Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.26 – 02 december 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 

 *  De toekomst van het Groenplein

Het gemeentebestuur wil het Groenplein volledig heraanleggen en voorziet daarvoor 500.000 euro. ACW-Zelzate staat 100% achter dit initiatief en durft hopen dat de werken volgend jaar worden uitgevoerd.

Volgens een voorontwerp van plan zal het plein grondig worden gewijzigd en dit zal ongetwijfeld invloed hebben op de volledige wijk. Daarom heeft ACW-Zelzate de voorbije weken een buurtonderzoek uitgevoerd. Het Groenplein en de aanpalende straten werden door hun mensen grondig bekeken en sommigen onder u kregen het bezoek van een ACW-medewerker voor het invullen van een enquête.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden bekend gemaakt op een informatie-vergadering die doorgaat op

woensdag 4 december 2002 om 19u00
zaal van Café Greenfield, Groenplein 7 te Zelzate

 

U kan er tevens inzage krijgen van de voorlopige plannen van de werken. Er is bovendien gelegenheid tot opmerkingen en vraagstelling vanuit het publiek. Uw bekommernissen zullen worden genoteerd en gebruikt worden bij de bespreking van de uiteindelijke plannen binnen het gemeentebestuur.

Iedereen is welkom – inkom is gratis     >>> zie uitnodiging

 

 *  Derde solidariteitskerstmarkt in Zelzate

ACW-Zelzate organiseert komende zaterdag de Derde Solidariteitskerstmarkt. Dit evenement is een 'andere' kerstmarkt, waar verenigingen en organisaties met een sociaal doel plaats krijgen om een standje op te stellen. De opbrengst van hun verkoop gaat INTEGRAAL naar de werking van de vereniging.

Vrijwilligers zullen de hele dag in de weer zijn.  Standhouders zijn Unicef, Bond Zonder Naam, Welzijnszorg, Rafiki, De Vlier, Oxfam Wereldwinkel en Mozaïek.  Maar daarnaast willen de deelnemers ook een boodschap meegeven van solidariteit en medevoelen met de mensen die het in de Kersttijd niét zo goed hebben. Ook dit vinden ACW en de standhouders belangrijk.                    

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen !!!

zaterdag 7 december 2002

doorlopend van 10 tot 17 uur

De Kring  Kerkstraat 56  9060 Zelzate

 

Vanaf 14u kan u ook terecht op de Grote Markt voor de "klassieke" kerstmarkt, georganiseerd door de Gemeentelijke Culturele Raad in samenwerking met Dekenij Centrum en het gemeentebestuur.  Om 15u kan u er genieten van een concert door Koor Ter Looveren en van 16u tot 18u brengen Gary Hagger en Mieke Nederlandstalige en Engelstalige kerstsongs.  

 

Ook VENUS laat terug van zich horen. In de pastorie op de Grote Markt organiseert deze kunstminnende vereniging gedurende de kerstmarkt doorlopend een gratis tentoonstelling van aquarel, olieverf, keramiek, calligrafie, enz...  Niet alleen het oog maar ook het oor wordt verwend. Aan kinderen vanaf 5 jaar worden doorlopend sprookjes uit de hele wereld voorgelezen en een aantal plaatselijke kunstenaars brengen poëzie.

 

Er valt in Zelzate nog heel wat meer te beleven de komende weken. Naast de traditionele kerstuitstappen en -feestjes en culturele activiteiten rond deze periode van het jaar inviteert de KWB op 12 december Stany Bonte, proost in de Gentse gevangenis, voor een bewogen vertelling over zijn werk en belevenissen in de Nieuwe Wandeling.

>>> Martin Acke’s activiteitenkalender.

 

 *  Gemeenteraad op 10 december 2002

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de gemeenteraad uit tot een zitting op dinsdag 10 december 2002 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot een zitting van de gemeenteraad op donderdag 12 december 2002 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 10 december 2002 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

2.  Mededelingen / Kennisgevingen

3.  Administratief en geldelijk statuut ‑ aanpassen salarisschalen B‑niveau

4.  Administratief en geldelijk statuut ‑ afschaffing carensdag

5.  Eindejaarstoelage 2002 en volgende jaren ‑ principebeslissing

6.  Filiaal Academie voor muziek en woord

7.  Retributiereglement op het storten van afval door KMO's en ZO's op het containerpark ‑ aanpassing

8.  Gratis overdracht van perceel grond in de Burgemeester J. Chalmetlaan van OCMW aan gemeente

9.  Aanleg parking voor gemeente‑ en politiepersoneel

10. Mobiliteitsplan ‑ meerwerken

11. Openbare verlichting Lappersfort en Burgemeester J. Chalmetlaan

12. TEVEOOST ‑ statutenwijziging

13. Voorstel tot fusie tussen Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate en Noord‑Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

14. Grondreglement brandweer ‑ aanpassing

15. Verkoop perceel grond (voortuinstrook) in E. Caluslaan

16. Brandweer ‑ hulpverleningszone ‑ aankoop Astridradio's / toelage 2003

II. GEHEIME ZITTING

1.  Buitengewone Algemene Vergadering intercommunale Vereniging VEM: aanduiding vertegenwoordiger + vervanger

2.  Bibliotheekpersoneel ‑ pensioenaanvraag

3.  Gemeentepersoneel ‑ pensioenaanvraag

4.  Brandweerpersoneel ‑ ontslagen

5.  Brandweerpersoneel ‑ aanstelling beroepskorporaal

6. Machtiging rechtszaak

7. Fusie Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate en Noord‑Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ‑ aanduiding vertegenwoordigers in nieuw orgaan

 

>>> in de loop van de komende dagen worden deze punten toegelicht

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.