Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.15 – 19 september 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 19 (en 21?) september

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 19 september 2006 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 21 september 2006 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 19 september 2006 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

 1. Goedkeuring notulen
 2. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - voorlopige vaststelling ontwerp
 3. Begrotingswijziging 2006 nrs. 1 en 2
 4. Wegen- en rioleringswerken Lappersfort - goedkeuring bestek
 5. Wegen- en rioleringswerken ter hoogte van de tunnel Klein Rusland - goedkeuring bestek
 6. Aankoop van een nieuwe tractor met cabine en voorlader - goedkeuring bestek
 7. Renovatie traphal gemeentehuis
 8. Maaltijdcheques - aanpassing besluit
 9. Bekrachtiging politiereglement van de burgemeester d.d. 22 augustus 2006
10. Slopen woning Assenedesteenweg / Denderdreve - goedkeuring gewijzigd bestek
11. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging 2006
12. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2007
13. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begroting 2007
14. Openbare verlichting - investeringen
15. Wegen- en rioleringswerken Suikerkaai - goedkeuring bestek
16. Aanleg van regenwaterbuffering gemeenteloods - lot 1: infrastructuurwerken - goedkeuring bestek
17. Wegmarkeringen 2006 - meerwerken
18. Aanpassingswerken COC De Brug - meerwerken
19. Heraanleg speelplaats school Oebbautshoek - goedkeuring bestek
20. Brandweer - aankoop meubilair (kast)
21. VZW RATO - aanpassing statuten
22. Reglement op gebruik gemeentelijke zalen en materialen - wijziging

GEHEIME ZITTING

 1. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag
 2. Machtiging rechtszaken

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Zelzate: geen interesse voor klimaatwijken

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zoekt ook dit jaar enthousiaste gezinnen die samen met hun buren, vrienden of vereniging een klimaatwijk willen vormen en de weddenschap willen aangaan met hun gemeente om in zes maanden tijd 8% energie te besparen! Dat kan al met kleine maatregelen en, belangrijk, zonder comfortverlies. Het resultaat is niet alleen een lagere energiefactuur, ook het milieu en het klimaat zijn er bij gebaat.

Meerdere Oost-Vlaamse steden en gemeenten gaan deze weddenschap aan: Beveren, Dendermonde, De Pinte, Destelbergen, Geraardsbergen, Hamme, Kaprijke, Laarne, Lochristi, Ninove, Oosterzele, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster. De andere gemeenten hadden nog tot half september de tijd om in te schrijven. Helaas bleek het Zelzaats schepencollege niet geïnteresseerd.

Nochtans dragen dergelijke initiatieven bij tot een betere leefbaarheid van de gemeente. Een gemiste kans !

Meer info over de klimaatwijken

 

Voetpad Tweede Gidsenlaan

Het voetpad langsheen de Tweede Gidsenlaan ligt er regelmatig verwaarloosd bij. Al meerdere keren werd dit gemeld aan het gemeentebestuur. Men slaagt er blijkbaar niet in om dit in orde te brengen en proper te houden.

Het schepencollege nam drastische maatregelen. De technische dienst kreeg opdracht tot het uitbreken van het voetpad aan de kant van de haag van de spoorweg. In de plaats zal traaggroeiend gras worden gezaaid. Hopelijk wordt dit af en toe eens gemaaid.

 

Tarieven zwembad

De tarieven van het zwembad van Zelzate werden vastgelegd door het schepencollege. Dergelijke zaken zijn nochtans de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Zie tarievenlijst geldig in augustus 2006

 

Kerncijfers over alle Belgische gemeenten

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Dit is hét moment om meer te weten te komen over uw gemeente. Hoeveel mensen uit uw gemeente kunnen die dag stemmen? Hoeveel vrouwen wonen er, hoeveel mannen? Veroudert de bevolking? Stijgen de prijzen van woningen? Wordt er meer ruimte in beslag genomen door bedrijven? Vallen er veel verkeersslachtoffers? Wat is het gemiddelde inkomen?

Via haar website biedt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie u voor alle Belgische gemeentes een aantal kerncijfers aan. Die kerncijfers zijn opgedeeld in vijf rubrieken: algemene informatie, bevolking, grondgebied, mobiliteit en economie.

De cijfers staan online op www.statbel.fgov.be/verkiezingen2006. Binnenkort vindt u daar ook overzichten per arrondissement, provincie en gewest.

Kerncijfers voor de gemeente Zelzate

 

Toerisme Meetjesland

In het voorjaar werd aan het Zelzaats gemeentebestuur voorgesteld om aan te sluiten bij Toerisme Meetjesland. Het schepencollege besliste om hierop niet in te gaan. Naar de reden hebben we het raden.

Zelzate heeft dringend nood aan een beter imago. Dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen bijdragen om de aantrekkelijkheid van onze gemeente naar de buitenwereld toe te verhogen. Helaas ligt ons socialistisch-liberale schepencollege hiervan niet wakker. 

Meer info op www.toerismemeetjesland.be

 

Benefietconcert op 30 september

Op 30 september 2006 organiseren het gemeentebestuur en de Culturele Raad van Zelzate in het COC De Brug een benefietconcert ten voordele van de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose.

Dit concert gaat door vanaf 20 uur met een optreden van Trio Lágrima.

Kaarten zijn te verkrijgen in het gemeentehuis en de bibliotheek van Zelzate, bij Leonidas op de Grote Markt en bij het Trio Làgrima zelf aan € 10,00.

Meer informatie over mucoviscidose

Meer informatie over Trio Lágrima

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven