bullet
Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.04 - 11 februari 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

26 mei 2002: regio in de kijker

Het provinciebestuur organiseert het project ‘Regio in de kijker’. Doel van dit project is om gedurende een weekenddag een regionale ontmoetingsdag tussen de gemeenten Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Zaffelare, Lochristi en Beervelde te organiseren waarbij een volledig dagprogramma aan de inwoners van voormelde gemeenten zal worden aangeboden.

bulletVastgelegde datum: 26 mei 2002. 
bulletLocatie: provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. 
bulletDe Zelzaatse brandweer en een aantal Zelzaatse verenigingen werken hier al aan mee. 
bulletOok uw vereniging kan deelnemen... 

Voor meer informatie zie activiteitenkalender

bullet

ADR-verkeer blijft Zelzate-Centrum passeren

Niettegenstaande enige tijd geleden de tunnel in Zelzate brandveiliger werd gemaakt, zal hij nooit geschikt kunnen worden gemaakt voor ADR-transporten. Dit blijkt uit het antwoord van de Administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap op een vraag van het schepencollege. 

Deze transporten zullen dan ook in de toekomst via Zelzate-Centrum blijven verlopen, hoe cynisch dit ook mag lijken.

bullet

Verbouwingswerken brandweerkazerne

Vooraleer de wegenwerken in de Burg. J. Chalmetlaan kunnen starten moet de brandweerkazerne een alternatieve uitweg hebben voor de voertuigen. 

De eerste fase van de verbouwing van de brandweerkazerne komt aan deze nood tegemoet en voorziet de afbraak van de oude gebouwen langs de Camiel Leynlaan en de oprichting van een reeks garages met poorten uitgevend in die straat. 

Om veiligheidsredenen bij het uitrukken zullen er door de brandweer bedienbare verkeerslichten komen op het kruispunt Camiel Leynlaan - Jozef Chalmetlaan - Napoleon De Meyerstraat.

Lees meer hierover...

bullet

Gratis overdracht school Klein-Rusland aan het OCMW

De gemeente draagt het voormalige schoolgebouw van Klein-Rusland gratis over aan het OCMW. In ruil zal het OCMW op die plaats een diensten- en buurtontmoetingscentrum organiseren voor de wijk. Het is uiteraard niet de bedoeling dat dit een volwaardig alternatief wordt voor het dienstencentrum "De Kastanje". 

De gemeente krijgt van het OCMW het eigendomsrecht van de woning op de hoek van de Denderdreve (Assenedesteenweg 185) in de plaats. Bedoeling is om dit oude huis af te breken teneinde het onoverzichtelijke kruispunt "De Vierweegse" op De Katte veiliger te maken.

Lees meer hierover...

bullet

Parochiezaal en Pastorij van Debbautshoek te koop

Het schepencollege onderhandelt met de VZW Parochiale Werken van Sint-Antonius over enerzijds de aankoop van de Parochiezaal, Assenedesteenweg 117 en anderzijds de verkoop van de vroegere pastorij van Debbautshoek, Astridlaan 31. Het gaat hem niet alleen over de parochiezaal met podium maar ook over de bergruimte, inkom en vestaire, toiletruimte, keuken en de zogenaamde kleine parochiezaal. Ook de wereldwinkel en het gebouw waar nu muziekacademie Ars Musica is gevestigd behoren tot het complex. De gemeente zal dit complex als ontmoetingscentrum ten dienste stellen van de bevolking. De pastorij komt ten dienste van de verenigingen.

Lees meer hierover...

bullet

Aanwerving van een beroepskorporaal bij de brandweer

De gemeente gaat voor de brandweer een beroepskorporaal aanwerven. Eigenlijk is dit een wettelijke verplichting, waarvoor de gouverneur het Zelzaatse bestuur al meerdere malen op de vingers tikte. Normaal zou men kunnen verwachten dat deze persoon zich vooral bezig houdt met het onderhoud van de kazerne, het wagenpark en materiaal. Tot onze verwondering deelde de burgemeester de gemeenteraad mee dat deze persoon zich uitsluitend over ambulancevervoer zal ontfermen.

Lees meer hierover...

bullet

Enkele verkeersingrepen

bulletAanleg van oversteekplaatsen voor voetgangers aan de kruispunten van de Verbroederingslaan 
bulletParkeerverbod in smal gedeelte Cesenaticolaan en smal zijstraatje tussen Delfzijllaan en Verbroederingslaan 
bulletPlaatsen van signalisaties doodlopende weg in Debbautshoekstraat en Marguerite Ottestraat als gevolg van de aanleg van een voertuigensluis

 

bullet

Toegangscontrole containerpark

Op het Zelzaatse containerpark komt ook van buiten eigen gemeente heel wat afval terecht. De Zelzaatse belastingbetaler moet uiteindelijk opdraaien voor de kosten. De gemeenteraad besliste daarom om een toegangscontrolesysteem met slagboom te plaatsen. Het wordt een leessysteem voor de identiteitskaart dat zal kontroleren of de bezoeker wel degelijk in Zelzate woont. 

Dit jaar krijgt het containerpark ook een betonverharding en zullen een aantal voorzieningen de toegankelijkheid van de containers vergemakkelijken.

In de rand van de discussies op de gemeenteraad bevestigde burgemeester Schenkels dat het aanbod aan het Zelzaatse containerpark gratis zal blijven.

Lees meer hierover...

bullet

Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004

De gemeenteraad keurde unaniem het jeugdwerkbeleidsplan goed. Dit plan geeft een overzicht van de vooropgestelde prioriteiten voor de komende drie jaar. Het jeugdwerkbeleidsplan is mooi werkstuk. De CD&V-fractie sprak de hoop uit dat het ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. 

Opvallend in het plan is de aankondiging van een nieuw jeugdontmoetingscentrum met fuifruimte van 500 man in de wijk Molenstukken (Maisstraat). Iedereen is het er ondertussen over eens dat Kiepietiezie in de Korte Straat niet kan blijven. Uit de debatten op de gemeenteraad bleek nu al dat de plannen voor de nieuwbouw weinig kans maken. Schepen Tollenaere stelde immers onomwonden dat de jeugd geen vragende partij is voor de fuifruimte. De schepen denkt eerder aan een meer in het centrum gelegen ontmoetingsplaats waar tevens de gemeentelijke jeugddienst zou kunnen worden gevestigd. 

Anderzijds stelt de burgemeester dat het college zich aan het beleidsplan houdt... Wat ons doet vrezen dat de idee voor een fatsoenlijk jeugdontmoetingscentrum bij onze roodblauwe meerderheid nu al aan het afzwakken is.

Lees meer hierover...

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.