Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.11 – 25 april 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 * Oudenburgse Sluis wordt geen Sint-Francisdijk

In het verlengde van de Zelzaatse Leegstraat, richting Wachtebeekse Langelede, ligt de wijk "De Sluize". Het plaatselijke  wegdek en de huizen aan de rechtse (zuid-oostelijke) kant behoren tot het grondgebied Wachtebeke en hebben Sint-Franciesdijk als straatnaam. De huizen aan de linkse (noord-westelijke) straatkant behoren tot Zelzate en hebben Oudenburgse Sluis als adres.

Flink wat jaren terug wijzigde de gemeente Wachtebeke de naam van haar straatkant naar Sint-Franciesdijk, wellicht om het onderscheid met Zelzate te verduidelijken. Het verlengde van de Wachtebeekse Sint-Franciesdijk, tussen de scherpe bocht en de Langelede bleef echter Oudeburgse Sluis (zonder n!) noemen.  Neem daarbij dat de Zelzaatse polderweg tussen de Sint-Franciscuspolder en –dijk in de volksmond Sint-Franciscusdijk wordt genoemd, dan is de verwarring compleet. Enige verduidelijking lijkt dus op zijn plaats.

Enkele weken terug trad er verwarring op bij de uitruk van een ziekenwagen, waardoor belangrijke tijd verloren ging. Naar aanleiding van dit voorval stelde het Zelzaatse schepencollege voor de naam van de Oudenburgse Sluis ook te wijzigen naar Sint-Francisdijk (zonder e!). Op 10 april werden de inwoners uitgenodigd op een hoorzitting hieromtrent. 12 inwoners en enkele gemeenteraadsleden, waaronder Martin Acke kwamen opdagen.

Er bleek al snel dat de inwoners niet te vinden waren voor een straatnaamwijziging, maar eerder een oplossing zagen in betere signalisatie van de gemeentegrens en straatnamen. Na een bij momenten geanimeerde discussie kwamen volgende uiteindelijke voorstellen uit de bus:

- De straatnaam voor de Zelzaatse huizen blijft Oudenburgse Sluis.

- Er komen huisnummers die duidelijk verschillen van de Wachtebeekse (bijv. met vermelding van de gemeente). De mogelijkheden hierbij worden verder onderzocht.

- Zelzate en Wachtebeke zullen overleggen over een betere aanduiding van de gemeentegrens.

- Zelzate en Wachtebeke zullen overleggen over een betere aanduiding van de straatnamen (bijv. met vermelding gemeente).

- Naamgeving aan de Zelzaatse landbouwweg naast de Sint-Franciesdijk.

 

In de rand van de discussies kwamen volgende zaken nog aan bod:

- De slechte toestand van het wegdek van de Oudenburgse Sluis/Sint-Franciesdijk (slecht onderhoud grachten, verzakking aan onderboring Distrigas-leiding en talrijke putten met trillingen en wateroverlast tot gevolg). Aangezien het wegdek tot Wachtebeke behoort verklaart Zelzate zich hier echter onbevoegd.

- De slechte staat van het wegdek tussen Leegstraat en Oudenburgse Sluis: volgend jaar wordt de Leegstraat tussen Sint-Stevenstraat en Oudenburgse Sluis voorzien van nieuwe riolering, wegdek en fietspad. In afwachting wordt op dat traject een maximum snelheid van 30 km per uur voorzien en moeten de fietsers en bromfietsers gebruik maken van de Zelzaatse Sint-Franciscusdijk.

- Het oorspronkelijk ontwerp van de renovatie van dit stuk Leegstraat voorzag geen fietspad tussen de Zeestraat en de Oudenburgse Sluis. Martin Acke drong er in het verleden op aan om dit toch te voorzien. Burgemeester Schenkels bevestigde dat dit zal worden voorzien.

Tijdens de discussies haalde burgemeester Schenkels vrij scherp uit naar de Wachtebeekse overheid door onomwonden te stellen dat de Wachtebekenaren veel meer belasting betalen dan de Zelzatenaren. Ik beschik blijkbaar over andere gegevens dan onze burgemeester... laat hem dat maar eens in cijfertjes aantonen. Hij vergeet dat zijn meerderheid de voorbije twee jaren zeer inhalig is geweest.

 *  Schepen Termont geeft voorrang aan scheepvaart

De werken aan de Zelzaatse brug geraakten eind maart in de actualiteit.

Ik berichtte u hiervan reeds in mijn elektronische nieuwsbrief Zelzate@rem 2.09.

Ondertussen gingen reeds diverse onderhandelingen en discussies door met de betrokken besturen. Het komt dan ook bespottelijk over dat de Gentse havenschepen Daniël Termont pas eergisteren via een TV-optreden in actie schoot.

De Gentse sp.a'er ging ineens in overdrive en zal zich naar verluidt, desnoods via gerechtelijke weg, verzetten tegen elke langdurige onderbreking van de scheepvaart. Met dit standpunt stelt hij resoluut de Gentse havenbelangen boven die van de bevolking van Zelzate en ruime omgeving. Hij stelde op AVS zelfs voor het brugdek te demonteren voor herstelling, maar vertelde er niet bij hoe de Zelzaatse fietsers en voetgangers het kanaal dan zullen oversteken. Een veerpont of een luchtbrug op kosten van de Gentse haven misschien?

Een datum van begin van de werken opgeven durg ik u bijna niet meer na de vele tegenstrijdige tijdingen vanuit gemeentehuis en pers. De laatste berichten zijn 13 mei maar het is ten zeerste de vraag of dit moment zal standhouden. Ook op het Zelzaatse gemeentehuis is onduidelijkheid troef. Blijkbaar zouden vrijdag hieromtrent een aantal knopen worden doorgehakt. Afwachten dus...

Uit al deze heisa blijkt echter één duidelijke noodzaak: een regelmatig, gestructureerd overleg tussen de verschillende openbare diensten die tussenkomen bij openbare werken is meer dan noodzakelijk. Politieke verantwoordelijken, inwoners, vrachtvervoerders en bedrijven hebben immers het recht tijdig te weten waar zij aan toe zijn.

 *  Verslag vergadering Politieraad van 15 april 2002

De politieraad van de zone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate vergaderde op maandag 15 april in Lochristi.

Op deze zitting werden de brug- en klaverbladperikelen op vraag van CD&V-politieraadslid Martin Acke uitgebreid besproken en er komen een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen. Wegens de recente golf van inbraken in de gemeente Zelzate, vroeg en bekwam hij ook extra aandacht voor dit probleem.

Voor verdere informatie >>>

 *  Volgende gemeenteraad gaat pas door op 7 mei

Door het afschaffen van de geplande gemeenteraadszitting van 16 april belette de burgemeester de CD&V-oppositie om kort op de bal te spelen bij een aantal belangrijke werkzaamheden. We worden dit stilaan gewoon.

De volgende zitting van de gemeenteraad gaat door op 7 mei 2002, wellicht terug met een overvolle agenda. U kan alvast kennis nemen van de agendapunten die de CD&V-fractie voorziet.

 *  Westerschelde Oeververbinding klaar in maart 2003

Toen men vorig jaar de planning van de wegenwerken bekend maakte, formuleerde ik reeds een aantal bedenkingen bij de vooropgestelde timing:   Zie planning der werken >>>

Er werden immers een aantal prioriteiten gelegd die moeilijk te verenigen waren met de planning van de lopende Nederlandse werken aan de Westerschelde-Oeververbinding. Zo zou pas in 2006 het kruispunt aan de Leegstraat ingericht worden voor de doortocht van het verkeer van en naar Nederland, terwijl toen al geweten was dat de tunnel in Terneuzen veel vroeger in dienst zou komen.

Noch John Schenkels, noch zijn schepencollege, noch de Vlaamse overheid namen mijn bedenkingen au serieux... tot vandaag. Ineens realiseert men zich dat, wellicht al binnen 9 maanden, de Nederlandse tunnel zal worden opengesteld ! Ineens beseft men dat Zelzate nog niet uitgerust is om deze extra verkeersstroom te verwerken. De rotondes aan de Leegstraat, de Rijkswachtlaan en de Cosmos zouden nu toch vroeger worden aangepakt. We zijn benieuwd naar meer concrete gegevens.

 *  Interesse voor een avondje uit in Zelzate?

Er zijn tal van mogelijkheden de komende dagen:

- Info-avond CM "Het bloed kruipt waar het niet kan gaan" in De Kring

- Musical "De wereld van kleine Jan" van Theater Triangel in de Parochiezaal Debbautshoek.

- Uitstappen en wandelingen van diverse verenigingen

- Volgende week de Jaarbeurs KSLV

Te veel om hier allemaal op te noemen:  Raadpleeg mijn activiteitenkalender >>>

 *  Poll i.v.m.kansspelinrichting in Zelzate 

Tot op heden lieten 41 mensen via deelname aan de poll hun mening kennen: 33 stemden tegen, 5 voor en 3 hadden geen mening. Blijkbaar ondervonden een aantal mensen technische problemen om deel te nemen aan de elektronische stemming want ik kreeg nog 8 reacties via e-mail: waarvan 7 tegen en 1 voor.

Voorlopige conclusie van deze peiling: ruim 80% is tegen de komst van dergelijke speelhall. Dit is een overduidelijk cijfer. De CD&V-fractie zal zich tegen de komst verzetten.

De vergunning voor deze inrichting komt aan bod op de volgende gemeenteraad. Indien u nog niet deelnam aan de poll... u heeft nog uiterlijk tijd tot 6 mei.  Meer info in Zelzate@rem 2.10.

Kansspelinrichting

Bent u voor of tegen de komst van een kansspelinrichting op de Grote Markt?


Current Results

 

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.