bullet
Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.08 - 20 maart 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Sluitingsdagen Openbare Bibliotheek in 2002

Volgende sluitingsdagen van de bibliotheek zijn voorzien voor het jaar 2002:

bulletdinsdag 01 januari
bulletwoensdag 02 januari
bulletmaandag 1 april (Paasmaandag)
bulletwoensdag 01 mei
bulletwoensdag 08 mei
bulletmaandag 20 mei (Pinkstermaandag)
bulletvrijdag 01 november
bulletmaandag 11 november
bulletvrijdag 15 november

Sluiting wegens jaarlijks verlof:

bulletvan maandag 12 tot en met zondag 18 augustus
bulletvan dinsdag 24 december 2002 tot en met donderdag 02 januari 2003

U kan deze data permanent raadplegen op http://www.acke.info/cultuur_ontspanning.html#bibliotheek

 

bullet

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2002

Voor het jaar 2002 staat het college van burgemeester en schepenen voor de handelszaken een afwijking toe op de wekelijkse rustdag voor het hele grondgebied van de gemeente Zelzate op volgende dagen:

bulletzondag 20 januari 2002
bulletzondag 27 januari 2002
bulletzondag 10 maart 2002
bulletzondag 28 april 2002
bulletzondag 23 juni 2002
bulletzondag 7 juli 2002
bulletzondag 1 september 2002
bulletzondag 8 september 2002
bulletzondag 15 september 2002
bulletzondag 8 december 2002
bulletzondag 15 december 2002
bulletzondag 22 december 2002
bulletdinsdag 24 december 2002
bulletzondag 29 december 2002
bulletdinsdag 31 december 2002

U kan deze dagen permanent raadplegen op http://www.acke.info/handel_nijverheid.html#afwijking-rustdag

 

bullet

Receptie huwelijksplechtigheid

Omdat werd vastgesteld dat meer en meer misbruik werd gemaakt van de door het gemeentebestuur gratis aangeboden huwelijksreceptie, besliste het schepencollege op 6 maart van vorig jaar om de huwelijksreceptie op het gemeentehuis tot maximum 20 personen te beperken.

Het college van burgemeester en schepenen gaat nog een stapje verder in de afbouw van deze dienst aan de inwoner: voortaan worden nog slechts 4 flessen wijn gratis aangeboden en de receptie wordt beperkt tot maximum 1 uur.

 

bullet

Verbetering zichtbaarheid van de landbouwsluizen

De gemeenteraad besliste enige tijd terug in te gaan op het verzoek van de CD&V-fractie om een zogenaamde landbouwsluis aan te leggen tussen de Debbautshoekstraat en de Marguerite Ottestraat. De bewoners van de Debbautshoekstraat hadden immers af te rekenen met het doorgaand verkeer vanuit de nieuwe wijk, wat aanleiding gaf tot een zeer onveilige verkeerssituatie in de smalle straat. Ook tussen de Grijphoek en de Forelstraat bevindt zich een gelijkaardige voertuigensluis.

Martin Acke vroeg het gemeentebestuur in het verleden al meerdere malen om de zichtbaarheid van dergelijke lage hindernissen te verbeteren teneinde ongevallen te vermijden. Wit verven, reflectoren plaatsen,... bleken niet te volstaan. Er werd aan VEM gevraagd om de openbare verlichting op die plaats te verbeteren.

 

bullet

Gratis zwemkaart voor alle 6-jarigen van de gemeente

Teneinde het zwemmen bij de jeugd aan te moedigen besliste de gemeenteraad om alle 6-jarigen van de gemeente gedurende één jaar gratis toegang te verlenen tot het zwembad.

http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20020305.html#2

 

bullet

Bouw van een psychiatrisch verzorgingstehuis

Op de hoek van de Omer De Bruyckerstraat en de Krekelmuyter (achterzijde van de Kerk van Sint-Antonius), vangt weldra de bouw aan van een psychiatrisch verzorgingstehuis geschikt voor een 60-tal personen.

Daarmee bevestigen de Broeders van Liefde niet alleen hun nimmer aflatende aandacht voor de zwaksten in onze maatschappij, maar tevens hun verbondenheid met de gemeente Zelzate.

Het terrein is bestemd voor gebouwen met een bestemming van openbaar nut, waarvan de uitbating echter niet schaadt aan het stille en gezonde karakter van de wijk. Uitzicht en inplanting van dit complex van ongeveer 54 op 72 meter zal volledig harmoniëren met de omgeving. Het ontwerp oogt modern en fraai. Enkel langs de zijde van de Krekelmuyter worden drie bouwlagen voorzien, maar deze zullen geen onaanvaardbare overbelasting vormen van de omgeving gelet op de aanwezigheid van de Sint-Laurensschool en de Sint-Antonius-kerk.

 

bullet

Cobramania

Voor een swingende combinatie van beeldende kunst en muziek moet u komend weekend (net als vorig weekend trouwens) in de Kring in de Kerkstraat zijn.

De Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring presenteert er een unieke combinatie van muziek met de kunststroming COBRA.

Tal van randactiviteiten maken een bezoekje echt de moeite waard:

bulletop zaterdag en zondag 23 en 24 maart: doorlopend gratis tentoonstelling en cobra-winkel van 13u00 tot 18u00;
bulletop zondag 24 maart om 10u30: Cobra-aperitiefconcert 
      (kaarten € 5,00 kunnen worden besteld bij Ronnie Colpaert op 09-345.73.48);
bulletCobra-laatste-koopjes op zondag 24 maart om 17u00.

Voor meer informatie, ook over diverse andere activiteiten in de komende weken: http://www.acke.info/activiteiten.html

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.