tegen betaling afval afkomstig van andere gemeenten hier gratis komen afgeven op de containerpark. Dáár moet aan gewerkt worden. Het voorkomen van dergelijke misbruiken kan ondermeer bekomen worden door abnormale aanvoer van sommige fracties met hoge verwerkingskost (bijvoorbeeld steenpuin) te doen betalen. Zo kan men de fraudeurs bestraffen in plaats van nu elk gezin met 80 of 50 euro te doen opdraaien voor de tekorten van de huisvuilverwerking.

Het is ronduit leugenachtig van burgemeester De Vilder en de PVDA dat zij na deze stellingname durven verkondigen dat de CD&V het containerpark betalend willen maken. Van De Vilder kunnen we dit verwachten, maar dat oppositiepartij PVDA in haar publicatie aan dergelijke misleidende vuilbekkerij meedoet ontgoochelt ons sterk.

Raadpleeg hier alle nieuwe belastingreglementen

 

Komt er een sauna in het zwembad?

De gemeentelijke sportdienst stelde enige tijd geleden voor om een aantal sauna’s in te richten in het zwembad. Eurohal. Reeds bij de renovatie van het zwembad in 1998 was daarvan sprake.

Het college van burgemeester en schepenen is principieel voorstander van het saunaproject, maar wil voorafgaand een diepgaander onderzoek inzake de kosten- en batenanalyse. Het is een goede zaak dat men vooraf de haalbaarheid inschat. In het verleden gebeurde dit zelden. Hopelijk tracht men bij dit vooronderzoek ook degelijk in te schatten of er in Zelzate wel een publiek bestaat voor dit soort activiteiten.

 

COC “De Brug” wordt CC “De Brug”

Het college van burgemeester en schepenen heeft de naam COC (Cultureel OntmoetingsCentrum) ‘De Brug’ gewijzigd in CC ‘De Brug’ waarbij CC staat voor Cultureel Centrum.

 

Voorbereiding verkoop watertoren

Het is al langer geweten dat de gemeente de watertoren wenst te verkopen. Het schepencollege gaf onlangs opdracht aan het Aankoopcomité om een nieuw schattingsverslag op te maken waarbij rekening dient gehouden te worden met de gewijzigde bestemmingszone van zone voor sociale woningbouw naar woonzone zonder beperkingen.

Daarbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

- de architecturale vorm van het gebouw dient behouden te blijven aangezien het gebouw onderdeel uitmaakt van de skyline van de gemeente;
- de bestemming van het gebouw moet voorbehouden worden voor woon-, kantoor- of horeca-activiteiten.

De gemeenteraad dient de verkoop echter eerst nog goed te keuren.

 

Jeugddienst Zelzate zoekt vrijwilligers

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? Dan is dit misschien iets voor u.

De jeugddienst gaat van start met een spelotheek. Dit is een bibliotheek van spelletjes. Omdat spelletjes controleren zeer belangrijk zal zijn, zoeken we nog jongeren en volwassenen die graag met kinderen omgaan. De opdracht van de vrijwilligers is om de kinderen te helpen in hun keuze van spelletjes, uitleg te geven van bepaalde spelletjes en vooral mee te helpen om de spelletjes te controleren.

De spelotheek heeft een plaats gekregen in de bibliotheek en gaat vanaf 13 juni 2007 door op elke woensdag van 15 tot 17 uur.

Wie interesse heeft neemt contact op met de bibliotheek, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 50, 9060 Zelzate. Tel: (09)342 38 30 - e-mail: zelzate@bibliotheek.be

 

Een kip voor een appel en een ei.

Minder keuken- en tuinafval. Daar is het eigenlijk om te doen. En dat het met minder kan, heeft u vaak zelf in de hand. Misschien koos u al voor een compostvat, -bak of –hoop in de tuin, maar krijgt u toch niet al het keukenafval verwerkt. Kippen daarentegen zijn de ideale afvalverwerkers en laat ze nu net verlekkerd zijn op dat deel van uw afval. Wist u trouwens dat een kip 50 kg keukenafval per jaar kan verorberen!

IDM organiseert samen met de lokale kippenhandelaars een kippenpromotiecampagne! Wees er als de kippen bij en geniet van 12 mei t.e.m. 16 juni 2007 van 1 euro korting per legkip die u aankoopt bij de deelnemende handelaars. In onze regio is dat: Moerbeeks kippenbedrijf - Molenstraat 20 - 9180 Moerbeke
                                  tel. 09/346 82 78 – fax 09/346 51 46

Maak meteen kans op een theatervoorstelling en een etentje met Carry Goossens. Uit de binnengekomen kortingsbons worden immers 3 gelukkigen uitgeloot die met 2 personen op 24 juni getrakteerd worden op een theatervoorstelling en een etentje met Carry Goossens.

Meer info op de website van IDM

 

Doe mee aan “Open Straatjesdag”

Op zondag 23 september 2007 neemt onze gemeente reeds voor de 8ste maal deel aan “De Open Straatjesdag”, een organisatie in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu.

Bij die activiteit is het de bedoeling om de straat, wijk of de hele gemeente een dag autovrij te maken en terug te geven aan de bewoners, jongeren en ouderen om er een lokaal mobiliteitsfeest van te maken. De openbare ruimte wordt daarmee herontdekt als ontmoetingsruimte.

Voelt u zich geroepen om met uw straat, wijk- of feestcomité hieraan deel te nemen, dan wordt u uitgenodigd op een infovergadering in de bovenzaal van het gemeentehuis op woensdag 06 juni 2007 om 18 uur. Ook personen die eerder al deelgenomen hebben worden verwacht aanwezig te zijn, zodat zij hun materiaalaanvraag reeds kunnen doorgeven.

Opgelet, indien u zelf niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij u om een ander lid van uw vereniging of comité af te vaardigen, gezien de subsidies zullen worden verdeeld over de op de vergadering aanwezige verenigingen of comités welke hun deelname bevestigen. 

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven