Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.09 – 13 mei 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Herstel wegdek en riolering viaduct Klein Rusland nog niet voor morgen

Reeds vorig jaar wees CD&V-fractieleider Martin Acke op de gevaarlijke wegverzakking aan het viaduct van Klein Rusland.

           Zie artikel in Zelzate@rem N° 5.12 van 4 juli 2005

Op vorige gemeenteraad drong hij nog eens aan op snelle herstelling. Gezien de lokale onveilige situatie is dit immers een dringende zaak.

Burgemeester Schenkels antwoordde dat de riolering op die plaats al een paar jaar geleden werd hersteld, maar dat het wegdek opnieuw is verzakt. Momenteel is een studie lopende. Die toonde al aan dat er in de rioolleiding nogal wat drainages uitkomen die door onzorgvuldige afwerking aanleding kunnen geven tot valse waterintrede. Die liggen waarschijnlijk aan de basis van de verzakkingen. Een camera-onderzoek zal de juiste toestand moeten aangeven. Anderzijds wordt gevreesd dat het gewicht van het spoorwegviaduct op de riolering drukt. Als dit inderdaad het geval is dan moet de NMBS bij de herstelling worden betrokken. Laat ons hopen dat dit niet nodig is want dat zou voor heel wat administratieve vertraging kunnen zorgen!

 

Renovatie deel Lappersfort kant Westkade

Op 19 januari 2005 stelde TMVW een ontwerper aan voor het uitvoeren van de ontwerpstudie voor renovatie van wegdek en riolering van het resterende gedeelte van het Lappersfort. Langs de kant van de Groenstraat werd dit al eerder uitgevoerd. Het deel dat aansluiting geeft met de Westkade moet nog worden aangepakt. De opmaak van het ontwerp zal gebeuren door THV Irtas-Soresma uit Beveren voor een totale waarde van € 12.510,- (excl. BTW).

Op de vraag van CD&V antwoordde de burgemeester dat het de bedoeling is om het bestek nog voor het bouwverlof door de gemeenteraad te laten goedkeuren zodat de uitvoering kan starten tegen het einde van dit jaar.

Het is goed dat de achtergestelde straatjes in Zelzate grondig worden aangepakt. Dergelijk renovaties stimuleren de bewoners nog al eens om nadien ook zelf de handen uit de mouwen steken voor het opknappen van de gevel van hun woning. Wij willen dit stimuleren. Het gemeentebestuur geeft daarom inwoners die recht hebben op de gewestelijke verbeterings- en aanpassingspremie een aanvullende premie van 10%.

           Reglement gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

 

Overlast van wilde duiven

De CD&V bracht op vorige gemeenteraad het probleem van overlast door wilde duiven ter sprake. Ondermeer in de omgeving van de Europaprijslaan vormen die een ware plaag. De beestjes zouden prima nestgelegenheid vinden onder de goten van de daar aanwezige sociale woningen. Dit zorgt voor irritatie bij de omwonenden. De bevuiling brengt extra onderhoudskosten met zich mee voor het schilder-en schoonmaakwerk aan de eigendommen. De ammoniak in de uitwerpselen tast gevels, paden en terrassen en autolak aan. Bovendien betekenen de uitwerpselen ook een risico voor allerlei ziektes, waaronder salmonella.

De CD&V-fractie drong aan om dit probleem nader te onderzoeken en hiertegen maatregelen te nemen. Er zijn immers ook andere buurten van Zelzate die kampen met dit probleem. Zo zou een algemeen verbod van voederen op het openbaar domein kunnen helpen. Wellicht kan bij de huisvestingsmaatschappij “Wonen” worden aangedrongen dat v maatregelen worden genomen om nesten te voorkomen, bijvoorbeeld het plaatsen van prikkers of gaas. Tot slot kan mischien worden gedacht aan het (laten) vangen van duiven om de overpopulatie tegen te gaan.

De burgemeester stelde dat het probleem van overlast door duiven hem al jaren gekend is maar dat dit oplossen om allerlei redenen niet evident is. Men dient ook rekening te houden met de dierenbescherming en de duivenmelkers. Hij beloofde binnen het schepencollege te onderzoeken welke maatregelen haalbaar zijn.

Niet iedereen ligt blijkbaar wakker van het duivenprobleem. VLD ‘er Frank Bruggeman trok de overlast in de Europaprijslaan in twijfel. Schepen Tollenaere voegde er lakoniek aan toe dat het waarschijnlijk om duiven met een laag inkomen gaat, aangezien ze sociale woningen opzoeken.

           Meer info over discussie hierover op de gemeenteraad

 

Politieke praatcafé’s CD&V-Zelzate

Met plezier kunnen wij terugblikken op een geslaagd eerste politiek praatcafé dat doorging op 26 april 2006 in café ‘t Denderend Dreefken en speciaal gericht was op de inwoners van De Katte en Vogelzang. De opkomst was goed en de sfeer was aangenaam en constructief.

Er volgen maar liefst acht dergelijke activiteiten in alle wijken van Zelzate. Het is de eerste keer dat een politieke partij in Zelzate met een dergelijk grootschalig initiatief komt aanzetten. Deze praatcafé's hebben de bedoeling om te luisteren naar wat de Zelzatenaar vindt van zijn wijk en graag wil zien veranderen. De wijkbewoner staat dus bovenal centraal. CD&V hoopt hieruit heel wat informatie te halen voor latere verbeteringsmaatregelen.

           Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Meer info over het praatcafé op de website van CD&V-Zelzate

De volgende praatcafé’s van CD&V-Zelzate :

Op dinsdag 16 mei 2006 om 19u30 in café ’t Klein Rusland, Koophandelsplein 21 te Zelzate

Deze activiteit richt zich vooral op de inwoners van Klein-Rusland. Wij willen ondermeer peilen naar hun mening over de leegstand en kwaliteit van de woningen, het onderhoud van de groenzones, het nieuwe ontmoetingscentrum, de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, de toestand van wegen en voetpaden, de dienstverlening, enz... in hun wijk.

Op dinsdag 23 mei 2006 om 19u30 in de Eetfabriek Erasmus, Stationsstraat 28 te Zelzate Alhoewel op elk praatcafé iedereen welkom is, verwachten wij hier vooral de inwoners van de wijk TOEN (Tussen Oud En Nieuw). Zij kunnen hun gedacht kwijt over de leegstand en kwaliteit van de woningen, het onderhoud van het groot Park en de groenzones, de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, de toestand van wegen en voetpaden, de dienstverlening en tal van andere onderwerpen in de zone tussen Vredekaai – Westkade - Suikerkaai en het kanaal Gent-Terneuzen.

 

Verbroederingsdag Tweede Gidsen

De Koninklijke Verbroedering van het 2de Regiment Gidsen organiseert, in samenwerking met het Gemeentebestuur van Zelzate, haar jaarlijkse Verbroederingsdag op zondag 21 mei 2006.

Om 10u30 : Heilige Mis in de Sint-Laurentiuskerk, opgeluisterd door de Koninklijke muziekkapel van de Gidsen o.l.v. Kapelmeester François De Ridder.

Om 11u30: Bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden van Zelzate en aan het monument van het 2de Gidsen.

Om 12u00: Ontvangst op het Gemeentehuis, met receptie aangeboden door het Gemeentebestuur.

Ter gelegenheid van deze Verbroederingsdag zal tussen 16 en 18 uur het museum van de Tweede Gidsen in in de brughuizen (naast het gemeentehuis) geopend zijn.

Meer info over het het 2de Regiment Gidsen en hun geschiedenis

 

Waarheen in Zelzate?

Er is in Zelzate de komende weken terug van alles te beleven ! Ook de gemeentelijke diensten tonen zich uitermate actief:

Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Culturele Raad op 18 mei in het gemeentehuis: Meer informatie over de agenda

Daarnaast organiseert de Sportdienst van Zelzate:

- 2de Doe-aan-sportbeurs op zaterdag 13 mei in de Eurohal:             Meer informatie
- Volleybalinitiatie vanaf zaterdag 15 mei 2006 in de Eurohal:          Meer informatie
- Beachvolleybaltornooi op zaterdag 20 mei 2006 in het Park:           Meer informatie

Uiteraard zitten ook de vele verenigingen van Zelzate niet stil:

            Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven