Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.10 – 07 april 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  De Zelzaatse brug binnenkort 4 maanden dicht

 

In mijn vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat de Zelzaatse brug vanaf 8 april voor een periode van ongeveer 4 maanden dicht zou gaan voor het autoverkeer. Tijdens de duur der werkzaamheden wordt de brug afgesloten voor het wegverkeer maar wordt wel een doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers.

In Zelzate@rem N° 2.09 stelde ik me al ernstige vragen over het gelijktijdig starten van tal van wegenwerken in Zelzate. Ik zette dit punt dan ook al op de agenda van de gemeenteraad die gepland was voor 16 april. Blijkbaar zijn ze hierdoor ook op het gemeentehuis wakker geschoten. De burgemeester houdt de eer liever aan zichzelf: hij gelastte de geplande gemeenteraad af en het schepencollege zal op 18 april een hoorzitting organiseren in verband met de geplande werken aan brug en klaverblad Zelzate-West. De oppositie wordt aldus een hakje gezet, maar het zal mij een zorg wezen... het resultaat is dat de bevolking zal worden geďnformeerd en geraadpleegd.

In afwachting zijn de werken met 14 dagen uitgesteld, dus naar 22 april 2002. Of deze verschuiving met twee weekjes veel aarde aan de dijk zal brengen is maar de vraag. Van zodra ik meer nieuws weet bericht ik u via deze weg.

 

 *  Vergadering GECORO op 10 april 2002

 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) vergadert op woensdag 10 april om 19u30 in de bovenzaal van het gemeentehuis. De agenda van de vergadering kan u raadplegen op mijn webpagina “Activiteiten”.

Deze vergadering is toegankelijk voor het publiek.

 

 *  Vergadering Politieraad op 15 april 2002

 

De politieraad van de zone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate komt in vergadering bijeen in de Raadszaal van het Gemeentehuis te Lochristi op maandag 15 april om 19u00. De agenda van deze vergadering kan u raadplegen op mijn webpagina “Activiteiten”.

Wegens de recente golf van inbraken in onze gemeente Zelzate, zal CD&V-politieraadslid Martin Acke aandacht vragen voor bijzondere maatregelen. Ook in de Zelzaatse gemeenteraad zal dit punt worden besproken.

De vergaderingen van de politieraad zijn, behoudens specifieke punten, toegankelijk voor het publiek.

 

 *  Gemeenteraad van 16 april gaat niet door

 

Voor de zoveelste keer wijzigt het schepencollege de vergaderplanning van de gemeenteraad. Dat de gemeentebestuurders daarmee de agenda van de raadsleden ernstig verstoren is hun laatste zorg.  Integendeel, het lijkt er meer en meer op dat dit juist de bedoeling is.

In principe vergadert de gemeenteraad telkens op de eerste dinsdag van de maand, behalve de vakantiemaanden. Omwille van de Paasvakantie besliste de gemeenteraad echter om de zitting van 2 april te verschuiven naar 16 april. Het mocht niet baten...  De burgemeester en schepenen beslisten toch deze vergadering af te gelasten, wellicht terug om de CD&V-oppositiepartij te beletten om kort op de bal te spelen bij een aantal belangrijke werkzaamheden. We worden dit stilaan gewoon.

De volgende zitting van de gemeenteraad zal pas plaatsvinden op 7 mei 2002, wellicht terug met een overvolle agenda. U kan alvast kennis nemen van de agendapunten die de CD&V-fractie voorziet.

 

 *  Gemeentelijke hoorzitting op 18 april 2002

 

Het schepencollege organiseert voor de bevolking een hoorzitting in verband met volgende geplande werken:

- herstelling van de brug

- aanleg van het klaverblad N49 x R4 (klaverblad Zelzate-West)

Donderdag 18 april om 19u30
Bovenzaal van het Gemeentehuis

 

 *  Maandag 13 mei: start van diverse werken

 

- De werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-West starten in principe op maandag 13 mei. De vermoedelijke duur is 3 jaar.

- De wegen- en rioleringswerken van het dossier Chalmetlaan gaan eveneens van start op 13 mei, meer bepaald ter hoogte van het kruispunt Wachtebekestraat met Leegstraat. De uitvoering zal gebeuren volgens de gekende fases doch met dit verschil dat bij aanvang het wegdek zal worden uitgefreesd van aan de Wachtebekestraat tot aan de hoek van Franz-Wittoucklaan met de Grote Markt.  

Meer info over deze werken >>>

 

 *  Opening van een kansspelinrichting in Zelzate 

 

Het gemeentebestuur kreeg reeds geruime tijd geleden de vraag om de opening goed te keuren van een kansspelinrichting in Zelzate. De burgemeester en de schepenen verklaarden zich op 29 januari 2002 principieel akkoord voor dergelijk etablissement op basis van onderstaande voorwaarden.

Het zou gaan om een speelhal, aangepast aan de nieuwe wet welke een pure amusementswaarde toeschrijft.

Enkele gegevens: maximum verlies toegestaan van € 12,39 per uur, toegang onder de 21 jaar is niet toegelaten, een register met alle aanwezigen is beschikbaar, opstelling van enkel door het Ministerie goedgekeurde toestellen, beperkte inzetten, geen schenken van alcohol, geen kredietverlening, permanent toezicht. De zaak zou open zijn elke dag van 12.00 tot 01.00 uur en het aantal toestellen (zoals slots, pokerspelen, bingo’s,...) is wettelijk beperkt tot 30.

De speelhal zou komen op de Grote Markt 41, waar vroeger slagerij De Mol was gevestigd.

Ik berichtte u reeds eerder over deze zaak. Aangezien ik hierover al heel wat reacties kreeg overweeg ik ook dit ter sprake te brengen op de eerstvolgende gemeenteraad. Graag verneem ik daarom uw mening. Neem daarom deel aan onderstaande webpoll en voeg desgewenst uw commentaar toe. U kan voor uw reacties ook terecht op martin@acke.info.

Kansspelinrichting

Bent u voor of tegen de komst van een kansspelinrichting op de Grote Markt?


Current Results

 

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.