Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.02 – 18 januari 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Politieraad op 19 januari 2004

De eerstvolgende vergadering van de Politieraad van de politiezone regio Puyenbroeck gaat door op maandag 19 januari 2004 om 19.00 uur in de kantine van de Brandweer Zelzate, Burg. Jos Chalmetlaan 54 te 9060 Zelzate.

Agenda

Geheime zitting:

1. Kennisgeving ontslag Barbara Put als Secretaris van de Politieraad en het College
2. Aanstelling Tania De Vijlder (Calog C Wijk Lo) als secretaris van de Politieraad
3. Baremische bevordering op 01 april van B3 naar B4 van inp Didier De Smedt

Openbare zitting:

1. Goedkeuring van gezamenlijke aankoop van elektrische energie door bemiddeling van Gedis
2. Kennisgeving van protocol AIK
3. Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging nr 1/2003
4. Aanstelling van 3 politie-inspecteurs, komende uit de selectiecommissie van 24 en 25 nov. 2003 (in kader van mobiliteit). Voordracht van eerste drie geselecteerden, met aanvaarding van de ganse rangschikking (voor opmaak van eventuele werfreserve - lijst: zie bijlage).
5. Officieel standpunt betreffende de bestemming van de gebouwen van de gewezen Rijkswachtbrigades.
6. Eedaflegging nieuw aangeworven personeel in mobiliteit 2003 : inspecteurs De Potter Frank, Vercauteren Kim en Joeri De Vliegher (OD Lo) en Conny De Keyster (Calog C OD Lo)

     >>> zie pagina "Politie"

Kooprecht sociale huurwoning

Sociale huurders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf half februari hun sociale huisvestingsmaatschappij contacteren om hun huurwoning of -appartement te kopen. Dat is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering. Die heeft enige tijd geleden het besluit goedgekeurd dat huurders van een sociale woning het recht geeft een huurwoning of huurappartement te kopen.

Tot nu toe konden de sociale huurders de sociale huurwoning enkel aankopen als ze minstens 15 jaar oud is en als de sociale huisvestingsmaatschappij haar uitdrukkelijk akkoord gaf. De nieuwe maatregel legt het kooprecht bij de huurder en niet meer bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

Het besluit bepaalt wel voorwaarden. Zo kunnen huurders een sociale woning of appartement kopen als ze het minstens 5 jaar huren en als het vastgoed minstens 10 jaar oud is. Ook moet de woonst minimum 20 jaar in volle eigendom blijven van de kopers die er zelf wonen. Een andere voorwaarde is dat de koper geen andere woonst in volle eigendom of vruchtgebruik heeft.

Deze mogelijkheid is wellicht een interessant vooruitzicht voor een aantal Zelzatenaren die de voorbije jaren hun huurgeld drastisch zagen verhogen. Tot op heden gebeurde het zelden dat de Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen sociale woningen verkochten, alhoewel dit wettelijk kon.

     >>> Zie artikel "Zelzaatse huurders moeten betalen of opkrassen"

Plastieken bloempotjes naar containerpark

Vanaf 01 januari 2004 kunnen ook de volgende zaken ingezameld worden op het gemeentelijk containerpark:

Bruine, zwarte en groenen plastic bloempotten (veegschoon);
Plantentrays in diverse kleuren en soorten (veegschoon).

Opgelet: dit enkel voor de burgers, niet voor zelfstandigen!

Openingsuren Containerpark Zelzate

Het containerpark is toegankelijk

maandag : sluitingsdag
dinsdag : 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.30u*
woensdag : 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.30u
donderdag : sluitingsdag
vrijdag : 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.30u
zaterdag : 09.00u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u

* Dinsdag is de enige dag dat zelfstandigen worden toegelaten op het containerpark.

Een nieuwigheid is wel dat het containerpark vanaf 01 januari 2004 gesloten zal zijn op maandag, maar dat de niet-zelfstandigen er eveneens op dinsdag terecht kunnen.

     >>> zie pagina "Afvalverwijdering"

Naar beter openbaar vervoer in Zelzate?

Enkele voorstellen van de CD&V voor een beter openbaar vervoer in Zelzate.

Belbus Meetjesland naar Zelzate

Sinds 1 juni 1997 rijdt er een belbus in het noordelijk deel van het Meetjesland. De belbus bestrijkt het volledige oppervlak van de gemeenten Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke en Assenede. Ondertussen kwamen er ook haltes bij in Ertvelde en zelfs Sas van Gent (Ambachtenstraat en Canadastraat). Ook het provinciaal domein Het Leen in Eeklo is direct bereikbaar. Het belbusgebied Meetjesland werd vroeger bediend door één bus maar in 2002 kwam er een tweede bij.

Voor de verbinding met het Meetjesland is de Zelzatenaar momenteel aangewezen op de lijnen 96 (Eeklo-Assenede-Zelzate) en 97 (Eeklo-Ertvelde-Zelzate). Die reguliere verbindingen functioneren behoorlijk maar beschikken uiteraard niet over dezelfde mogelijkheden van de belbus. Het zou daarom een goede zaak zijn mocht de belbus Meetjesland ook aansluiting krijgen met Zelzate.

Uitbreiding van het belbusgebied met Zelzate-West kan het aanbod inzake openbaar vervoer voor onze gemeente sterk verbeteren. Dit lijkt me ook organisatorisch geen onoverkomelijk probleem aangezien de belbus nu al tot aan de Zelzatestraat in Assenede (Triest) komt. Het ideale zou zijn mocht er naast diverse strategische haltes in Zelzate-West ook één halte in Zelzate-Oost kunnen worden voorzien op de bushalte tussen Oost- en Westkade, omdat daar ook aansluiting mogelijk is met de andere reguliere buslijnen en met de belbus Zelzate-Oostakker. Maar we mogen ons hierover echter niet al te veel illusies maken. De onvoorspelbare openings- en wachttijden van de brug zullen voor De Lijn ongetwijfeld een struikelblok vormen. Maar het zou al een goede zaak zijn mocht de belbus tot de halte aan de Koning Albertlaan geraken. Vanaf daar is het centrum van Zelzate voor de meeste mensen ook te voet in amper vijf minuten (+ eventuele wachttijd voor de brug) bereikbaar.

Deze uitbreiding voor de belbus Meetjesland zou een zegen zijn voor Zelzate. Vooral voor de ongeveer 5.500 inwoners van Zelzate-West, toch zowat 45 % van onze bevolking, nemen de mogelijkheden van het openbaar vervoer sterk toe. Maar ook voor de handelszaken in Zelzate-West en Zelzate-Centrum is dit een bijzonder goede zaak. Zelzate heeft immers een goed uitgerust koopcentrum dat plots veel beter bereikbaar wordt voor 45.000 inwoners van het Meetjesland.

Goedkoper of gratis openbaar vervoer

En laat ons nog wat verder nadenken. Vlaanderen rekent een duurzaam mobiliteitsbeleid tot één van zijn doelstellingen. Vanuit dat oogpunt heeft de De Lijn ondermeer de belbusprojecten uitgewerkt. Vanaf 1 februari 2004 pakt De Lijn echter ook uit met een sterk vernieuwd derdebetalersysteem, waarbij bedrijven en overheden het openbaar vervoer goedkoper of zelfs gratis kunnen aanbieden. Momenteel treedt het Vlaamse Gewest op als derdebetaler voor de 65-plussers, waardoor onze senioren zich in heel Vlaanderen gratis met de bussen en trams van De Lijn kunnen verplaatsen.

Wellicht kan er in Zelzate nagedacht worden om op kleine schaal een gelijkaardig systeem in te voeren. Zo kan bijvoorbeeld worden nagedacht over een verlaagd tarief of zelfs gratis vervoer binnen de Zelzaatse gemeentegrenzen. Zelzate heeft niet alleen een sterk verouderende bevolking maar onze gemeente huisvest ook tal van mensen die niet over een eigen auto beschikken. Omwille van de betere toegankelijkheid van de bussen en de ruime verspreiding van belbushaltes, kunnen ook die minder mobiele mensen zich dan gemakkelijker verplaatsen. Vooral voor de wijken Callemansputte, Klein-Rusland, Oudenburgse Sluis en De Katte zou dit een interessante zaak zijn. De "brug" tussen Zelzate-Oost en -West zou er in elk geval een stuk met verkleinen.

Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan en moeten de diverse mogelijkheden worden onderzocht. Maar wegens de beperkte oppervlakte van onze gemeente kan dit best meevallen. Overleg met De Lijn moet hierover duidelijkheid scheppen. Een aantal formules die ons in elk geval de moeite waard lijken om te onderzoeken:

- iedereen (inwoners en bezoekers) kan gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen.
- iedereen kan op maandag (marktdag) gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen.
- inwoners kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen.
- inwoners kunnen alleen op maandag (marktdag) gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen.
- inwoners kunnen goedkopere Lijnkaarten aankopen (bijvoorbeeld aan halve prijs)

CD&V-fractieleider Martin Acke zal deze mogelijkheden op de volgende gemeenteraad ter bespreking brengen.

Rode spots op Zelzate gaan stilaan uit

In hun vorig partijblad "Spots op Zelzate" gaan de Zelzaatse socialisten verschillende keren flink uit de bocht. We voelen ons dan ook verplicht hier één en ander recht te zetten.

1) Keuze voor IVEG:

De SP.A verwijt Martin Acke en de CD&V-fractie bezwaar te hebben aangetekend bij de Gouverneur tegen de overgang naar de intercommunale IVEG met de bedoeling aldus de broodnodige transactie van 7,5 miljoen euro te kelderen. Klopt niet. De bedoeling was de portemonnee van de Zelzaatse bevolking te behoeden voor een slechte keuze van de meerderheid. Helaas mag de Provinciegouverneur zich niet moeien met het inhoudelijke van een beslissing van de gemeenteraad, anders hadden we betere troeven gehad om de overstap naar IVEG te verhinderen.

De echte reden van de klacht was dat Martin Acke kon aantonen dat WVEM een betere keuze dan IVEG was voor de Zelzate:

     >>> meer uitleg

a) De gemeente kreeg van WVEM weliswaar minder contant geld, maar hield het laagspanningsnet in eigen handen en kreeg daardoor de komende jaren een veel hoger jaarlijks dividend.
     >>> meer details

b) De voorwaarden voor het personeel en de te verwachten dienstverlening aan Zelzate waren beter bij WVEM.

c) De SP.A nam de bewering van IVEG over dat inwoners een betere nettarief zouden krijgen voor elektriciteit en gas. Dit werd echter nooit door een onafhankelijke specialist bevestigd. Bovendien liegt de SP.A dat alle Zelzatenaren hiervan profiteren. IVEG scoort slecht t.o.v. WVEM inzake distributie van nachttarief. Iemand die behoorlijk wat nachttarief verbruikt was zelfs goedkoper af met WVEM. Ook industriële klanten en KMO's zijn veel beter met WVEM.

Waarom hebben de socialisten dan toch de keuze voor IVEG gemaakt? Wij hebben er het raden naar.

In de vorige gemeenteraad deelde burgemeester Schenkels de gemeenteraad mee dat hij inmiddels in het directiecomité van IVEG werd verkozen.

Betere nettarieven?

Klap op de vuurpijl is wel dat - nu de overstap naar IVEG definitief rond is - deze intercommunale begin januari 2004 haar distributietarieven van de CREG met maar liefst 30% heeft moeten verhogen omdat de kosten voor de openbare verplichtingen (levering van gratis stroom, budgetmeters,...) niet in de tarieven van 2003 waren opgenomen. WVEM moest om die reden zijn tarieven 'slechts' 10% verhogen en wordt daarmee goedkoper dan IVEG.

Door te kiezen voor IVEG heeft de meerderheid er dus voor gezorgd dat de gemiddelde Zelzatenaar zijn elektriciteit in 2004 niet goedkoper maar duurder zal moeten betalen.

Volgens de CREG (officieel orgaan) is, voor iemand met een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh (alleen dagtarief), WVEM nu 10 euro goedkoper dan IVEG. In 2003 was het verschil 20 euro, maar dan wel in het voordeel van IVEG. Voor gas zijn de tarieven nog steeds niet goedgekeurd, zodat de voorspellingen van de SP.A totaal uit de lucht gegrepen zijn. Martin Acke zette dit punt op de agenda van volgende gemeenteraad teneinde duidelijkheid te krijgen over de tarieven.

     >>> voor meer uitleg en een grotere grafiek

2) Inkrimping van het betalend parkeren:

De SP.A schrijft in haar partijblad dat het betalend parkeren wordt teruggeschroefd tot enkel de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. In de begroting 2004, die de partij op 14 januari meerderheid tegen minderheid goedkeurde, is hier echter geen sprake van. Men voorziet daar nog steeds een belastingontvangst van 180.000 euro, een bedrag dat men zelfs met de huidige situatie nog niet kan realiseren. SP.A-ZOW bedriegt zichzelf dus.

Los van deze bedenking onthaalt de CD&V van Zelzate dit voorstel matig positief maar heeft sterke twijfels bij de haalbaarheid en de timing. Onze burgemeester ijlt wanneer hij stelt dat dit begin maart een realiteit zal zijn. Door deze maatregel zullen de parkeeropbrengsten bovendien dermate verminderen dat het sop de kool niet meer waard is. Wij zijn dan ook voorstander om het betalend parkeren overal af te schaffen en op Markt en Colvenaerplein een blauwe zone te voorzien. Als compensatie voor de daardoor gemiste inkomsten wil de CD&V een strenger toezicht op parkeerovertredingen en wil dat de parkeerboetes in eigen gemeentekas terechtkomen.

Martin Acke diende op de vorige gemeenteraad een aantal concrete voorstellen in.

     >>> zie persbericht CD&V-Zelzate van 6 januari 2004
     >>> zie discussie op gemeenteraad

De burgemeester sloot de gemeenteraad echter af vooraleer over de voorstellen van Martin Acke werd gestemd. Daarvoor krijgt hij alvast een klacht van de oppositie aan zijn broek. John Schenkels werd nijdig omdat de oppositie bleef aandringen om duidelijkheid over wat het de gemeente zal kosten indien het contract met APCOA voortijdig verbroken of gewijzigd wordt. De oppositie had immers vastgesteld dat de burgemeester een zeer omstreden contract heeft ondertekend. Daarin stond voor de te betalen schadevergoeding bij voortijdige opzegging een blanco-vakje met de vermelding "voorstel te formuleren door de concessionaris". Een onvoorstelbare blunder die er kan voor zorgen dat de inkrimping van de betaalzone niet kan doorgaan of de gemeente wel eens zeer veel geld kan kosten. Dit zou neerkomen op een onvergeeflijke beleidsblunder!

3) De site van het voormalig open zwembad:

De SP.A beweert op die plaats een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang en sportvelden te zullen realiseren. In de begroting 2004 en in het meerjarenplan 2004-2007, dat de SP.A-ZOW op 14 januari meerderheid tegen minderheid goedkeurde, staan hiervoor echter geen budgetten ingeschreven. Integendeel, men rekent op 250.000 euro inkomsten van de verkoop van die gronden om de andere voorziene investeringen te betalen.

4) Toelage aan het OCMW van Zelzate:

De SP.A schrijft in hun reclameblaadje dat het opmerkelijk is dat het OCMW het over de periode 2003-2006 met een verlaagde gemeentelijke toelage (- 58.160,23 euro) zal moeten doen. Dit is een leugen die we in de gemeenteraad al hebben doorprikt. In die periode stijgt de globale toelage aan het OCMW integendeel zeer fors van € 3.091.647,82 naar € 3.684.169,82. Dit is een stijging met € 592.522,00 of maar liefst 19,2 % op 3 jaar tijd. Wie zal dat betalen? De totale gemeentelijke uitgaven stijgen in die periode immers slechts met 11,1 %. En dan houdt men nog geen rekening met de aangekondigde oprichting van een nieuw OCMW-rusthuis en te verwachten sectorale loonakkoorden.
 

 

Gemeentelijke uitgaven

Toelage gemeente

25% aandeel van Gemeentefonds

Ziekenvervoer

Totale OCMW-toelage

Ratio

2000

9.785.920,76

1.624.543,14

552.754,69

108.238,10

2.285.535,93

23,4%

2001

10.325.645,28

1.672.525,42

557.406,31

106.594,22

2.336.525,95

22,6%

2002

11.074.534,00

2.218.082,99

557.406,31

180.962,27

2.956.451,58

26,7%

2003

12.178.074,31

2.367.663,00

566.711,00

157.273,82

3.091.647,82

25,4%

2004

11.776.093,00

2.352.319,98

588.268,33

157.273,82

3.097.862,13

26,3%

2005

12.541.872,00

2.663.652,79

617.277,00

157.273,82

3.438.203,61

27,4%

2006

12.901.222,00

2.880.885,00

646.011,00

157.273,82

3.684.169,82

28,6%

     >>> zie verslag gemeenteraad

Zelzate krijgt een René Vermandelstraat

Tussen de Groenstraat en de Matexiwijk wordt een wijk opgericht door projectontwikkelaar Bostoen. Die moet een nieuwe naam krijgen.

De gemeenteraad koos voor de naam René Vermandelstraat, een suggestie van de cultuurraad. Aan de basis van deze naamgeving ligt een Zelzaatse toprenner, die in onze gemeente werd geboren op 23 maart 1893 en overleed op 20 april 1958.

René Vermandel was profrenner in de periode 1920-1931 en fietste in diverse disciplines een heel palmares bij mekaar. Eerder al opteerde men in Zelzate voor een renner bij de naamkeuze voor een straat. De Omer De Bruyckerstraat ligt aan de overkant van het Kanaal. Beide straten liggen niet ver van de locatie van een vroegere wielerpiste. In die tijd lag het kanaal Gent-Terneuzen echter nog veel oostelijker.

     >>> meer informatie

Nieuwe bedrijfsvoorheffingen vanaf 2004

Vanaf 2004 is er bedrijfsvoorheffing verschuldigd op een aantal vergoedingen en uitkeringen.

Ik vermeld er slechts een aantal:

- op de ziekte-uitkeringen van de mutualiteit: 11,11%;
- op het wachtgeld bij indisponibiliteitsstellingen wegens ziekte die vanaf 2004 ingaan: 11,11% op het effectief uit te betalen bedrag;
- op uitkeringen moederschapsbescherming: 11,11%;
- op de uitkeringen vaderschapsverlof: 11,11%;
- op de onderbrekingsuitkeringen: 10,13% bij voltijdse loopbaanonderbreking; 17,15% bij deeltijdse loopbaanonderbreking;
- de premie voor de halftijdse vervroegde uitdiensttreding: 17,15%.

Het is duidelijk dat de federale overheid met deze maatregel extra inkomsten verwerft. Ze vraagt een voorschot op haar fiscale inkomsten van 2 jaar later. Op deze gelden kan ze ondertussen intresten ontvangen, zonder bij de uiteindelijke verrekening intresten te moeten teruggeven op te veel betaalde voorheffing.

Besluit: onze paarse regering neemt terug wat ze beweert te geven.
 

Volksvergadering over de gezinsbelasting

CD&V, PVDA en VLD hebben niet kunnen bekomen dat de gezinsbelasting voor 2003 werd afgeschaft. Het is echter dank zij onze acties en de massale steun van de inwoners dat de gezinsbelasting voor 2004 niet werd herhaald. We moeten echter op onze hoede blijven en leren uit hetgeen is gebeurd.

De drie oppositiepartijen nodigen daarom alle Zelzatenaars uit op een derde Volksvergadering omtrent de gezinsbelasting.

Op deze vergadering geven we een overzicht van de gevoerde acties en een stand van zaken en uitleg omtrent de verdere procedure van de betalingen. Bovendien wordt het standpunt bepaald naar de toekomst toe.

Van harte welkom:

Vrijdag 23 januari 2004 om 19u30

zaal Greenfield - Groenplein

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.