Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.14 – 26 mei 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Gemeenteraad op 3 (en 5?) juni 2003

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 03 juni 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 05 juni 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

De openbare zitting is vrij toegankelijk voor het publiek.  Op dinsdag 03 juni 2003 is er om 19.00 uur een onderbreking van de vergadering voor het halfuurtje van de burger.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

2. Mededelingen /Kennisgevingen

3. Antwoord gouverneur op klacht van CD&V-raadslid Martin Acke voor achterhouden van informatie i.v.m. oprichting muziekacademie (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

4. Last van werken in de Hans Kochlaan, Maurice Salzmannlaan, meer in het bijzonder de trillingen die worden waargenomen in de huizen (op verzoek van VLD-raadslid Frank Bruggeman)

5. Geluidsmuur (natuurlijke) ter hoogte van N49 -> Hans Kochlaan (op verzoek van VLD-raadslid Frank Bruggeman)

6. Erge geluidsoverlast voor de bewoners van de Heidelaan wegens werken op N49 en het uitblijven van maatregelen door het gemeentebestuur (op verzoek van de PVDA-fractie)

7. Gevaarlijke situatie Assenedesteenweg (op verzoek van de PVDA-­fractie)

8. Toestand van de gemeentelijke speelterreinen - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

9. Beschadiging van het fietspad tussen Groene Briel en Denderdreve door boomwortels - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

10. Beschadiging voetpad en wegdek Leegstraat ter hoogte van Leegstraat 156A en 185 door werken in opdracht van VEM - uitblijven van maatregelen niettegenstaande herhaaldelijke vraag en belofte tot herstelling - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

11. Organisatie uitrukken van brandweerpersoneel en verhaling kosten op de inwoners - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

12. Brandweer - openstelling betrekking kapitein

13. Rekening 2002

14. Investeringswerken openbare verlichting Sint-Sebastiaanstraat

15. Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 - jaarplan 2003

16. Aanpassingen aan speeltuigen ingevolge risicoanalyse

17. Vervangen/aanpassingen aan speeltuigen scholen n.a.v. risicoanalyse

18. Algemene gemeentebelasting op de gezinnen - aanpassing

19. Aanpassingswerken containerpark - goedkeuring ontwerp

20. Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, v.z.w.'s en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

21. Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, v.z.w.'s en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

22. Overeenkomst met Kruispuntbank

23. Aanleg parking en wegenis in de Leegstraat - bestek en plannen

24. Wegen- en rioleringswerken Groenplein - goedkeuring bestek

25. Migratie van CEVI's extranet naar het open netwerk Publilink

26. Buitengewone uitgaven brandweerdienst

27. Algemene Vergadering VEM - agenda / vertegenwoordiging / mandaat

28. Algemene Vergadering TEVEOOST - agenda / vertegenwoordiging mandaat

29. SIF - voortgangsrapport 2002

30. Afbrokkelend wegdek op de brug : waarom werden nog geen maatregelen genomen? (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

31. Hernieuwde vraag voor het stemmen van het beloofde "veto" tegen eventuele onteigeningen in de Heidelaan (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

32. Ontoelaatbaar en provocerend gedrag van de firma Apcoa tegenover parkerende automobilisten. Voorstel voor blaam aan de verantwoordelijken van Apcoa. Voorstel voor beleggen van een openbare hoorzitting over het beleid en de concrete aanpak van de controle van het betalend parkeren in Zelzate door Apcoa (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

33. Vraag voor een overzicht van de inkomsten van Apcoa na 2 maand betalend parkeren in Zelzate. Schatting van de extra-winst van Apcoa op de rug van de parkerende automobilisten (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

2. Marktcommissie - samenstelling

3. onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

4. Brandweerpersoneel - bevorderingen/ontslag

5. Brandweerinterventie van 8 juni 2002 voor opruiming vloeistof en verhaling onkosten op inwoner - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

>>> de komende dagen worden de agendapunten aangevuld op mijn website

* Verkeerssituatie klaverblad Zelzate-West

De werken aan het verkeersknooppunt Zelzate-West verlopen vlot. Sedert 12 mei 2003 is fase twee van de werken van kracht, waarbij een grote rotonde in dienst is genomen. Het is wel opgeletten geblazen: het verkeer op de rotonde heeft voorrang!

>>> zie info-folder

* Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Rond het Oost-Vlaams Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) loopt momenteel een openbaar onderzoek. Tot 22 juli kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit plan indienen bij het provinciebestuur. Het PRS is niet zonder belang voor de Zelzatenaar aangezien het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hiermee rekening moet houden.

Het plan ligt ook ter inzage op het Zelzaatse gemeentehuis. De echte freaks kunnen zich uitleven in het 462 pagina’s tellende document. Voor diegenen die het liever wat pragmatischer aanpakken is er een samenvattende brochure van 23 pagina’s beschikbaar.

>>> meer informatie

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan kan misschien wat abstract in de oren klinken. Maar alle facetten van dat plan maken deel uit van ons dagelijks leven: wonen, verkeer, landbouw, landschap, toerisme/recreatie, economie en natuur. Om u warm te maken om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan te ontdekken, kan u deelnemen aan een fotozoektocht, waar zelfs prijzen mee kunnen worden gewonnen. Er werden er 5 uitgestippeld, één per toeristische regio in Oost-Vlaanderen :

* de Vlaamse Ardennen

* de Dender- en Scheldestreek

* het Meetjesland

* de Leiestreek

* het Waasland.

>>> meer informatie

* Dekenijfeesten Zelzate Centrum

Het weekend van 22 juni is het weer zover. Dan organiseert de Handelsvereniging Dekenij Centrum terug heel wat activiteiten rond de Grote Markt. Voor deelname aan een aantal ervan kan u nu al inschrijven. Vroegtijdige aanmelding van uw deelname helpt de organisatoren immers in hun voorbereiding.

ZRO’s Idool 2003

Op zondag 22 juni 2003 pakt de Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel uit met de wedstrijd “ZRO’s Idool 2003”. Zing, speel, vertolk uw favoriete artiest. Soundmix, meezingen met CD, instrumentaal, alleen of in groepje, alles kan, bijna alles mag!

Er zijn bovendien prachtige prijzen te winnen. De winnende song wordt een jaar lang uitgezonden op ZRO en er verschijnt een interview in het Reclameblad van Zelzate en Omstreken. Inschrijven voor deelname kan tot 30 mei.

Heeft u interesse? Schrijf dan als de bliksem in bij Drukkerij Hamerlinck: reklameblad.zelzate@hamerlinck.be.

Naam:                                       Adres:                                                                  Telefoon/gsm:

Categorie: 10 t.e.m. 18 jaar of volwassene

Muzieknummer: titel – uitvoerder – eventueel instrument – muziekdrager (CD – MD - Cassette)

27ste Grote Antiek- en Rommelmarkt

Eveneens op zondag 22 juni gaat vanaf 9u00 de antiek- en rommelmarkt door in het centrum van Zelzate. Heeft u interesse voor deelname, dan kan u inschrijven door vóór 20 juni een bedrag van € 6,00 voor deelname in de onkosten over te schrijven op rekening VDK 890-9741300-09.

Uw standplaats wordt u op de dag zelf meegedeeld in de infostand 2  bij
“Drukkerij Hamerlinck – Pierets De Colvenaerplein”:
reklameblad.zelzate@hamerlinck.be.

Naam:                                       Adres:                                                                  Telefoon/gsm:

Opmerkingen en omschrijving stand:

* Tax-on-web

Sedert 22 mei 2003 kunnen de Belgische burgers online hun aangifte doen in de personenbelasting.

In een eerste fase geldt dat wel alleen voor personen die enkel deel 1 van de aangifte moeten indienen. Hierbij gaat het dus hoofdzakelijk om werknemers en gepensioneerden. De zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen, die ook het tweede deel van de aangifte dienen in te vullen, vallen uit de boot.

Dit initiatief is een nieuwe stap in de richting van e-government, dat erin bestaat elektronische diensten aan de burgers aan te bieden om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen.

Om Tax-on-web te gebruiken moet u zich eerst registeren. Het ganse gebeuren lijkt me toch nog vrij ingewikkeld. Vereenvoudiging van het systeem zal ongetwijfeld nodig zijn indien men wil dat de belastingbetaler hier meer gebruik van maakt in de toekomst.

De aangifte in de personenbelasting moet dit jaar in ieder geval vóór 31 juli 2003 ingediend worden. Zorg dat je er dus op tijd mee klaar bent.

>>> meer informatie

* Brugwegdek brokkelt verder af

In een vorige nieuwsbrief meldde ik reeds het vroegtijdig loskomen van een deel van de nieuwe wegbedekking van de brug.  De problemen zich reeds uit over een vierde van het brugoppervlak en de toestand wordt stilaan erger: niet alleen de toplaag, maar ook de centimeters dikke onderlaag laat al los waardoor steeds maar grotere brokstukken loskomen. U kan dan ook beter uw snelheid aanpassen op de brug.

Het is nu vrijwel zeker dat een grondige herstelling nodig zal zijn. Alleen is de vraag: moet de brug daarvoor onderbroken worden en hoelang? Meteen doemt voor de Zelzaatse middenstanders het spook van een onderbreking van de brug terug op. De gemeente zou ondertussen al overleg hebben gepleegd met de diensten van het Vlaams Gewest. Het lijdt geen twijfel dat de burgemeester hierover zal worden ondervraagd bij de volgende gemeenteraad die doorgaat op 3 juni.

>>> zie foto’s

* Interesse voor volleybaltornooi Moerbeke?

Op zaterdag 5 en zondag 6 juli 2003 gaat in Moerbeke-Waas het 28ste Internationaal Volleybal Tornooi van V.C. Spectrum door. Een tip voor de Zelzaatse volleybalverenigingen om tijdens de vakantieperiode in vorm te blijven.

U kan deelnemen in diverse reeksen: Heren en dames nationaal, Provinciaal A, Provinciaal B, Recreatief, Recreatief Geoefend en Recreatief Gemengd.

>>> meer informatie

* Zelzate wint Supergem 2003

Vorig weekend ging de 10de en laatste aflevering van Supergem door in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Maar liefst 16 teams uit 12 gemeenten bekampten elkaar in de sportdisciplines kanovaren, mountainbiken, lopen en zwemmen.

Het team “Zelzate 1” ging voor de zesde maal op rij met de titel lopen. Ei zo na werd “Zelzate 2” tweede in de rangschikking. Zij moesten die podiumplaats met amper één puntje afstaan aan “Evergem 1” en behaalden verdienstelijk brons.

Het ging er bij momenten zeer spannend aan toe. Vorig jaar moest Zelzate bij het kanovaren de duimen leggen voor Evergem. Een strategisch maneuver van de Zelzaatse kajak op het juiste moment weerhield Ertvelde echter van een nieuwe zege in deze sporttak.

Onze Zelzaatse sportievelingen kregen de overwinning echter niet in hun schoot geworpen. Sedert het begin van het jaar trainden de ploegen elke zondagvoormiddag van halftien tot de middag, werd elke maandag een uur gezwommen en zat men iedere woensdag een uur op de fiets. Ook voor het kajakken werden een paar oefensessies georganiseerd. Het spreekt vanzelf dat de deelnemers ondertussen een hecht team vrienden zijn geworden. Ook dit speelt ongetwijfeld in hun voordeel.

Van harte proficiat aan de leden van “Zelzate 1” (Cindy Mees, Mieke De Windt, Nina Van Koeckhoven, Pedro Rufo Molero, Ivan Mees, Francky De Loose en Kurt Vanhaverbeke) en “Zelzate 2” (Eric Doens, Dominique Van Acker, William Temmerman, Lorenzo De Peuter, Inge Heirwegh en Anne Marie Bruggheman). Ook de coachen Dirk Willems (Zelzate 1) en Johnny Martens (Zelzate 2) mogen fier zijn op het resultaat van hun teams.

We zijn benieuwd of er een alternatief komt voor dit geslaagde initiatief van het Provinciebestuur.

>>> de volledige uitslag en enkele foto’s.

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.