Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - nį 2.27 Ė 13 december 2002
ver. uitg.Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 

 *Culturele raad verkiest nieuwe bestuursleden

De algemene vergadering van de gemeentelijke culturele raad verkoos onlangs Philippe Ilasko (Harmonie Noorderlicht) en Hilair Van Rompu (August Vermeylenfonds) als nieuwe bestuursleden. Zij vervangen respectievelijk Dominique Thienpondt die om persoonlijke redenen ontslag nam en Andrea Wolfaert die, als nieuw gemeenteraadslid, geen zitting meer mocht hebben. Rekening houdende met de onderrichtingen van het nieuwe cultuurdecreet ging de algemene vergadering over tot de herverkiezing van het bestuur. Het bestuur kreeg unaniem het fiat om de laatste vier jaar van de legislatuur vol te maken.

 *Geen personenvervoer tussen Wondelgem en Zelzate

CD&V-kamerlid Joke Schauvliege uit Ertvelde stelde een parlementaire vraag over de mogelijkheden voor personenvervoer op de spoorverbinding tussen Gent en Zelzate.

Minister Durant verklaarde dat de lijn Wondelgem-Zelzate hiertoe niet geschikt is.Goederentreinen halen slechts een snelheid van maximum 40 km/u terwijl men voor personenverkeer de norm van 80 km/u nastreeft.

 *Zelzate heeft eindelijk een website

Het heeft zijn tijd geduurd, maar eindelijk is het zover.Zelzate heeft sedert 4 december een officiŽle website.

En het mag worden gezegd: www.zelzate.be oogt mooi en bevat heel wat interessante gemeentelijke informatie. Nu maar hopen dat er op de webstek regelmatig iets nieuws te beleven valt.

Helaas kan dit niet worden gezegd van de website van OCMW-Zelzate. In www.ocmwzelzate.be zit al sedert een aantal maanden geen beweging meer. De bereidheid tot communicatie was blijkbaar slechts een korte bevlieging van voorzitter Freddy De Vilder. Zonde van het geÔnvesteerde geld, dat uiteindelijk van de Zelzaatse belastingbetaler komt.

Bent u uitgekeken op deze officiŽle sitesÖ blijf dan regelmatig een bezoekje brengen aanwww.acke.info .

 *Nieuwe openingsuren politieposten Regio Puyenbroeck

Na een eerste proefperiode waarin het zonaal onthaal van de politieposten alle dagen van het jaar werd verzekerd gedurende 12 ononderbroken uren, is gebleken dat dit voor zater- en zondagen te ruim was berekend. Men wil daarom een stuk afbouwen en de hiermee gewonnen uren aanwenden voor meer doorgedreven verkeerscontroles.

De nieuwe uurregelingen gaan van start op 1 januari 2003.

>>> nieuwe openingsuren

 *Gemeenteraad op 17 december 2002

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de gemeenteraad uit tot een zitting op dinsdag 17 december 2002 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot een zitting van de gemeenteraad op donderdag 19 december 2002 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 17 december 2002 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Mededelingen / Kennisgevingen

2. Verkaveling Di Franco Carmello - zaak van de wegenis

3. Reglement gebruik voormalige parochiezaal

4. Gemeentebegroting - voorlopige twaalfden

5. Parking gemeenschapsonderwijs

6. Sportdienst - sportpromotieplan / financieel verslag 2001

7. Uitbreiding bebouwde kom

8. Dotatie politiezone

9. Openbare verlichting Kasteelstraat

10. Dossier renovatie Groenplein Ė inbreng van ACW-Zelzate aan de hand van de resultaten van een gevoerd buurtonderzoek op het Groenplein en omgeving (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

11. Aanpassing politieverordening van 9 april 2002 i.v.m. het doorgangsverbod van fietsers en de omleiding via de Sint-Franciscusdijk omwille van het slechte wegdek in de Leegstraat-Oost (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

12. Aanpassing reglement van orde van de gemeenteraad (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

13. Opvolging punten kindergemeenteraden (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

14. Invoering betalend parkeren Ė stand van zaken (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - aanwerving brandweerman stagiairs

>>> in de loop van de komende dagen worden deze punten toegelicht

 

 *Politieraad op 16 december 2002

De volgende zitting van de politieraad van de zone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate gaat door op maandag 16 december 2002 met aanvang om 19.00 uur in het gemeenthuis van Lochristi.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

1. Eedafleggingen.

2. Goedkeuring begroting 2003.

3. Kennisname brief Gouverneur van 30 oktober 2002 inzake de personeelsformatie.

4. Mededeling goedkeuring zonaal veiligheidsplan.

5. Mededeling aangepaste openingsuren zonaal onthaal.

6. Intrekking volgende raadsbesluiten:

1. Besluit van 10 juli 2002 houdende openstelling van politieambten bij de 2e mobiliteitscyclus 2002.

2. Besluit van 23 september 2002 houdende externe vacantverklaring van een Calog niveau B

3. Besluit van 21 oktober 2002 houdende openstelling van politieambten bij de 3e mobiliteitscyclus 2002.

7. Vacantverklaring betrekking van hoofdinspecteur in het kader van de 3e mobiliteitscyclus 2002.

8. Convenant tussen de lokale politiediensten in het arrondissement Gent inzake de laterale steun in de functionaliteit handhaving van de openbare orde en inzake de supralokale versterking en vordering, in functie van hetgeen bepaald is in de ministeriŽle richtlijn MFO-2 van 3 april 2002 betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie.

II. GEHEIME ZITTING

1. Mededeling aanstelling korpschef in de graad van hoofdcommissaris.

>>> in de loop van de komende dagen worden deze punten toegelicht

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciŽren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.