Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.01– 19 januari 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Zelzate@rem viert zijn vijfde verjaardag

Bij de aanvang van een nieuw jaar wens ik u een voorspoedig en gezond nieuw jaar. Met de verkiezingen van gemeenteraad en provincieraad op 8 oktober wordt 2006 een politiek belangrijk jaar. Meer nog... het wordt wellicht een spannend jaar ondermeer door het niet meer opkomen van onze huidige burgemeester John Schenkels. Ik wens de Zelzatenaar dan ook een goede en verstandige keuze toe van zijn of haar gemeentebestuurders voor de periode 2007-2012.

Mijn nieuwsbrief Zelzate@rem gaat bij deze zijn zesde jaargang in. Het nieuwe warme oranje kleurtje mag u gerust interpreteren als een subtiele verwijzing naar de partij CD&V waarbij ik inmiddels 18 jaar actief ben en nog steeds sterk in geloof.

Mijn eerste nieuwsbrief Zelzate@rem N° 1.01 verscheen op 14 januari 2001, kort na het online gaan van mijn website. De nieuwsbrief en de website bewezen intussen elkaar perfect aan te vullen. Mijn voornaamste betrachting daarmee blijft u als inwoner van Zelzate informeren over wat gebeurt in uw gemeente en hoe uw gemeente wordt bestuurd. De nieuwsbrief geeft me ook de mogelijkheid u op de hoogte te houden van de politieke standpunten en activiteiten van de CD&V-fracties in gemeenteraad en OCMW. Ook voor ex-Zelzatenaren of Zelzatenaren die voor langere tijd in het buitenland verblijven betekenen mijn website en nieuwsbrief interessante mogelijkheden om van het thuisfront op de hoogte te blijven.

Mijn nieuwsbrieven blijven regelmatig maar zonder vaste frequentie verschijnen: 26 in 2001, 29 in 2002, 32 in 2003, 30 in 2004 en 20 in 2005. De frekwentie is weliswaar het voorbije jaar afgenomen, doch de brieven zijn veel uitgebreider geworden. Dit is mede het gevolg van de grote intervallen tussen de gemeenteraden, maar ook door de vertraagde verslaggeving van de vergaderingen van het schepencollege. Daardoor kan ik u helaas niet altijd het actueel nieuws geven dat u als inwoner verdient. Geef toe: 2 1/2 maand vertraging in de verslaggeving van een wekelijkse à tweewekelijkse vergadering is moeilijk normaal te noemen. Men zou op de duur geloven dat dit een bewuste strategie is om de oppositie onwetend te houden.

Anderzijds worden met mijn nieuwsbrief veel meer mensen bereikt. Begin 2001 werd de brief toegestuurd aan 150 e-mailadressen en bij de start van 2006 zijn dit er bijna 1.000. De nieuwsbrieven houden tevens de aandacht voor de website levendig. Aangezien die regelmatig wordt bijgewerkt met nuttige of interessante informatie bleef de belangstelling niet achterwege. Maart 2005 was een topmaand met 9.225 pagehits of bijna 300 per dag. Over gans 2005 werden 76.565 pagehits geteld, een gemiddelde van 210 per dag. Veel gemeentelijke of commerciële websites moeten het met een pak minder stellen.

Mijn nieuwsbrieven en website liggen ook aan de basis van zeer veel reacties, vragen of tips van inwoners. Die helpen me enorm in de uitvoering van mijn mandaat als gemeenteraadslid, maar vragen anderzijds ook zeer veel tijd die ik niet altijd heb. Dit strekt me in de overtuiging dat het de taak is van een gemeentebestuur om dergelijke dienstverlening te organiseren.

Toch doet het me me deugd vast te stellen dat mijn elektronische nieuwsbrief Zelzate@rem zeer veel gelezen en mijn website druk bezocht wordt. Daarvoor dank ik u allen. Meer dan ooit kan u ook in 2006 blijven rekenen op mijn inzet.

 

CD&V-Zelzate maakt top drie van lijst voor gemeenteraadsverkiezingen bekend

Op 7 januari 2006 organiseerde de Zelzaatse CD&V-afdeling haar nieuwjaarsreceptie. Een hondertal leden en sympathisanten daagden op en zorgden voor een gezellige drukte in De Kring in de Kerkstraat.

Na een korte inleiding van afdelingsvoorzitster Claudette Schynkel, blikte fractieleider Martin Acke in zijn nieuwjaarstoespraak terug op de eerste vijf jaren politieke werking van deze legislatuur. Hij stelde dat CD&V-Zelzate met een open vizier en een gerust gemoed de verkiezingen tegemoet gaat en verduidelijkte de vier voornaamste redenen waarom zijn partij gelooft in een klinkende overwinning:

1. CD&V is een betrouwbare en standvastige partij;
2. CD&V is een degelijke en hard werkende partij;
3. CD&V-Zelzate heeft haar verkiezingsprogramma 2000-2006 grotendeels gerealiseerd;
4. CD&V staat garant voor een politiek voor en dicht bij de mensen.

Zie volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak van Martin Acke

De vaststelling dat het grootste deel van het verkiezingsprogramma van de CD&V voor de periode 2000-2006 gerealiseerd werd, is zeer opmerkelijk voor een oppositiepartij. Men zegt wel eens dat politieke partijen veel beloven maar uiteindelijk weinig beloftes inlossen. U mag CD&V echter vandaag gerust afrekenen op die beloftes.

Toch blijft er nog veel te doen in Zelzate. Diverse niet gerealiseerde zaken uit ons huidig kiesprogramma zullen de basis vormen voor dat van 8 oktober 2006. Er zullen uiteraard ook nieuwe aandachtspunten komen. De komende weken en maanden zullen we daar werk van maken, in ruim overleg met u en met de inwoners van Zelzate.

Na de toespraak van Martin Acke kwam provincieraadslid Geert De Roo uit Maldegem aan het woord om de werking van de provincieraad toe te lichten. De platte batterij van de draagbare micro aan het einde van zijn toespraak maakte de spreker op subtiele wijze duidelijk dat politici hun toespraken beter niet te lang houden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie konden de aangesloten CD&V-leden zich uitspreken over de modellijst van de eerste drie plaatsen van de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Na de toespraak van provincieraadslid De Roo werd de uitslag van die stemming bekend gemaakt. Hieruit bleek dat het voorstel kon rekenen op het akkoord van 75% van de uitgebrachte stemmen. De top drie voor de CD&V-lijst van 8 oktober 2006 wordt aldus:

1. Martin Acke (51)   Leegstraat 156A   (fractieleider in de gemeenteraad)
2. Carine Van Belleghem (39)   De Keyserstraat 6   (OCMW-raadslid)
3. Rik Laureys (52)   Tunnellaan 55   (gemeenteraadslid)

Zie een aantal sfeerbeelden van de nieuwjaarsreceptie van CD&V-Zelzate

 

  Politieraad op 23 januari 2006

De eerstvolgende politieraad gaat door op maandag 23 januari 2006 om 19.00 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lochristi.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

- Eedafleggingen van inp. Filip Everaert (Versterkte Wijkwerking Wachtebeke), De Vroe Henny en Van Voren Sofie (beiden onderhoudspersoneel DPL)
- Mededelingen:
     * Begrotingswijziging 1-2005 : opmerkingen in kader van gewestelijk toezicht
     * Officiële complementaire naamgeving PZ Regio Puyenbroeck
- 1ste fase in de procedure voorhernieuwing en aanwijzing "en regime" in het mandaat van Korpschef: kennisname van aanvraag en aanduiding van voorzitter-burgemeester tot voorzitter van de evaluatiecommissie met oog op voorleggen van evaluatieverslag op eerstkomende politieraad van 21/03/06 (zie ook GPI 43 van 28/02/2005)
- Titel van "rechercheur" binnen de Lokale Recherchedienst
- Thesaurievoorschotten voor de Politiezones
- Aankoop informaticamateriaal
Aansluitend om 19.30 uur: Nieuwjaarsreceptie (zie aparte uitnodiging hierbij)

 

Welzijnszorg ijvert voor betaalbare energie

De werkgroep “Welzijnszorg” van onze dekenaat Evergem, dat de parochies van Assenede, Evergem en Zelzate groepeert, ijverde onlangs voor uitbreiding van het recht op een minimum-elektriciteitsaansluiting van 12 in plaats van de huidige 6 ampère.

Een huishouden doen met zes ampère aan elektriciteit is quasi onmogelijk! Het gebruik van huishoudtoestellen wordt een dagelijkse evenwichtsoefening: de koffiezet, de radio en de verlichting dat kan, maar ondertussen koken, wassen of stofzuigen is bijna onmogelijk. Nochtans stonden in Vlaanderen in 2003 8.503 huishoudens met een stroombegrenzer voor die moeilijke opdracht. 8.580 gezinnen moesten zich redden met een budgetmeter. 2.484 huishoudens werden zelfs helemaal afgesloten van elektriciteit en 1.578 van gas. Vanzelfsprekend moet afsluiten nog kunnen bij onveiligheid en bij fraude maar de notie ‘klaarblijkelijke onwil’ om te betalen wordt aangewend om mensen die niet kúnnen betalen, af te sluiten...

Welzijnszorg is van mening dat elk gezin recht heeft op voldoende energie, afgestemd op zijn noden/behoeften (woonsituatie, verwarmingsbron, aantal gezinsleden,…). Volledig afsluiten van energie zou nooit mogen kunnen! Daarom moet ‘klaarblijkelijke onwil’ uit de wetgeving.

Voor meer informatie over deze actie van Welzijnszorg

 

OCMW-voorzitter De Vilder haalde op gemeenteraad scherp uit naar CD&V

Op de gemeenteraad van 08 december 2005 werd OCMW-voorzitter Freddy De Vilder uitgenodigd om de begrotingswijziging van het OCMW aan de gemeenteraad toe te lichten. Na de toelichting van zijn cijferwerk profiteerde hij van de gelegenheid om zeer zwaar uit te halen naar de CD&V-fractie en die op bepaald moment zelfs met het Vlaams Belang te vergelijken.

Het zat De Vilder blijkbaar hoog dat CD&V-fractieleider Martin Acke vorige week in zijn persoonlijke nieuwsbrief het cadeauverhaal van 1 miljoen euro van het OCMW aan de gemeente als een misleidend Sinterklaasgebaar had doorprikt. Burgemeester Schenkels, die nochtans als voorzitter van de gemeenteraad moet waken over het goede verloop van de vergadering, liet hem gewoon begaan en zorgde nadien zelfs via een schorsing van de raad dat Martin Acke pas na meer dan een uur op de valse aantijgingen van De Vilder kon reageren. Beide heren krijgen hiervoor van Martin Acke een klacht bij de gouverneur aan hun broek.

Burgemeester Schenkels permitteerde zich later zelfs nog meer. De CD&V-fractie legde de afschaffing van het betalend parkeren ter stemming voor aan de gemeenteraad, maar Schenkels liet zijn meerderheid gewoon beslissen dat die stemming niet mocht doorgaan. Dit is een manifeste aanfluiting van de wettelijke rechten van een gemeenteraadslid. Ook hierin zijn we ervan overtuigd dat de gouverneur hem zal terechtwijzen.

Opvallend bij de charge van De Vilder tegen de CD&V was nog maar eens zijn misleidend gemanipuleer met woorden. Blijkbaar heeft hij van de rechtzetting van zijn leugens in het socialistisch partijblad in mijn vorige nieuwsbrief niet veel geleerd. Ik nodig de geïnteresseerde lezer uit om zelf zijn conclusies te trekken door de citaten van Freddy De Vilder te toetsen aan de gepubliceerde tekst van Martin Acke.

Zie tussenkomst van Freddy De Vilder + rechtzettingen van CD&V-fractieleider Martin Acke

 

Jeugdbrandweer Zelzate rekruteert

De jeugdbrandweer van Zelzate wil nieuwe leden aanwerven en organiseert hiervoor een

infovergadering op zaterdag 21 januari 2006 om 10 uur
in de Brandweerkazerne, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 56 te Zelzate.

Voorwaarden om lid te worden van de jeugdbrandweer:

De Belgische nationaliteit bezitten;
De leeftijd van 10 jaar bereikt hebben en nog geen 14 jaar zijn;
In een straal van 5 km van de kazerne wonen.

NIEUW: leden zijn welkom vanaf 10 jaar!

Wat is jeugdbrandweer?

Een veertiendaagse oefening op zaterdagvoormiddag;
Daguitstappen naar andere brandweerkorpsen;
Een zomerkamp; Een inleeftweedaagse op de kazerne;
Aanleren beginselen van brandweerkennis;
Aanleren beginselen EHBO;
Een speelse afwisseling van theorielessen en praktijklessen;
Wedstrijden met andere jeugdbrandweerkorpsen.

Men dient geen ledenbijdrage te betalen.

Indien u geïnteresseerd bent en niet aanwezig kunt zijn of u wil meer inlichtingen: contacteer Jörge Engels op 0479/29 40 76 of 09/343 07 33.

 

Gaat u binnenkort verhuizen?

Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via bijgaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits- en aardgasvoorziening op uw vorige en nieuwe adres op een goede manier regelen.

De VREG heeft in samenwerking met alle leveranciers en netbeheerders in het Vlaams Gewest een verhuisfolder en verhuisformulier opgesteld die kunnen gebruikt worden om een verhuizing te melden aan een leverancier.

  Verhuisfolder

  Verhuisformulier 1 (betreft uw huidig adres)

  Verhuisformulier 2 (betreft uw nieuw adres)

 

Energiebesparingstips Vlaamse overheid

Op de website www.energiesparen.be vindt u een handvol tips en informatie over premies om thuis uw energieverbruik te verminderen. Zo kunt u heel het jaar door energie besparen en spaart u zowel uw portemonnee als het milieu.

Ook in 2006 worden er weer tal van premies gegeven voor wie investeert in energiebesparing. Voor een volledig overzicht van alle premies kunt u surfen naar www.energiesparen.be of bellen naar de Vlaamse Infolijn 0800-3 02 01.

Vanaf 01 januari 2006 wordt de energieprestatieregelgeving van kracht voor wie bouwt of verbouwt. In de “Praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen of verbouwen” verneemt u hoe u uw woning moet isoleren, verwarmen, ventileren, … Bestel die gids vandaag nog bij de Vlaamse Infolijn of via www.energiesparen.be.

 

TMVW beheert voortaan Zelzaats zwembad

De gemeenteraad besliste eind december om de uitbating van het Zelzaatse gemeentelijke zwembad vanaf 1 januari 2006 over te dragen aan de waterdistributiemaatschappij TMVW. Deze intercommunale verruimde haar activiteiten naar waterzuiveringsprojecten en het exploiteren en bouwen van zwembaden. De overdracht kwam er louter om financiële redenen: een behoorlijke uitsparing van BTW.

De gebruiker zal evenwel weinig van deze overdracht merken. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het personeel, voor het gevoerde beleid en voor de bepaling van de tarieven.

 

Rode Kruis Zelzate heeft nieuwe webstek

We melden hierbij de officiële geboorte van een nieuwe website over de werking van Rode Kruis-Zelzate. Ga gerust eens een kijkje nemen op rodekruiszelzate.skynetblogs.be

 

Oost-Vlaamse Sporttrofee en Oost-Vlaamse trofee voor Sportverdienste

Oproep voor kandidaten !

Ben je, of ken je een Oost-Vlaamse sport(st)er of sportvereniging die schitterde in een internationale wedstrijd en/of competitie in 2005? Kandideer of draag die voor voor de Oost-Vlaamse Sporttrofee van het provinciebestuur.

Ken je een Oost-Vlaamse sport(st)er of sportverantwoordelijke die in 2005 zijn/haar actieve sportloopbaan beëindigde en een bijzondere bijdrage geleverd heeft tot de groei en ontwikkeling van zijn/haar sport? Maak haar of hem kandidaat voor de Oost-Vlaamse Trofee voor Sportverdienste.

Aan beide trofeeën is een geldprijs en een unieke trofee verbonden. De bekendmaking en overhandiging van de prijzen vindt plaats tijdens het Sportgala op vrijdag 17 maart 2006 in de Topsporthal in Gent.

Kandidaturen kunnen uiterlijk tot 31 januari 2006 ingediend worden bij de dienst Sport op onderstaand adres. Ook de reglementen zijn er te verkrijgen.

Inlichtingen: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Dienst 113-Sport Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - tel. 09 243 12 41 - fax: 09 243 12 49.

 

Bibliotheek maakt nieuwe keuzelijst ‘Getipt’

De vorige jaren werd in de Zelzaatse bibliotheek reeds twee maal een keuzelijst met favoriete boeken samengesteld. Deze lijsten hadden bij het lezerspubliek veel succes. Om die reden wil men ook in 2006 een nieuwe keuzelijst samenstellen.

Deze keer willen de leden van de raad van bestuur van de bibliotheek niet hun keuze, maar wel die van de lezers zelf. Heeft u dus een boek gelezen dat u een echte aanrader vond, u ontroerde of verschrikkelijk deed lachen? Schrijf dan de titel op (en liefst ook de naam van de schrijver) en bezorg dit voor eind februari e.k. in de bibliotheek (er zijn daarvoor in de bib formulieren beschikbaar).

Onder de inzendingen worden 10 boekenbons van € 10 verloot.

 

Waarheen komend weekend?

Ook de komende weken worden diverse uiteenlopende activiteiten in onze gemeente georganiseerd. Keuze te over !

Nu al vraag ik uw bijzondere aandacht voor een gemeenschappelijke activiteit van het Davidsfonds, Willemsfonds en Vermeylenfonds. Zij nodigen u uit voor een grensoverschrijdend cultureel evenement met het optreden “Tot botskes !” van de volksmuziekgroep “Ambras” uit Hulst.

Dit concert gaat door in het Cultureel Ontmoetingscentrum “De Brug”, Assenedesteenweg 119 te Zelzate-West op 18 februari 2006 om 20.00 uur (deuren 19.30 uur).

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven