Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.17 – 29 juni 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Mooi sportief resultaat ZVC De Katte

De knapen van ZVC De Katte mogen terugblikken op een goed resultaat in de beker van België.

Op zaterdag 7 juni te Herzele moesten ze partij geven in de halve finale tegen Rouches de Liège.  Een spannende partij die eindigde op 5-4 in het voordeel van de Zelzaatse jongens. Als provincialer een eerste nationaler uitwippen is niet zo evident, toch was het een verdiende overwinning. 

Met het bereiken van de finale kon de dag niet meer stuk. In de andere halve finale haalde Houthalen-Genk het van Action 21 Charleroi. Beide ook jeugdploegen van gevestigde eerste nationalers. 

De Katse spelers hadden in de finale niets te verliezen en zorgden dan ook voor een spektakelmatch… tot de laatste minuut want de finale werd verloren met 2-1.  Enkele sterkhouders van de Zelzaatse ploeg vielen uit door blessures en dat speelde duidelijk in de kaart van Houthalen-Genk. Al bij al een zeer geslaagd resultaat.  Nog een proficiat aan de winnaars en de organisatoren van dit evenement dat doorging in een prachtige, splinternieuwe sporthal te Herzele.

* Info-avond UNIZO-Zelzate op 3 juli

Zaterdag 27 september 2003 is het weer Dag van de Klant.

Het nationaal hoofdkwartier van Unizo heeft dit jaar Zelzate uitgekozen als “Daggemeente”. Het lokale UNIZO-bestuur organiseert hieromtrent op donderdag 3 juli vanaf 19u30 een info-avond in de bovenzaal van het Gemeentehuis.

Er worden een aantal voorstellen gelanceerd. Tegelijk wordt gepeild naar het enthousiasme van de Zelzaatse zelfstandigen om van de “Dag van de Klant 2003” een feest te maken. Het is de bedoeling iets te organiseren waar IEDERE Zelzaatse zelfstandige kan aan deelnemen.

De burgemeester, de schepen lokale economie en het Unizo-bestuur verwachten dan ook alle Zelzaatse zelfstandigen op donderdag 3 juli in het gemeentehuis.

* Uitstel voor invullen belastingbrief

Al tijdens de verkiezingscampagne wees de CD&V erop dat het niet realistisch was om beloften te doen inzake belastingverlaging, terwijl de meerderheidspartijen in hun kiespamfletten en op televisie deden alsof er geen vuiltje aan de lucht was. De eerlijkheid van de christen-democraten is hen blijkbaar door de kiezer niet in dank afgenomen. Nu de federale verkiezingen voorbij zijn en de buit binnen is, geven ook blauw en rood toe dat er de komende jaren stevig zal moeten bezuinigd worden en dat belastingverlagingen moeilijk haalbaar zullen zijn.

Belastingen verhogen of verlagen is één zaak, maar ze daadwerkelijk in kas krijgen is minstens zo belangrijk. Het is dan ook onvoorstelbaar dat onze overheid er maar niet in slaagt om correct en tijdig de aanvullende personenbelasting te innen.

We krijgen een maand extra voor het indienen van onze belastingbrief. De officiële uitleg via de media: de belastingaangifte via het internet is een groot succes en de mensen moeten meer gelegenheid krijgen om hier gebruik van te maken. De echte reden: pas vorige week vrijdag slaagde de overheid erin om de jaarlijkse loonfiches van haar federale ambtenaren op te sturen.

Is de aangifte via Tax-on-web het succesverhaal zoals men ons wil doen geloven? Volgens de woordvoerder van uittredend minister Didier Reynders hebben zich eind juni 77.175 mensen (zowat 2 % ?) aangemeld op de website en zijn 9.214 aangiften (zowat 0,02 %?) afgewerkt. Of dit een spectaculair resultaat is laat ik aan uw inschatting over. Naar mijn mening gaat het over peanuts en is hier nog heel wat werk aan de winkel.

Hoe dan ook… ten laatste op 29 augustus moet uw belastingaangifte worden ingediend.  Wil u gebruik maken van Tax-on-web, dan moet u zich zich eerst via het internet registeren.

>>> meer info: http://minfin.fgov.be/portail1/nl/tow_intro_nl.htm

* Geen gemeenteraad begin juli

Het schepencollege vind het blijkbaar terug niet de moeite om de gemeenteraad bijeen te roepen op de volgens het reglement vastgelegde eerste dinsdag van de maand.

Daarmee worden een aantal gevoelige punten, zoals de voetpadenkwestie in de wijk Vogelzang, terug op de lange baan geschoven. Martin Acke voegde hieromtrent immers twee punten toe aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad.

- Gebrekkige herstelling van de voetpaden in de wijk Vogelzang bij de aanleg van de aardgasleidingen
- Voetpaden wijk Vogelzang - dringend aan te pakken herstellingen.

Doofpot-operaties beginnen stilaan tot de vaste gewoonten van ons schepencollege te behoren.

Ook een Zelzaats standpunt over het Provinciaal Structuurplan van Oost-Vlaanderen hoeft blijkbaar niet. De inspraakperiode loopt nog tot 22 juli.

>>> meer info

* Sportverdiensten 2003

Jaarlijks huldigt de Zelzaatse sportraad verdienstelijke sportlui uit de gemeente. Dit jaar won Kenny Versompel de trofee in de categorie “sportlaureaat jeugd individueel”. Hij behaalde als judoka goud op het interprovinciaal tornooi bij de miniemen. Langeafstandloper Kurt Vanhaverbeke werd, dankzij talrijke ereplaatsen op marathon en halve marathon, laureaat bij de volwassenen.

In de categorie jeugdploegen werd de knapenploeg van ZVC De Katte (zaalvoetbal) sportlaureaat. Ik berichtte al vroeger over hun puike sportieve prestaties van het voorbije seizoen en eerder in deze nieuwsbrief kon u al lezen hoe ze het er vanaf brachten in de finale voor de Beker van België.

>>> meer informatie

Niet alleen de zaalvoetbalclub werd in de bloemetjes gezet maar ook voorzitter Dirk Lapin viel in de prijzen met de trofee voor sportverdienste. Voetbalclub FC Greco haalde de trofee binnen in de categorie sportploeg competitie.

>>> overzicht Zelzaatse sportploegen.

Geef gerust een seintje wanneer uw sportvereniging zou ontbreken.

Naast deze klassieke categorieën van laureaten was er ook aandacht voor zwemster Nina Van Koeckhoven (ere-sportlaureaat), de meisjes van het 3de jaar van het Koninklijk Atheneum van Zelzate (de sportiefste klas) en de Supergemploegen voor hun 1ste en 3de plaats.

>>> meer info over Supergem 2003

* Belasting op vervoer met politievoertuig

Voortaan beschikt de politie van onze politiezone Regio Puyenbroeck over een lukrake bijverdienste.  Wie wordt opgepakt wegens dronkenschap of administratief wordt aangehouden en mee moet met het “dievenkarretje” krijgt hiervoor sinds kort een rekening van 100 EUR gepresenteerd. De gemeenteraden van Zelzate, Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke keurden hiertoe een nieuw belastingreglement goed. In Moerbeke moet men alleen bij dronkenschap deze boete betalen.

Martin Acke uitte al vroeger op de Zelzaatse gemeenteraad een aantal bedenkingen bij deze nieuwe belasting, vooral dan omtrent de bestuurlijke aanhoudingen, waarbij misbruik door politiemensen niet ondenkbeeldig is.

>>> meer info

Uit opgevraagde gegevens blijkt bovendien dat het sop de kool niet waard is, zeker wat de bestuurlijke aanhouding betreft. Van 1 april tot 31 december 2002 werden binnen onze politiezone amper 6 bestuurlijke aanhoudingen gedaan. Per jaar en gemeente betekent dit een jaarinkomst van amper € 200,00. Waar zijn we mee bezig?

Hij bracht deze materie ook ter sprake op de politieraad, maar kreeg daar tegenwind van burgemeesters Schenkels van Zelzate en burgemeester Marin van Moerbeke die vinden dat de politieraad zich niet te moeien heeft met belastingreglementen die eigenlijk de bevoegdheid van de gemeenteraad zijn.

De Moerbeekse burgervader ging zelfs iets verder: hij aanvaardde niet dat zijn kostbare tijd werd verprutst door op de politieraad over dergelijke materies te discussiëren.  Hij maakte er bovendien geen geheim van dat voor hem de politieraad gerust mocht opgedoekt worden. Blijkbaar hebben sommige burgemeesters er moeite mee dat ze vroeger alleen heer en meester waren over hun politieagenten en dat ze nu rekening moeten houden met anderen. Dit wordt voor een stuk verduidelijkt in een artikel dat verscheen in het tijdschrift van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten:

http://www.vvsg.be/Veiligheid en Politie/document/intpolitie.pdf

En de burgemeesters dan maar klagen dat de leden van de politieraad zich onvoldoende zouden inleven in de problemen van de politiezone. Ze krijgen er gewoon de gelegenheid niet toe! Bewijs hiervan: ook twee andere punten die door Martin Acke op de politieraad waren aangebracht, werden afgeketst. Schenkels oordeelde blijkbaar dat de politieraadsleden onvoldoende bekwaam waren om het jaaroverzicht van de interventieafhandeling 2002 en het verkeershandhavingsplan voor snelheid te bespreken. Hij drong aan om dit punt pas op een volgende politieraad na een voorafgaande uiteenzetting door de politie te behandelen. Ook hier bewijst een burgemeester dat hij de politieraad niet ernstig neemt.

* Parkeren langsheen de Assenedesteenweg

De politie meldt dat er sedert 01 mei 2003 een wijziging in de wegcode is in verband met stilstaan en parkeren op de gelijkgrondse berm. Voortaan moet aan de zijkant van de weg een doorgang voor voetgangers van tenminste 1,5 meter vrij blijven.

Volgens de politie betekent dit dat op de ASSENEDESTEENWEG de voertuigen moeten stilstaan en parkeren OP DE RIJBAAN, daar waar geen breedte van 1,50 meter kan worden gelaten op de strook tussen de huizen en het fietspad.

>>> meer info hierover op de gemeentelijke website

Eén en ander lijkt me onduidelijk in de kennisgeving op de gemeentelijke website. Het zou me bovendien verwonderen dat deze wijziging enkel invloed heeft op de situatie in de Assenedesteenweg. Wordt vervolgd.

* Nieuwe website over afval

U kan voortaan met al uw vragen over afval terecht op de splinternieuwe website van de Intercommunale Durme-Moervaart (IDM): www.idm.be.

Op deze webstek vind u allerlei informatie omtrent afvalvoorkoming, thuiscomposteren, hergebruiken, sorteren en afvalverwerking. Via het afvalwoordenboek vind u terug waar alles thuishoort! Interessante links verwijzen u bovendien door naar alle mogelijke milieu-informatie.

Ook de elektronische ophaalkalender maakt het u vanaf nu gemakkelijk. Geef uw gemeente en straat in, kies de afvalsoort en u krijgt onmiddellijk een persoonlijke ophaalkalender te zien.

* Prettige vakantie… ook in eigen gemeente!

Wellicht zoeken vele Zelzatenaren de komende weken andere oorden op voor een welverdiende vakantie. Diegenen die in eigen gemeente blijven hoeven zich echter niet te vervelen. Ook de komende weken staat in Zelzate één en ander te beleven. U leest er alles van in mijn activiteitenkalender:

>>> Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.