Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.25 – 19 oktober 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

*  OCMW-raad op 20 oktober 2003

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert op maandag 20 oktober 2003 om 19.00 uur in de raadszaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Burgemeester J. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate. De openbare zitting is toegankelijk voor het publiek.

I. OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

1. Notulen openbare raadszitting van 8 september 2003

2. Mededeling(en) van de voorzitter

3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

4. Verslag aankopen

5. Verslagen IPBW

6. Aanpassing kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen vanaf 1 juli 2003

7. Verbouwingswerken Burg. Jos. Chalmetlaan 80 - lening

8. Onderhandelingsprocedure diverse leveringen – stand van zaken + bestekken

9. Onderhandelingsprocedure aankoop en indienststelling verpleegoproep- en communicatiesysteem

10. Voorstel onderhoudscontract gasketels

11. Beoordelingscommissie offertes studieopdracht 'Nieuwbouw woon- en zorgcentrum': vergoeding

12. Levering aardappelen 2003 - 2004

13. Arbeidsreglement algemene diensten

14. Arbeidsreglement Home Bloemenbos

15. Algemene offerteaanvraag 'Nieuwbouw Woon- en Zorgcentrum te Zelzate' – toewijzing

16. Aanpassing huishoudelijk reglement van de beleidsorganen

IBO

17. Inspectieverslag n.a.v. werkbezoek inspectieambtenaar dd. 5 augustus 2003

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

18. Organisatie zitdagen wijkwerking politie

19. Gebruik vergaderzaal door A.A.

20. Tijdelijk gebruik vergaderzaal door VZW Thuiszorg

21. Enkele ideeën en voorstellen voor de verbetering van de infrastructuur in en rondom De Kastanje (op verzoek van raadslid Roland Van Acker)

KINDERDAGVERBLIJF

22. Verslag inspectiebezoek dd. 16 september 2003 betreffende de kwaliteitsschaal

23. Aankoop werkkledij: toewijzing

PRIVAAT PATRIMONIUM

24. Wachtebekestraat 97 – dringende herstelling dakgoten en schouw: toewijzing werken

25. Kerkstraat 79: bestemming

26. Assenedesteenweg 138: overdracht aan gemeente – vastlegging procedure

ROB – RVT HOME BLOEMENBOS ALGEMEEN

27. Advies aangaande de op te leggen maatregelen inzake brandbeveiliging van een rustoord voor bejaarden: verslag over Home Bloemenbos

28. Levering, plaatsing en indienststelling gasbrander voor Home Bloemenbos: uitschrijven onderhandelingsprocedure

29. Samenwerkingsovereenkomst tussen Home Bloemenbos en wzc Sint-Jozef Assenede

II. GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

30. Notulen geheime raadszitting van 8 september 2003

31. Arbeidsrechtbank Gent: definitief deskundig verslag + staat van ereloon en kosten

32. Weddenvaststellingen in het kader van de functionele loopbaan

33. Huurovereenkomst appartement gelegen Groenstraat: voorstel tot ontbinding via Vrederechter

34. Privaat patrimonium: Suikerkaai 48 – nieuwe huurovereenkomst

35. Toelating tot gebruik eigen voertuig voor dienstdoeleinden

IBO

36. Begeleidster van kinderen – ziek – aanstellen vervang(st)er + weddenvaststelling

KINDERDAGVERBLIJF

37. Kinderverzorgster – aanvraag pensioen

ROB – RVT HOME BLOEMENBOS

38. Verpleegkundige – aanstellen vervang(st)er loopbaanonderbreking + weddenvaststelling

SOCIALE DIENST

39. Maatschappelijk assistente – verlengen contract

40. Maatschappelijk assistente – verlengen contract

ALLERLEI

41. Verslag sociale dienst

42. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven

*  Slecht nieuws voor rust- en ziekenhuizen

Op 3 oktober 2003 ging in het gemeentehuis een academische zitting door naar aanleiding van 25 jaar werking van de Culturele Raad van Zelzate.  De zitting startte met een fel gesmaakt optreden van Barbara Tollenaere en Alex Van Gijsel die enkele Portugese fado's ten gehore brachten. De toespraken van de sprekers werden nadien afgewisseld met twee optredens van het Gemengd Koor ter Looveren onder leiding van dirigent Johan Meersman.

Jozef Peirens, ex-voorzitter van de culturele raad, schetste in een notedop de geschiedenis van de raad waarvan hij 23 jaar de leiding had. In zijn toespraak gaf voorzitter Eric Raveel zijn visie op de huidige werking en doelstellingen van de culture raad. Hij tekende tevens een aantal toekomstige plannen uit. Schepen van cultuur Paul Tollenaere onthulde het plan van het gemeentebestuur om de zaal van de vroegere Cinema Gaumont op de Grote Markt aan te kopen. Tot slot huldigde burgemeester John Schenkels de vroegere voorzitter Jozef Peirens voor zijn jarenlange inzet voor cultuurminnend Zelzate en benoemde hem tot erevoorzitter van de Culturele Raad.

De Vlaamse regering is klaar met de begrotingsbesprekingen voor 2004. Via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vernemen we dat het VIPA-budget voor de bouw of vernieuwbouw van rusthuizen drastisch verminderd zou worden, zowel voor de ziekenhuizen (van 75,1 in 2003 naar 55,7 miljoen euro in 2004) als voor de rusthuizen (van 45,6 in 2003 naar 33,8 miljoen euro in 2004), een vermindering met maar liefst 26%. Bovendien zouden ook de betalingsbevelen voor 2004 met een gelijkaardig bedrag verminderd worden, waardoor zelfs lopende en goedgekeurde projecten in gevaar komen of minstens worden vertraagd.

Laat ons hopen dat dit geen streep door de rekening van het nieuwe OCMW-bejaardenhuis van Zelzate zal betekenen. Het OCMW van Zelzate is immers al enkele jaren bezig met de voorbereiding van dit dossier en maakt zich sterk om dit eind 2005 te kunnen realiseren. In afwachting van dit project dient Home Bloemenbos verder te werken met een voorlopige vergunning. Een vorige poging om groen licht te krijgen stuitte op een negatief advies van de VIPA-commissie… nu dreigen de financiële prioriteiten van de Vlaamse regering roet in het eten te gooien.

Deze keuzes van de paarse regering zijn heel moeilijk te begrijpen. Iedereen weet dat onze samenleving voor een echte vergrijzingsgolf staat, waarbij de volgende jaren vooral ook de oudste bejaarden, met de meeste zorgbehoeften, sterk in aantal toenemen. Iedereen in de sector weet dat het vele jaren duurt om de noodzakelijke voorzieningen te bouwen of te renoveren. Zo goed als overal zijn er nu al wachtlijsten, niet alleen bij de residentiële voorzieningen maar ook meer en meer bij de thuiszorg. De investeringen voor de gereglementeerde thuiszorg en de residentiële zorg zijn beschamend laag, een welvarend Vlaanderen onwaardig.

>>> Voor meer informatie

*  20ste Kampioenschap van Zelzate voor boogschieten op liggende wip

Boogschieten op de liggende wip is in Vlaanderen nog steeds een populaire volkssport. In Zelzate is de volkswijk “De Katte” het mekka van deze sport. Maar liefst drie van de zes schuttersmaatschappijen hebben daar hun thuisbasis.

Jaarlijks wordt in de periode oktober-november het Kampioenschap van Zelzate voor boogschieten op de liggende wip georganiseerd. Bij dit kampioenschap meten de schutters van de verschillende Zelzaatse maatschappijen zich onderling, maar ook Zelzatenaren die niet aangesloten zijn kunnen deelnemen. De inzet is de eer en de beloning bestaat enkel uit trofeeën geschonken door het gemeentebestuur.

Op 11 oktober 2003 ging het Kampioenschap van Zelzate voor de 20ste keer door. Dit jaar stond de maatschappij Travers in voor de praktische organisatie in, jawel, feestzaal Travers in de Groenstraat. 53 schutters namen deel. Deze sport is vooral populair bij de ouderen maar toch kon het tornooi ook rekenen op belangstelling van enkele jongeren. Zo was Melanie Van Herreweghe (10 jaar) de jongste en Florimond De Brabander (81 jaar) uit Klein Rusland de oudste deelnemer.

De winnaars van de trofeeën:

De trofeeën werden geschonken door het gemeentebestuur van Zelzate en uitgereikt door burgemeester John Schenkels en schepen van sport Rony Schatteman. Ook gemeenteraadslid Martin Acke was present.

Individueel niet-aangeslotenen:  Etienne Teirlinck
Individueel dames:  Godelieve De Rouck - ’t Brouwershuis
Individueel 60+:  Frans Kerckvoorde – De Eekhoorn
Individueel heren:  Eric Van Acker – Travers
Individueel juniors (16-):  Stéfanie Van Herreweghe – Travers
Koning der Koningen:  Urbain De Letter – ’t Brouwershuis

Klassering der deelnemende ploegen:

1) De Eekhoorn
2) De Moedige
3) ’t Brouwershuis
4) Travers
5) Café Jenny

De winnende ploeg bestond uit André Schalck, Frans Kerckvoorde, Georges Tollenaere en Gilbert David. Zij kregen, samen met hun collega’s van De Eekhoorn, de wisselbeker van burgemeester John Schenkels overhandigd.

Wie interesse heeft voor deze sport is ongetwijfeld welkom bij een van de zes maatschappijen die Zelzate rijk is. Voor informatie kan u terecht bij de uitbater van de lokalen of bij de verantwoordelijken van de handboogmaatschappijen.

De 6 Zelzaatse schuttersmaatschappijen op de liggende wip zijn:

’t Brouwershuis – feestzaal Travers – Groenstraat 95 - 09-342.79.12
     voorzitter Urbain De Letter – Leegstraat 183  9060 Zelzate – telefoon: 09-344.84.27

Café Jenny – café Jenny – Assenedesteenweg 221 – 09-344.06.10
     voorzitter Jules Dumez – Assenedesteenweg 176  9060 Zelzate – telefoon: 09-344.06.10

De Eekhoorn – lokaal De Eekhoorn – Wachtebekestraat 33 - 09-342.81.71
     voorzitter Jo Audenaert – Polderstraat 5  9060 Zelzate – telefoon: 09-342.90.90

De Katte – café De Katte – Assenedesteenweg 132 – 09-343.02.72
     voorzitter Robert De Decker  Toverheksstraat 15  9960 Assenede – telefoon: 09-344.73.74

De Moedige – café Lydie – Assenedesteenweg 193 – 09-344.66.91
     voorzitter Lucien Dhaene  Assenedesteenweg 249  9060 Zelzate

Travers – feestzaal Travers – Groenstraat 95 – 09-342.79.12
     voorzitter Eric Van Den Eede – Groenstraat 90/A1  9060 Zelzate.

>>> voor meer info

*  Oxfam-Wereldwinkel in Zelzate-Oost

De wereldwinkels breiden uit. Er zijn er al meer dan 200 in Vlaanderen naast de honderden kleine werkingen en verkooppunten. Met eerlijke handel wil Oxfam-Wereldwinkels meebouwen aan een rechtvaardiger wereld.

V.Z.W. Grenzeloos, die al 12 jaar een wereldwinkel uitbaat in de Assenedesteenweg 121 te Zelzate, opende een tweede Oxfam-wereldwinkel, naast de Kring in Kerkstraat 54. Op 17 oktober 2003 werd deze nieuwe aanwinst voor de gemeente officieel geopend in aanwezigheid van tal van genodigden, medewerkers en sympathisanten.

In haar toespraak blikte voorzitter Agnes Gouwy terug op het ontstaan en de groei van de Wereldwinkel naast de Parochiezaal van Debbautshoek. Zij verklaarde ook het waarom van dit filiaal in Zelzate-Oost. Hopelijk wordt de wereldwinkel een ontmoetingsplaats waar regelmatig van gedachten kan gewisseld worden bij een lekkere tas wereldwinkel-koffie en waar het aangenaam is om te kopen. De producenten in het zuiden worden er zeker beter van.

Lies Degendt, verantwoordelijke voor de Oxfam-Wereldwinkels regio Meetjesland, ging in haar speech dieper in op de basisgedachten en de drie pijlers waarop Oxfam-Wereldwinkels zijn werking baseert: eerlijke handel, educatief werk en politieke actie. Zij loofde de inzet van de initiatiefnemers en vrijwilligers die dit initiatief mogelijk maakten. Bij de oprichting van dit filiaal van de Oxfam-Wereldwinkel van Debbautshoek ontstond een nauwe samenwerking tussen vrijwilligers van beide kanaaloevers die als voorbeeld kan voor Zelzate, “die toch wel rare gemeente, waar de overkant overal is en toch nergens”.

Na de toespraken werd de deur van de wereldwinkel officieel geopend door pastoor Willy Vernimmen. Het resultaat mag gezien worden: stijlvolle groene rekken gevuld met kleurige, geurige en vooral eerlijke voedingsproducten. Uw bezoek meer dan waard.

De komende maanden zullen vrijwilligershanden ook de werf tussen De Kring en de Wereldwinkel omtoveren in een parkje waar het gezellig vertoeven is.

>>> voor meer info en foto’s

Openingsuren van de Zelzaatse Oxfam-Wereldwinkels:

Assenedesteenweg 121 - 9060 Zelzate

dinsdag: 14u00 tot 17u00
woensdag: 9u30 tot 12u00 en 14u00 tot 17u00
zaterdag: 9u30 tot 12u00.

Kerkstraat 54 - 9060 Zelzate

zaterdag: 9u30 tot 12u30

*  25 oktober 2003: Dag van de Kringloopwinkel

Op 25 oktober nemen heel wat Oost-Vlaamse kringloopwinkels deel aan de dag van de Kringloopwinkel. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen ondersteunt dit initiatief. Op die dag gaan in de Oost-Vlaamse kringloopwinkels een aantal speciale activiteiten door. Bovendien kan u in sommige winkels genieten van bijzondere kortingen.

Ook Kringloopwinkel "De Cirkel"  Groenstraat 48 te Zelzate doet mee. U kan er op 25 oktober genieten van 25 % korting op alle producten. In een kringloopcafé wordt u vergast op een muzikaal optreden. Er wordt tevens een tombola georganiseerd.

>>> voor meer gegevens

*  Verslag gemeenteraadszittingen

Het verslag van de voorbije gemeenteraden van 7 en 9 oktober 2003 werden intussen aangevuld:

>>> zie verslag gemeenteraad 7 oktober 2003

>>> zie verslag gemeenteraad 9 oktober 2003

*  Feestzaal Sabrina verlaat Zelzate

Op zondag 26 oktober 2003 valt het doek over Zaal Sabrina. De vroegere zaal van het Brouwershuis zou niet meer voldoen aan de vereisten inzake brandveiligheid en aanpassen ziet de eigenaar blijkbaar niet zitten. Het juiste hoe en waarom is niet duidelijk en blijkt ook niet te controleren. Na een vraag tot inzage door CD&V-raadslid Martin Acke, stelde burgemeester Schenkels op de gemeenteraad dat de wet op de privacy niet toelaat dat gemeenteraadsleden inzage krijgen van de brandveiligheidsverslagen van privé-zalen, ook al zijn die toegankelijk voor het publiek.

Zes jaar lang heeft Sabrina getracht om in Zelzate aan de ouderen de zondagnamiddag enig vertier te bezorgen waarbij ze hun dagelijkse beslommeringen eens konden vergeten. Dit was niet niet zonder succes. Zo kwamen wekelijks enkele tientallen Zelzatenaren en mensen van buiten de gemeente samen in het vroegere Brouwershuis in Debbautshoek. In die periode werden veel vriendschapsbanden gesmeed.

De naam Sabrina is in onze regio onmiskenbaar verbonden met de vrije zender "Radio Meetjesland". Maar ook over de grens liet ze van zich horen. Zij haalde zeven maal de Nederlandse televisie omwille van haar activiteiten en haar optredens zelfs tot in de Jordaan. Enkele honderden artiesten passeerden op het podium in zaal Sabrina, grote en minder grote namen. Iedereen kreeg bij haar een kans. Zelfs Frans Bauer heeft op haar podium gestaan!

Aan dit alles komt nu een eind. Sabrina ziet zich verplicht om Zelzate te verlaten. Een beetje verbitterd stelt Sabrina dat zij weinig of geen steun kreeg van de Zelzaatse overheid in het zoeken naar een oplossing. Zij blijft zich trouwens afvragen, verwijzend naar de toestand van vele andere zaaltjes in onze gemeente, waarom net haar zaak werd afgekeurd. 

Gelukkig heeft zij een andere locatie gevonden voor haar activiteiten. Op 9 november 2003 om 14 uur start Sabrina met haar shows in buurgemeente Assenede. Het vroegere jeugdhuis Het Saluutje in de Diederikstraat wordt aldus een ontmoetingsplaats voor vele oudere mensen. Helaas zal de afstand een onoverbrugbare kloof betekenen voor enkele tientallen inwoners van Zelzate.

Door deze maatregel komt ook de Zelzaatse Modelbouwvereniging SMAZ zonder lokaal te zitten. Een vervangend lokaal is voor die vereniging niet vanzelfsprekend aangezien zij over veel materiaal beschikt. Wat is er toch aan de hand in Zelzate?

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.