Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.14 – 02 juni 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Zelzate wint Supergem voor de 5de keer

Vijftien Oost-Vlaamse gemeentelijke teams namen op zaterdag 22 mei deel aan de 9de uitgave van Supergem. Deze organisatie van het provinciebestuur ging door in het Provinciaal domein van Puyenbroeck. Met proeven in vier verschillende disciplines (kano, mountainbike, lopen en zwemmen) diende te worden uitgemaakt wie zich de sportiefste gemeente van Oost-Vlaanderen mag noemen. Zelzate was favoriet, niet in het minste omdat het reeds vier jaar op rij ging lopen met de titel.

Onze gemeente stuurde twee teams op pad die beide ronduit schitterend presteerden: de eerste en de derde plaats. Evergem moest zich tevreden stellen met zilver.

Proficiat aan het winnende team “Zelzate 1”: Cindy Mees, Mieke De Windt, Nina Van Koeckhoven, Pedro Rufo Molero, Ivan Mees, Francky De Loose en Kurt Vanhaverbeke. Ook felicitaties voor Dirk Willems, gemeentelijk sportfunctionaris, die op een professionele wijze de Zelzaatse teams coacht.

 *  Agenda politieraad van 3 juni 2002

De eerstkomende zitting van de politieraad van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate gaat door op maandag 3 juni 2002 om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis van Lochristi. De zitting is vrij toegankelijk voor het publiek.

OPENBARE ZITTING

1. Aankoop nieuwe ISLP-computerapparatuur

2. Kennisgeving van het protocolakkoord tussen de lokale politiezones in het kader van laterale steun bij dringende interventies

3. Aanduiding van een persoon met juridisch beslissingsrecht inzake arbeidsongevallen

4. Personeelsformatie: kennisgeving van de schorsing van de Gouverneur en voorstel meerjarenplan

 *  Agenda gemeenteraad van 4 (en 6) juni 2002

De eerstkomende zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 4 juni 2002 vanaf 18u00 in de raadszaal van het gemeentehuis. De zitting wordt van 19u00 tot 19u30 onderbroken voor het halfuurtje van de burger. Indien de agenda niet kan worden afgewerkt dan komt de gemeenteraad donderdag 6 juni terug bijeen om 18u00. De openbare zitting is toegankelijk voor het publiek.

I. OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

2. Afwerking luifel kerkhof

3. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2001

4. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - rekening 2001

5. VEM - statutenwijziging

6. TEVEOOST - statutenwijziging

7. VENECO - statutenwijziging

8. Gemeentelijke Holding NV - statutenwijziging

9. Wijziging gemeenteraadsbesluit d.d. 20 december 2001 in verband met plaatsing van fietsenstallingen

10. Pesoneelsstatuut bijzonder aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden - wijziging voor de functies uit het B-niveau en de wettelijke graden

11. Oprichten columbarium - 6de fase

12. Aanpassen van het drinkwaterdistributienet

13. Gecoro - financieel verslag 2001

14. Opmaak structuurplan - goedkeuring bestek

15. Contractuele aanwerving studenten

16. Openstelling betrekking cultuur- en jeugdambtenaar

17. Verbouwingswerken brandweerkazerne - bestek aanstelling veiligheidscoördinator ontwerp + uitvoering

18. Verbouwingswerken brandweerkazerne - goedkeuring bestek

19. Voorzien van bijkomende rookdetectie school Debbautshoek

20. Vervangen vloerbedekking 2 klassen school Wittouck

21. Vervanging regenwaterafvoeren school Debbautshoek

22. SIF - voortgangsrapport 2001

23. Aankoop server / firewall

24. Verkoop voormalig politiegebouw - principebeslissing

25. Liggend niet-dringend ziekenvervoer - raamakkoord met liberale mutualiteit

26. VZW Watersportvereniging Zelzate - overeenkomst voor terbeschikkingstelling van een havenuitrusting aan een andere VZW

27. Bestek Leegstraat - aanpassingen

28. Opening van een kansspelinrichting op de Grote Markt - overeenkomst

29. Aankoop van nieuw klasmaubilair ten behoeve van het basisonderwijs

30. Jeugdruimteplan 2002-2004

31. Bespreking bevolkingsonderzoek naar botontkalking bij vrouwen (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

32. Verkeerssituatie naar aanleiding van werken aan Zelzaatse Brug (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

II. GEHEIME ZITTING

1. Algemene Vergaderingen intercommunales - aanduiding vertegenwoordigers (Veneco, Teveoost, VEM, IDM)

2. Machtiging rechtszaken

3. Onderwijs - loopbaanhalvering

4. Personeel lokale politie - aanwijzen van niet-politioneel gemeentepersoneel in dienst bij het gemeentelijk politiekorps dat overgaat naar het administratief en logistiek kader - wijziging

5. Aanduiding van één kandidaat-lid van de Raad van Bestuur (met raadgevende stem) van VEM voorgedragen uit de gemeenteraadsleden verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW

6. Aanvaarding ontslag van de heer Rony Schatteman als lid van de Raad van Beheer van de VZW Zelzaatse Watersportvereniging en het voorzien in zijn vervanger

 

Voor meer details, zie Gemeenteraad 04 juni 2002. De komende dagen wordt het verslag aangevuld.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.