Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.05 – 15 maart 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

CD&V-Zelzate opent zaterdag coffeeshop op de grens

CD&V-Zelzate blijft niet bij de pakken zitten in het verzet tegen de mogelijke komst van een coffeeshop nabij de grens (zie volgend artikel). Terneuzen en heel Nederland moeten beseffen dat een coffeeshop op de grens niet kan. Het gaat niet op dat Terneuzen met een derde coffeeshop kiest voor financieel gewin en de lasten en de risico’s naar Zelzate doorschuift.

Om deze stelling kracht bij te zetten voeren wij komende zaterdag actie aan de Traktaatweg in Zelzate. In een coffeeshop vlak aan de grens bieden wij aan alle passanten van 14u tot 16u gratis 'coffee' en 'tsjeefcake' aan, twee volledig veilige produkten als alternatief voor wiet en spacecake. Meteen vragen we onze bezoekers een petitie te ondertekenen tégen de plannen van Terneuzen.

Kom langs om onze protestactie kracht bij te zetten:

Zaterdag 17 maart van 14u00 tot 16u00 aan de Traktaatweg aan de grens

Op de website van Martin Acke www.martin-acke.be kan u vanaf vandaag uw mening verkondigen door deel te nemen aan een elektronische poll. U kunt er ook de petitie downloaden om ze nadien terug te sturen. Alvast bedankt voor uw bereidwilligheid.

 

Nederlands lid van de Tweede Kamer wil coffeeshop aan de grens

Al een hele tijd zit Terneuzen verveeld met ernstige hinder van de coffeeshops Checkpoint en Miami in de binnenstad. Om van die problemen af te geraken overweegt het gemeentebestuur de oprichting van een coffeeshop nabij de Belgische grens. Die nieuwe coffeeshop zou er pas komen als blijkt dat die geen nieuwe drugstoeristen aantrekt. Dat onderzoek moet de komende weken afgerond worden.

In weerwil van de plannen van Terneuzen en anderen stadsbesturen lijkt de Nederlandse regering niet warm te lopen voor deze piste. In het nieuwe regeerakkoord Balkenende IV staat dat coffeeshops bij scholen worden gesloten en coffeeshops in de grens worden tegengegaan. Goed nabuurschap is voor het CDA, net als voor het CD&V, blijkbaar een belangrijk gegeven. Maar er gaan andere stemmen op.

Huidig VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven, voormalig officier van justitie, verklaarde vorige week in de Provinciale Zeeuwse Courant wel voorstander te zijn van die piste. De liberaal wil de shops zelfs het liefst zo dicht mogelijk bij de grens en vindt dat bezwaren van Vlaamse grensgemeenten zoals Zelzate van ondergeschikt belang zijn. Volgens hem is de verhuizing de enige manier om de overlast die shops veroorzaken, zoals verkeers- en parkeerproblemen maar ook wildplassen, te beteugelen. Hij vindt dat België niet moet klagen omdat het vooral de Belgen en Fransen zijn die de boel in Terneuzen onveilig maken.

Voor CD&V-Zelzate is een nieuwe coffeeshop aan de grens onaanvaardbaar. De problemen worden aldus verplaatst van Terneuzen naar het centrum van Zelzate. Door de betere bereikbaarheid zal voor onze jongeren de drempel om drugs aan te schaffen ongetwijfeld verlagen. Zelzate heeft een uitgebreid aanbod aan scholen die samen met de gemeentelijke overheid regelmatig inspanningen leveren om via preventiecampagnes onze jeugd weg te houden van drugs. Een coffeeshop vlakbij zal deze inspanningen ongetwijfeld doorkruisen. Er moet bovendien worden gevreesd voor extra criminaliteit.

De schuld van de overlast in Terneuzen ligt volgens Fred Teeven en het College van Burgemeester en Wethouders vooral bij de Belgen en Fransen. Waarop wachten zij dan om de coffeeshops te sluiten? Als er toch weinig Nederlandse afnemers zijn dan moeten zij niet bang zijn voor de politieke gevolgen. Het is echter duidelijk dat Terneuzen de inkomsten niet willen kwijtraken. De openbare verkoop van een concessie voor een grenscoffeeshop zou immers wel eens zeer veel geld in het laatje kunnen brengen. Maar wanneer het behouden van groot financieel gewin en het naar een ander schuiven van de miserie de Nederlandse norm wordt, dan mogen ze van mij gerust de grens sluiten.

 

Plooien tussen Open VLD en SP.A gladgestreken?

Positief nieuws voor Zelzate. Een verzoeningsactie vanuit Gent heeft blijkbaar geleid tot een publiek mea culpa van burgemeester De Vilder en OCMW-voorzitter Frank Bruggeman die de voorbije maanden als kemphanen tegenover elkaar stonden. Het Volk/Het Nieuwsblad publiceerde een mooie foto met niet anders dan gelukkige gezichten. Daarop drukken beide ruziemakers elkaar innig de hand (terwijl ze eigenlijk de andere kant uitkijken). Het blijft echter een bedenkelijke zaak dat SP.A en Open VLD er zelf niet uitgeraakten en door Gent ter orde moesten worden geroepen. We zijn benieuwd hoelang het koppel het zal uithouden.

Het persartikel stelde “Het feit dat paars niet uit de begrotingsgesprekken geraakte speelde in de kaart van de oppositie die prompt een gemeenteraad samenriep”. Denkt men nu werkelijk dat de oppositie op dergelijke stommiteiten ligt te wachten? CD&V-Zelzate wil gewoon dat de gemeente bestuurd wordt. Het hoort niet dat dringende beslissingen uitblijven en de bevolking daar het slachtoffer van wordt. SP.A en Open VLD hebben ervoor gekozen om samen onze gemeente te besturen... dan moeten ze dit ook doen. Zij worden er bovendien, in tegenstelling tot de oppositie, dik voor betaald.

De Vilder sneerde in het artikel “Door deze crisis werd de CD&V nu blijkbaar goede maatjes met extreem links (PVDA) die garen spinnen van deze crisis”. Daar wil ik een duidelijk antwoord op geven. Er zijn zeer grote verschillen tussen de politieke idealen van CD&V en PVDA+, en die zullen er zonder twijfel blijven. Maar dat betekent niet dat CD&V geen respect heeft voor de mandatarissen van PVDA+ en voor de inwoners die voor die partij hebben gekozen. Door in de voorbije crisissituatie, over de politieke tegenstellingen heen, gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om een gemeenteraad samen te roepen hebben de drie oppositiepartijen van Zelzate een zeer sterk signaal gegeven aan de SP.A en Open VLD. Zij moeten stoppen met politiek bedrijven voor henzelf en beginnen met zich te bekommeren over het welzijn van de inwoners.

Maar het mag gezegd worden: op de gemeenteraad eergisteren gedroegen beide heren zich voorbeeldig, alsof er geen vuiltje aan de lucht is geweest. Er was behoorlijk wat publiek komen opdagen. Zij die terug wat vuurwerk verwachtten waren eraan voor hun moeite. De gemeenteraad die duidelijk door de oppositie werd gedomineerd verliep vlot, sereen en in vrij positieve sfeer. De meerderheidspartijen hebben hopelijk hun lesje geleerd.

 

Wegenwerken in Franz-Wittoucklaan en Groenstraat naderen hun einde

De wegen- en rioleringswerken voor de aanleg van een overstortleiding tussen de Grote Markt en het kanaal Gent-Terneuzen lopen stilaan naar hun einde toe.

Tegen eind deze week worden de voetpaden tot aan de Grote Markt afgewerkt. Het aanbrengen van de toplaag van het wegdek vanaf de Groenstraat tot op de Grote Markt is voorzien voor 23 maart. Het einde van alle werken wordt ingeschat op half april.

Dat is anderhalve maand later dan de 10 maanden die men initieel aangekondigd. Al bij al mogen wij echter niet klagen over het verloop van deze toch wel ingrijpende werken. We hebben gelukkig een zachte winter gehad. Er zijn tot op heden 178 werkdagen gebruikt en 78 verletdagen toegestaan. Er werd bovendien een termijnverlenging toegestaan voor een aantal meerwerken in de Kortestraat.

Zie berichtgeving over deze werken in Zelzate@rem N° 5.17 van 12 november 2005

Zie berichtgeving over deze werken in Zelzate@rem N° 6.07 van 23 april 2006

 

Omvorming N49 komt in stroomversnelling

Het is straks drie jaar geleden dat het klaverblad Zelzate-West in dienst werd genomen. Sindsdien bleef het stil rond het wegwerken van de gevaarlijke punten van de Expresweg.

Minister Kris Peeters (CD&V) beloofde tijdens een ontmoeting met de burgemeesters van het Meetjesland dat er schot in de zaak komt. Op 2 april start de bouw van een brug over de N49 aan de Peperstraat in Eeklo. Daarna, en dan spreken we reeds van 2009, komt de knooppunten Zelzate-Oost en Assenede-Stoepe aan de beurt. Daarna werkt men verder richting Maldegem.

Peeters beloofde ook om aandacht te besteden aan wegen naast de expresweg, zodat de dorpen ten noorden van de N49 niet geïsoleerd geraken door het vervangen van de op- en afritten door bruggen.

CD&V-Zelzate blijft de situatie voor onze gemeente van nabij opvolgen. Wat het knooppunt Zelzate-Oost betreft moeten de uiteindelijke plannen voor de nieuwe oprit van de N49 ter hoogte van Wachtebekestraat-Rozenlaan-Heidelaan maximaal rekening houden met de aanwezige woningen. Bij de vervanging van het kruispunt in Stoepe door een brug blijven we eisen dat de parallelweg naast de expresweg (ex-ECA) doorgetrokken wordt tot aan de R4 in Zelzate, zodat De Katte ontlast wordt van alle doorgaand verkeer.

 

Feestcomité De Katte is vijftig

Het Feestcomité De Katte-Vogelzang is dit jaar vijftig geworden en Zelzate zal het geweten hebben. Die verjaardag valt samen met dertig jaar Katse Feesten.

Op 26 december 1956 besloten een paar Kattenaren (of zijn het Katers) om een feestcomité op te richten om de jaarlijkse wijkkermissen te organiseren. Op 23 februari 1957 werd het nieuwe feestcomité officieel gesticht.

De zomer nadien werd met een budget van 1.470 frank een staakbolling, een zotte vélokoers, kinderspelen en een grote kattenparade met muziek op poten gezet. Dit jaar zal het budget de 25.000 euro overschrijden, met ondermeer een reuzen- en kattenstoet op 5 augustus tijdens Katte Kermis, een foto- en attributententoonstelling die het voorbije weekend plaatsvond én de lancering van het Katerbier.

Vorige week vrijdag had er voor het eerst in de geschiedenis van het feestcomité een buitengewone ledenvergadering plaats. In een goed gevuld gemeentehuis werd Georges Van Kerckhove als lid van het eerste uur extra in de bloemetjes gezet. Daarnaast werd het Katerbier voorgesteld. Huidig voorzitter Philippe De Rycke presenteerde het als een bier van hoge gisting dat werd gebrouwen met de beste gerst en hop en gelagerd was op eikenhouten vaten van den Berenbos. Het zware Katerbier wordt in Ertvelde geproduceerd bij brouwerij Van Steenberge en is te koop per fles, per zes flessen of per bak van twaalf flessen. Het kan via de leden van het feestcomité besteld worden.

Helaas was de oppositie niet uitgenodigd op de feestelijke vergadering vrijdagavond. Volgende keer beter? Om die reden kreeg ik pas zondag de gelegenheid voor gelukwensen en om van het gerstenat te proeven. Een lekker biertje. Meer dan de moeite waard. Ondertussen ligt er een zestal flessen verder te gisten in mijn kelder thuis. Ik denk niet dat ze daar oud zullen worden.

Proficiat aan de bestuurleden van het jarige feestcomité. Op naar de volgende vijftig jaar.

 

Politieraad op 20 maart

De eerstvolgende politieraad gaat door op dinsdag 20 maart 2007 om 20.00 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis te Lochristi.

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van 1 februari 2007 2. Goedkeuring begroting 2007 – kennisgeving 3. Aanleg parking gebouw Wachtebeke – beslissing 4. Dotatie politiekring – beslissing 5. Voorstel investeringen dee 1 en deel 2 – beslissing 6. Voorstel tot aankoop informaticamateriaal – beslissing 7. Voorstel aankoop digitale frankeermachine – beslissing 8. Voorstel aankoop inbindmachine – beslissing 9. Voorstel aankoop kogel- en meswerende vesten van puntensaldo en mogelijkheid tot afbetaling 10. Prijsbemiddelling carwash – beslissing 11. Leasing draagbare radio's – kennisgeving 12. Mobiliteit 2007/01 – wijziging 13. Aanpassing uren onthaal aan noden gemeente – beslissing 14. Voorstel aanwerving militair – beslissing 15. Stand van zaken procedure Raad Van State 25%-regel – kennisneming 16. Klacht inzake het afsluiten van de arbeidsongevallenverzekering – kennisneming 17. Evaluatie versterkte wijk – kennisneming

Geheime zitting

1. Baremische bevorderingen – Beslissing 2. Benoeming calog niveau C voor Wachtebeke – beslissing 3. Stand van zaken poetspersoneel na ontslag Philippe Engels – beslissing 4. Aanvraag vrijwillige vierdagenweek.

 

Oplossing ontsluiting garages Kardinaal Mercierplein is nog niet in zicht

Een aantal woningen van het Kardinaal Mercierplein kampt met toegangsmoeilijkheden voor hun garages achteraan. Er heerste vorig jaar onduidelijkheid omtrent een perceelsgrens. Een conflict met een buur zorgde ervoor dat de toegang van diverse garages onmogelijk werd.

Al in oktober 2004 vroeg CD&V-fractieleider Martin Acke op de gemeenteraad een ernstige aanpak van dit probleem. Eind 2005 beloofde onze vorige burgemeester een oplossing. In de begroting van 2006 wordt een krediet van 12.500 euro voorzien voor onteigening van een strook grond en een bedrag van 50.000 euro voor de aanleg van de ontsluitingsweg. Aan de huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen werd gevraagd om een strook grond aan de gemeente over te dragen.

Helaas moest er beroep worden gedaan op de eigenaar van een aanliggend stuk landbouwgrond. Die liet onlangs weten dat hij geen strook grond aan de gemeente wenst te verkopen. Een oplossing ligt dus nog niet voor de hand.

Zie bericht over dit probleem in Zelzate@rem N° 5.19 van 06 december 2005

Deze zaak kwam eergisteren op de gemeenteraad ter sprake. Burgemeester De Vilder stelde dat hij zich niet gebonden voelde door beloften van de vorige burgemeester. CD&V-fractieleider Martin Acke stelde dat de gemeenteraad hierin een beslissingen had genomen en dat die door het schepencollege moest uitgevoerd worden. Er was in 2006 budget voorzien voor de opmaak van het ontwerp en voor de realisatie van de weg. De Vilder wou niet zover gaan om het budget te schrappen maar stelde dat dit zou probleem bekeken zou worden samen met het algemeen plan voor ontwikkeling van de wijk Klein Rusland.

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven