Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.29 – 20 december 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 Gemeenteraad op 21 en 22 december 2004

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 21 december 2004 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op woensdag 22 december 2004 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Iedereen is welkom op het openbare gedeelte.

Agenda

Openbare Zitting

Op dinsdag 21 december 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Mededelingen / Kennisgevingen
2. OCMW - budgetwijziging 2004 nr. 1
3. Jeugdwerkbeleidsplan – subsidiereglement - aanpassing
4. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassingen
5. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2002) - advies
6. Proces-verbaal kasnazicht 3de en 4de kwartaal 2004
7. Aquario
8. Aquafinproject Suikerkaai - samenwerkingsovereenkomst + addendum - goedkeuring
9. Aquafinproject overstortleiding Groenstraat - F. Wittoucklaan - addendum bij samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
10. Wegen- en rioleringswerken Sint-Sebastiaanstraat - goedkeuring bestek
11. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat - aanpassing bestek
12. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - goedkeuring bestek
13. Onderhoudswerken wegen en rioleringen - goedkeuring bestek
14. Wegmarkeringen - principebeslissing
15. Oprichten schoolraad gemeentelijk basisonderwijs:
     - principebeslissing
     - verkiezingsreglement geleding ouders
     - verkiezingsreglement geleding personeel
16. Schoolwerkplan - goedkeuring
17. Gebruik gemeentelijke zalen en materialen
18. Toetreding tot opdrachthoudende vereniging NIBIS (netinfrastructuur Beheersinformatie Systeem) - overlegorgaan
19. Begroting 2004 gemeente- jaarverslag
     - algemene bespreking
     - buitengewone uitgaven
     - facultatieve uitgaven
20. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
21. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
22. Belasting op de drijfkracht
23. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven
24. Belastingreglement op (oneigenlijk) gebruik openbaar domein
25. Situatie Emiel Caluslaan (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)
26. Betalend parkeren - bespreking financiële verliezen - beslissing tot afschaffing (op verzoek van de CD&V- fractie)

Geheime Zitting

1. Machtiging rechtszaken

De komende dagen kunt u op mijn website meer informatie over de agendapunten vernemen.

     >>> zie verslag gemeenteraad van 21 december 2004
 

Belastingsdruk in 2005

De nieuwe begroting voor 2005 voorziet gelukkig weinig nieuwe belastingen. U kan de belastingen waar een minontvangst wordt verwacht in het groen en die waar een meerontvangst wordt verwacht in rode kleur terugvinden.

Toch overschat het gemeentebestuur volgens mij een aantal belastingsinkomsten. Zonder wijziging van beleid kan voor het betalend parkeren nooit 80.000 euro worden ontvangen, maar zal veeleer verlies worden geboekt. Afschaffen dus.

De meerontvangst voor de belasting op stortplaatsen hangt af van hoeveel kubieke meters slib uiteindelijk door het Vlaamse Gewest in Callemansputte worden bijgestort. De retributie op werken aan de nutsvoorzieningen werden tot nu toe steeds gecontesteerd door de nutsbedrijven.

In onderstaande tabel kan u de enorme stijging van de gemeentebelastingen sedert het aantreden van de nieuwe coalitie begin 2001 in detail opvolgen. Elke commentaar hierbij is overbodig.
 

 

Belastingen

Rekening 2000

Rekening 2001

Rekening 2002

Rekening 2003

Begroting 2004

Begroting 2005

Administratieve prestaties:

Belasting op afgifte van milieuvergunningen

3.322

3.371

2.107

1.918

3.000

2.000

Belasting op afgifte van administratieve documenten

16.628

23.821

30.618

23.533

30.000

30.000

Verhaalbelastingen:

Belasting op leggen van trottoirs

17.109

14.030

10.935

9.722

10.000

10.000

Prestaties van openbare hygiëne:

Belasting op sluikstorten

1.116

75

372

1.364

15.000

15.000

Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)

110.926

53.535

12.843

15.033

14.000

15.000

Milieubelasting

137.464

217.891

326.106

319.494

286.000

261.000

Belastingen op nijverheid, handel, landbouw:

Belasting op drijfkracht

75.855

74.770

188.933

168.584

190.000

190.000

Belasting op het openblijven van café’s na het sluitingsuur

7.343

6.366

6.400

6.155

7.000

3.500

Belasting op reclameborden

5.007

3.582

2.778

2.570

8.000

8.000

Belasting op verspreiden reclame

0

0

28.706

0

185.597

100.000

Verblijfsbelasting

2.307

409

0

0

0

0

Belasting op banken en financiëringsinstellingen

11.341

9.445

9.205

8.833

9.500

9.500

Belasting op stortplaatsen

96.074

151.602

97.704

234

37.500

60.000

Belasting op ondernemingen en vennootschappen

167.508

0

179.611

183.593

210.900

210.900

Gebruik van het openbaar domein:

Belasting op plaatsrecht openbare markt

89.382

80.485

78.766

72.374

100.000

100.000

Belasting op kermissen

5.481

5.767

5.381

5.362

5.500

5.500

Belasting op parkeren

3.795

3.027

2.806

81.771

80.000

80.000

Belasting op frituren

8.056

7.623

7.802

6.338

8.500

8.500

Retributie op werken nutsvoorzieningen openbaar domein

0

0

0

0

27.578

40.000

Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen

1.901

0

0

0

0

0

Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium:

Belasting op tweede verblijven

2.603

1.983

1.984

1.984

2.000

2.000

Belasting op krotwoningen, onbew. of onafgew. gebouwen

0

476

0

0

0

0

Diverse belastingen:

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

397

496

297

174

100

100

Algemene gemeentebelasting op de gezinnen

0

0

0

707.565

0

0

Belasting op vervoer van dronken personen

0

0

0

0

1.500

1.000

Totaal gemeentebelastingen en -retributies

763.615

658.753

964.648

1.616.601

1.231.675

1.152.000

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN

Aanvullende belasting op onroerende voorheffing

911.489

1.463.538

1.715.510

1.911.093

1.857.781

1.987.210

Aanvullende personenbelasting

2.292.562

1.902.431

2.323.560

2.451.014

2.823.321

2.852.603

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

104.223

116.783

116.936

123.503

123.612

131.284

Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing    

0

0

4.347

9.928

10.000

10.000

Totaal gemeentelijke opcentiemen

3.308.274

3.482.751

4.160.353

4.495.539

4.814.714

4.981.097

 

 

 

 

 

 

 

Totaal belastingontvangst in euro

4.071.889

4.141.505

5.125.001

6.112.140

6.046.389

6.133.097


     >>> voor grafieken en aanvullende informatie
 

Zalig Kerstfeest aan alle Zelzaatse inwoners

Volgens het verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken 2003-2004 verbleven in onze gemeente op 30 september 2004 599 mensen van buitenlandse origine. Op een totaal van 12.129 inwoners betekent dit net geen 5%.
De Nederlanders maken met 248 de grootste groep uit, gevolgd door de Fransen met 104, de Italianen met 62, de Marokkanen met 33 en de Duitsers met 23. Niettegenstaande het relatief laag aantal buitenlandse inwoners telt Zelzate toch maar liefst 45 nationaliteiten!

Aan iedere Zelzatenaar wens ik:

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar
Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho
I'D Miilad Said ous Sana Saida
Gézuar Krishlindjet Vitin e Ri!
Sretan BozicCzech - Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
Hristos se rodi
Vasel Koleda; Tchestita nova godina!
Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok
Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Frohliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Joyeux Noël et Bonne Année!
Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chornos
Merry Christmas & Happy New Year
Shub Naya Baras
Buon Natale e Felice Anno Nuevo
Sretam Bozic. Vesela Nova Godina
Vesele bozicne praznike in srecno novo leto
Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
God Jul og Godt Nyttår
Nathar Puthu Varuda Valthukkal
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia
Boas Festas e um feliz Ano Novo
Hristos s-a Nascut si Anul Nou Fericit
Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai
Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Pozdravlyau s prazdnikom Rozhdestva i c Novym Godom
Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar
God Jul och Gott Nytt År and S Rozhdestvom Kristovym
Vesele Vianoce a stastny novy rok
Seva piroz sahibe u sersala te piroz be
Krismas Njema Na Heri Za Mwaka Mpya

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.