Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.21 – 27 november 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 30 november 2006

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 30 november 2006 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

 1. Goedkeuring notulen
 2. Mededelingen / Kennisgevingen
 3. Begrotingswijziging 2006 nrs. 3 en 4
 4. Aanstelling van ontwerper voor gedeeltelijke herziening BPA nr. 5 eerste wijziging
 5. Intercommunale Iveg - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
 6. Intercommunale Veneco - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
 7. Ontwerp Strategisch plan Gentse Kanaalzone
 8. Openbare verlichting Leegstraat
 9. Proces-verbaal kasnazicht 2de + 3de kwartaal 2006
10. Brandweer - inrichting persluchtlokaal
11. Brandweer - plaatsen van een hogedrukpomp en toebehoren op zware autopomp
12. Brandweer - plaatsen van een sproeisysteem op tankwagen voor het reinigen van de openbare weg
13. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - meerwerken - goedkeuring
14. Herstellen dak lijkhuisje kerkhof
15. Wegmarkeringen – meerwerken
16. Leegstraat - afbraak woningen
17. Scholengemeenschap Meetjesland - jaarverslag 2005-2006
18. Sportdienst - financieel verslag 2005
19. Sportdienst - Sportpromotieplan 2007
20. Aankoop meubilair
21. Verbod zwaar vervoer +7,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en traag vervoer in zone Leegstraat - Sint-Stevenstraat - Akker – Oudenburgse Sluis - Zeestraat

GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag ambulancier
 2. Brandweerpersoneel - aanstelling stagiair-brandweerlui
 3. Machtiging rechtszaken
 4. Aanduiding milieutoezichtsambtenaren

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Verlichting omgeving bushokje Tweede Gidsenlaan

Op de vorige gemeenteraad bracht CD&V-fractieleider Martin Acke de slechte verlichting in de omgeving van de bushalte in de Tweede Gidsenlaan ter hoogte van de Tunnellaan ter sprake. Zowel de bushalte als de wandelweg tussen de halte en de Tunnellaan zijn dermate slecht verlicht dat de gebruikers zich onveilig voelen. In de eerste plaats moet de verlichtingspaal aan de overzijde van de Tweede Gidsenlaan worden hersteld. Anderzijds kunnen twee extra verlichtingspalen de situatie sterk verbeteren.

Groot was onze verwondering dat zowel Patricia De Meyer (fractieleidster sp.a) als Frank Bruggeman (fractieleider VLD) zich vragen stelden over de noodzaak van dit voorstel vanuit de oppositie. Gelukkig kon de CD&V-fractie nog rekenen op het gezond verstand van burgemeester Schenkels die dit een zeer redelijk voorstel vindt en beloofde opdracht te geven aan IVEG om een prijsbestek op te maken voor de uitbreiding van de openbare verlichting met twee verlichtingspalen: één ter hoogte van de bushalte zelf en één halfweg de voetgangersweg richting Tunnellaan.

 

De Post wil kantoor Debbautshoek sluiten

De Post wil in 2007 maar liefst 277 postkantoren sluiten. Dat bleek uit een verklaring van de vakbonden enige tijd terug na een vergadering met topman Johnny Thijs. Volgens goede bronnen zou De Post vanaf februari 160 kantoren sluiten, gevolgd door een honderdtal na de verkiezingen in juni en nog een tiental in de loop van het vierde trimester van volgend jaar. Het postkantoor van Zelzate-West zou bij de eerste lijst van 160 kantoren horen. CD&V heeft het hier moeilijk mee. Er wonen in Zelzate-West ongeveer 5.500 mensen. Dat is een kleine gemeente op zich.

Vooral onze bejaarde en minder mobiele mensen zullen hiervan het slachtoffer worden. Een postkantoor vervult ook een sociale functie. Waar is de tijd naartoe dat een goede openbare dienstverlening vanzelfsprekend was? Hetgeen de paarse federale regering met de ene hand aan belastingvermindering beweert te geven wordt met de andere hand teruggepakt. Wij begrijpen deze besparingsmaatregelen op kap van de burger niet.

Het gemeentebestuur heeft in de pers verklaard met De Post onderhandelingen te voeren om een doorbraak te forceren. Wij staan hier achter. CD&V zal op de gemeenteraad niet nalaten om hierover verduidelijking te vragen. Aan loze beloften hebben we immers - ook na de verkiezingen - geen boodschap. Ofwel wordt de sluiting ongedaan gemaakt en als dit niet lukt dan moet de gemeente er alles doen om de nadelige effecten ervan te minimaliseren. Al moeten ze zelf beginnen postzegels verkopen in het gemeentehuis en in de dienstencentra !

 

Zelzate krijgt nieuwe straatnaamborden

Al verschillende keren werd door de CD&V aan het gemeentebestuur gevraagd om beschadigde of verdwenen straatnaamborden te vervangen. Men bleef dit maar uitstellen omdat men ineens wilde overgaan tot algemene vervanging. Al van 2001 staat dit op de begroting ingeschreven. Eindelijk komt er schot in de zaak. In het begin van het jaar bleek dat van de +/- 310 straatnaamborden er 58 verschenen, los, kapot, verdwenen, in slechte staat of vuil waren. Het werd dan ook hoog tijd om een grote opkuisactie te houden.

De gemeenteraad besliste op 09 mei 2006 om over te gaan tot algemene vernieuwing van de straatnaamborden op het ganse grondgebied van de gemeente Zelzate. De begroting voorziet hiervoor een krediet van 12.500,00 euro. Er zullen uiteindelijk 327 borden worden aangekocht waarvan 96 voor plaatsing op huisgevels en 231 op een paal. Het worden gewone eenvoudige witte borden met zwarte letters van 70 op 20 cm.

De firma Janssens NV uit Lokeren deed de goedkoopste aanbieding en krijgt opdracht tot het leveren van het materiaal voor een totaalprijs van 10.989,64 euro.

 

Werken Lappersfort stopgezet

De gemeenteraad van 19 september 2006 keurde het bestek goed voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in het stuk Lappersfort langs de zijde van de Westkade. Tijdens de onderhandelingsprocedure nadien bleek echter dat een deel van het Lappersfort geen openbaar domein is. Er werd daarom beslist om de procedure voorlopig stop te zetten tot het gemeentebestuur een overeenkomst heeft met de huidige eigenaars.

Men maakt mij niet wijs dat dit vóór de verkiezingen nog niet was geweten! Alle middelen zijn goed om de kiezer een rad voor de ogen te draaien.

 

Toneel KAV-KWB

KAV-KWB brengt momenteel, in regie van Willy Vernimmen, het blijspel ‘Het Streepje’ op de planken:. Het toneel gaat door in De Kring, Kerkstraat 56 te Zelzate.

Leon Cannaerts, duivenmelker en eeuwig stempelaar, wordt door z'n strenge vrouw al jaren stiefmoederlijk behandeld. Als hobby werkt hij aan een uitvinding die hem, naar hij meent, ooit "rijk" zal maken. Op een dag wordt de opstapeling van misverstanden voor z'n vrouw echt te veel en ze gooit Leon buiten. Geen erg voor Leon want die gaat op z'n duivenhok wonen…

Zin in een avond lachen? Reserveer deze voorstelling dan snel.

Er zijn nog voorstellingen op: - zaterdag 2 december om 20u - zondag 3 december om 15u

Zie affiche

 

Zondag 3 december: derby KSLV-FC

Op zondag 3 december krijgen we de langverwachte derby van KSLV Zelzate – FC Zelzate. Het startschot wordt gegeven om 14u30.

Er wordt heel wat volk verwacht met de nodige parkeerdrukte tot gevolg. Maak het u daarom gemakkelijk. Laat de auto thuis en ga met de fiets. Houdt u niet van lange rijen aan de kassa? Er wordt een voorverkoop georganiseerd op zaterdag 2 december tussen 14 uur en 16 uur.

Ambiance verzekerd... ook na de match! Op de parking van KSLV kan u terecht in een verwarmde feesttent met discobar.

Zie affiche

Zie affiche

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven