Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.13 – 26 mei 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 * Elk kanaaldorp krijgt inspraak in havenontwikkeling

Het Subregionaal Netwerk krijgt naast werkgevers, werknemers, havenafgevaardigden, lokale politiekers en ambtenaren ook zes vertegenwoordigers uit de kanaaldorpen. Er is één persoon voorzien voor Desteldonk/Mendonk, Sint-Kruis-Winkel, Doornzele, Kerkbrugge/Langerbrugge, Rieme en Klein-Rusland. Origineel waren maar twee vertegenwoordigers voor de 6 kanaaldorpen voorzien. Na lang aandringen kon CD&V-provincieraadslid Jef Van Pee uit Oostakker een doorbraak forceren.

Ook CD&V-Zelzate is steeds vragende partij geweest voor een vertegenwoordiger voor Klein-Rusland.

Voor meer info >>>

 

 * Auto-inbraken in Zelzate-West

De voorbije weken werden diverse inbraken in auto's vastgesteld in Zelzate-West. Ondermeer in de Tunnellaan en in de Blende werden gevallen gemeld. Het is van belang dat deze zaken aan de politiediensten worden gemeld.

Anderzijds is het ook van belang dat de inwoners bericht worden over het gebeuren van dergelijke fenomenen binnen eigen gemeente. Het stelt de mensen immers in staat meer aandacht te hebben voor voorkoming. In de pers horen we weinig of nooit meldingen over inbraken in Zelzate. Veel heeft te maken met het gebrek aan openheid van de eigen politiediensten. Wil men de waarheid dan niet onder de ogen zien en de bevolking voorhouden dat de politiediensten alles onder controle hebben? Moderne politievoering steunt voor een groot deel op preventie en daarbij is communicatie naar de inwoners een zeer belangrijk gegeven.

Na een interpellatie van Martin Acke binnen de politieraad, beloofde men via de gemeentelijke infobladen de bevolking meer te informeren. Zelzate heeft geen infoblad... dit zal dus moeilijk lukken. Belofte maakt schuld.

Voor meer info >>>

 

* Er komt wellicht geen goktent in Zelzate

Het Zelzaatse college van burgemeester en schepenen besliste op 12 maart 2002 principieel akkoord te gaan met een overeenkomst voor de komst van een kansspelinrichting op de Grote Markt te Zelzate. De CD&V-fractie was hier niet mee akkoord. De uiteindelijke goedkeuring van dergelijke overeenkomst kwam echter de gemeenteraad toe en stond ook geagendeerd voor de zitting van 7 mei 2002.

Om onverklaarbare redenen vroeg burgemeester Schenkels dit agendapunt van de agenda van de gemeenteraad af te voeren. Wellicht lag het negatief advies van zijn eigen partij, dat inging tegen de genomen beslissing van het schepencollege, hiervan aan de basis. Ofwel wou hij de CD&V-oppositie de wind uit de zeilen nemen. Feit is dat de gemeenteraad de overeenkomst niet heeft goedgekeurd, noch afgekeurd. Toch pleitte CD&V-fractieleider Martin Acke tijdens de gemeenteraad voor het weigeren van een toelating.

Aangezien de burgemeester op dit verzoek niet wou antwoorden vroeg Martin Acke via een schriftelijke vraag aan het schepencollege om de vroegere beslissing van de burgemeester en schepenen te herzien en alsnog de komst van een lunapark in Zelzate te verhinderen. Op dit schrijven kreeg hij nog geen antwoord.

Voor meer info >>>

 

* Mag gemeentepersoneel in toekomst gratis parkeren?

Het Zelzaatse schepencollege besliste een deel van de parking aan de kant van de Havenlaan te reserveren voor het administratief gemeentepersoneel. Eerder al werd voor het schepencollege de parking naast het gemeentehuis gereserveerd en werden voor de politie een aantal gratis parkeerplaatsen voorzien op de betalende parking aan de Vredekaai.

Toch wel een bedenkelijke beslissing als u het mij vraagt. De sp.a-ZOW-VLD-VVD-meerderheid beweert het langdurig parkeren te willen inperken door in het centrum van Zelzate overal parkeermeters te plaatsen. Als gevolg hiervan moeten de personeelsleden en klanten van de handelszaken in het centrum kiezen: ofwel parkeertaks betalen ofwel buiten het centrum een parkeerplaats gaan zoeken. Dit zou dus in de toekomst niet gelden voor schepencollege, politie en administratief gemeentepersoneel. De CD&V-fractie vindt deze gunstmaatregelen ongepast: iedereen gelijk voor de wet. Zelfs de burgemeester en schepenen moeten de gevolgen dragen van hun eigen beslissingen.

Maar komen de parkeermeters er wel? Het is zeer stil rond dit dossier. Het schepencollege houdt alles angstvallig geheim. De verslaggeving staat reeds meer dan 10 weken achter, waardoor de gemeenteraad volledig buiten spel wordt gezet. Hier en daar is te horen dat aan een alternatieve maatregel wordt gewerkt. Zouden de argumenten van de CD&V-fractie tegen de invoering van het betalend parkeren, versterkt door de negatieve reacties van bevolking en middenstand, dan toch voor voldoende druk op de meerderheid zorgen? Laat ons hopen. CD&V-Zelzate is immers radikaal tegen het betalend parkeren zodat alternatieve oplossingen zeker bespreekbaar zijn.

 

* Er komt een Lidl naar Zelzate

Het schepencollege verleende machtiging aan Lidl Belgium tot het inplanten van een supermarkt langsheen de Oude Westtragel te 9060 Zelzate. In totaal is er 1.010 m² bruto bebouwde grondoppervlakte beschikbaar, maar de netto verkoopoppervlakte moet beperkt blijven tot 600 m². Het is ongetwijfeld een goede zaak dat de vervallen buurt daar deels wordt gesaneerd, maar...

Men zou zich de vraag kunnen stellen of die bijkomende supermarkt in Zelzate-Centrum niet een beetje van het goede te veel is. Concurrentie moet kunnen, maar van overaanbod wordt niemand beter.

Enkele jaren terug verhinderde het schepencollege de bouw van een Lidl naast het Fina-tankstation in Debbautshoek. Men argumenteerde dat een supermarkt op die plaats de verkeersveiligheid in het gedrang zou brengen. Met twee scholen in de buurt klopt dit voor een stuk. Toch voelden heel wat inwoners van Zelzate-West zich terecht gediscrimineerd. Waarom werd hun een goedkope manier van winkelen ontzegd? Een toename van het handelsgebeuren in Debbautshoek zou voor de buurt een grotere dynamiek kunnen teweeg brengen. Ook de plaatselijke kleine middenstand kan hiervan mee profiteren. Ongeveer 45% van de Zelzatenaars woont in Zelzate-West. Aan potentiële klanten dus geen gebrek. Zelfs bij normale werking van de brug vormt deze een serieuze hinderpaal, waardoor tal van mensen voor de goedkopere supermarkten niet naar het centrum komen maar uitwijken naar Ertvelde. Is het niet beter dat de Zelzatenaar in eigen buurt terecht kan? Niet iedereen heeft een auto.

Als u het mij vraagt... foute beslissing van het schepencollege: de Lidl was er beter in Zelzate-West gekomen.

 

* Tijdelijke betoncentrale in omgeving van Matexi-wijk

Teneinde een miljoenenbesparing te realiseren bij de uitvoering van de wegenwerken van Leegstraat, Franz Wittoucklaan, Pierets De Colvenaerplein en Burg. J. Chalmetlaan, komt er een tijdelijke betoncentrale aan de Suikerkaai. Ter hoogte van de tunnelingang, op het vroegere voetbalterrein van ploeg Napoleon, wordt een terrein verhard voor tijdelijke opslag en het nadien vermengen van het afgefreesd teerhoudend tarmac, zodat dit later terug kan worden gebruikt als funderingsmateriaal voor het nieuwe wegdek. Het enige alternatief is afvoeren naar een klasse I-stort maar dit zou de gemeente zowat € 300.000 kosten.

Op 6 mei ging hiervoor een informatievergadering door op het gemeentehuis. De omwonenden van de Matexi-wijk en de Westkade bleken vooral ongerust over de mogelijke invloed van kankerverwekkende PAK's in het tarmac, verkeersoverlast, geluids- en stofhinder en eventuele schade aan het wegdek van Suikerkaai en Westkade door het transport van het afbraakmateriaal. Bovendien is men ongerust dat deze installatie na de werken een definitief karakter zou krijgen. Het feit dat men de werken al was gestart voor de bouwvergunning, boezemde weinig vertrouwen in bij de bevolking.

De burgemeester deelde mee dat de werf slechts een tijdelijke vergunning krijgt voor de duur der werken van het dossier Chalmetlaan. De burgemeester stelde dat men hem verzekerd had dat de PAK's in gebonden toestand (vermalen asfalt) geen gevaar voor de gezondheid vormen en niet uitlogen onder invloed van de weersomstandigheden. Vervoer, vermalen, mengen en gebruik als wegfundering zijn volledig aanvaardbaar en conform met de wetgeving. Het vervoer zal trouwens slechts gedurende beperkte periodes gebeuren, de tijd nodig voor het affreezen van de tarmac en het aanbrengen van de wegfundering.

Het schepencollege zou rekening houden met de opmerkingen van de omwonenden bij de aflevering van de bouwvergunning van de installatie.

 

* Oprichting economische raad

Op 6 november 2001 besliste de gemeenteraad tot oprichting van een lokale economische adviesraad in Zelzate. Deze raad zal om advies worden gevraagd telkens het gemeentebestuur een besluit met economische gevolgen dient te nemen, in de meest ruime zin van het woord. We denken hierbij aan de opmaak van een kalender van diverse activiteiten onder de verschillende KMO-zones en dekenijen, de opmaak van een lijst “afwijkingen van de wekelijkse rustdag”, signalisatie en uit te voeren werken in KMO-zones of winkelcentra, initiatieven voor tewerkstelling, de ruimtelijke planning binnen de gemeente, enz...

Op de vorige gemeenteraad werd de raad samengesteld. Naast vertegenwoordigers uit de diverse dekenijen en handelscentra uit de gemeente zetelen in dit orgaan ook vertegenwoordigers van de vakbonden, politie en politieke fracties.

De CD&V-fractie zal via haar afgevaardigde Martin Acke volop meewerken aan de uitbouw van deze adviesraad omdat zij meent dat een goed draaiende economie een absolute noodzaak is voor elke gemeente. Bovendien zal de stimulatie van en de coördinatie tussen verschillende commerciële en socio-culturele activiteiten ongetwijfeld zorgen voor een positievere uitstraling van Zelzate. En daar heeft onze gemeente vandaag meer dan ooit nood aan.

Voor meer info >>>

* KSLV en FC spelen volgend seizoen in dezelfde reeks

Het voorbije seizoen speelde FC-Zelzate zich kampioen en promoveerde daardoor van vierde naar derde reeks provinciale. Het zag er een tijdje anders uit maar toch kon KSLV-Zelzate zich in derde handhaven. Ondertussen is bekend dat beide ploegen in de reeks 3F zullen uitkomen. De Zelzaatse ploegen zullen zich vooral met ploegen uit het Waasland moeten meten. Andere teams uit de reeks zijn FC Moerbeke, FC Eksaarde, H. Sinaai, Straatje S., WS Meerdonk, SK Kieldrecht, E. Verrebroek, H. Sint-Pauwels, WB Sint-Niklaas, WS Sombeke, Sint-Kruiswinkel, JV Kruibeke en E. Bazel. Eind deze maand weten we of VK Hamme of SC Doorslaar deel uitmaakt van deze reeks. Het Provinciaal Comité zal zich hierover binnenkort uitspreken.

Op mijn sportpagina kan u ook gedurende volgend seizoen de speelkalenders en voetbaluitslagen volgen.

 

* Zelzate heeft een kindergemeenteraad

Op zaterdag 25 mei 2002 werd de Zelzaatse kindergemeenteraad opgericht. De eerste vergadering kon alvast rekenen op grote belangstelling. Het spreekt vanzelf dat talrijke ouders en grootouders kwamen supporteren voor de kinderen. Maar ook de pers had behoorlijke belangstelling voor dit mooie initiatief. Het was dan ook een belangrijke vergadering. Op de agenda stond immers de verkiezing van de kinderburgemeester van Zelzate en zijn eerste schepen.

De verkiezing gebeurde zonder problemen. Aan het daverend applaus te horen was iedereen tevreden met de uitslag van de stemming: Joey Van Kenhove van de basisschool Sint-Laurens-Centrum wordt de eerste kinderburgemeester van Zelzate. Pasquino Verstichel van de gemeenschapsschool "De Reigers" wordt eerste schepen.

De CD&V-fractie in de gemeenteraad steunt tenvolle dit prachtige initiatief van het gemeentebestuur. Wij rekenen erop dat de (echte) schepen van jeugd zijn belofte voor een maandelijkse vergadering zal waarmaken en dat de door de kindergemeenteraad aangebrachte voorstellen ernstig worden genomen. Wij durven eveneens rekenen op de directies en leerkrachten van de Zelzaatse basisscholen. Enkel door hun blijvende aandacht en inzet zal het initiatief immers vruchten kunnen afwerpen voor een betere kind- en volwassenvriendelijke gemeente.

Voor foto's en meer info >>>

 

* Fototentoonstelling in Provinciaal Molenmuseum

 

Van 1 juni tot 30 september 2002 wordt in de Oranjerie van het Provinciaal Molenmuseum de fototentoonstelling "Verleidelijk verjaard" getoond. Het Molenmuseum brengt een eigen interpretatie van de tentoonstelling met natuurlijk een knipoog naar het molenpatrimonium.

Een 50-tal foto's nodigen de toeschouwer uit om stil te staan bij het Oost-Vlaams industrieel verleden. De foto’s zijn een selectie uit de 500 interessante industrieel-archeologische sites, gebouwen of monumenten die Oost-Vlaanderen rijk is. Vaak gaat het over plaatsen die zeer vertrouwd zijn, maar waarvan de schoonheid of de betekenis, de grauwheid of de boodschap eigenlijk nooit opmerkt wordt. Brouwerijen, fabrieken, watertorens, monumenten, beelden, arbeiderswoningen, stations, molens, ... kortom een breed spectrum van bedrijvigheid uit vroegere tijden in de provincie Oost-Vlaanderen.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk, elke dag van 10 tot 17 uur in de Oranjerie van het Provinciaal Molenmuseum, Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 5, 9185 Wachtebeke.

 

* Zelzate leeft...

Ook de komende week zijn er in onze gemeente tal van activiteiten gepland:

- maandag 27 mei om 20u00: info-avond van UNIZO voor de Zelzaatse ondernemers - den Hof.

- woensdag 29 mei om 19u00: informatievergadering over milieuvergunningsaanvraag Rütgers VFT - gemeentehuis

- volgend weekend: schoolfeesten Basisschool Sint-Laurens-Centrum en gemeentelijke basisschool "De Krekel"

- enz... 

Voor de activiteitenkalender >>>

 

Aarzel niet om uw activiteiten te laten toevoegen op mijn agenda: stuur een berichtje of uw affiche naar martin@acke.info.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.