Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.25 - 22 december 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Foutieve informatie op het VTM-journaal

In het laatavondnieuws van donderdag 19-12-2001 verspreidde de VTM-nieuwsdienst foutieve berichtgeving i.v.m. de belastingspolitiek van de gemeente Zelzate. Ofwel gebeurde er een foutieve interpretatie door VTM, ofwel liet de redactie zich misleiden door verkeerde gegevens van burgemeester John Schenkels. Feit is zeker dat de uitspraken van de nieuwslezer én van de burgemeester van Zelzate op papier kunnen worden weerlegd. Op een vraag tot rechtzetting ging VTM tot op heden niet in.

Dergelijke foutieve berichtgeving op een landelijke TV-zender is onaanvaardbaar gezien het flagrante verschil tussen de berichtgeving en de werkelijkheid. De kijker heeft recht op correcte informatie. De begroting 2002 en het bijbehorend financieel beleidsplan dat op de Zelzaatse gemeenteraad van 20 december meerderheid tegen minderheid werden goedgekeurd spreken inderdaad andere taal.

VTM berichtte: "Goed nieuws voor de inwoners van de Oost-Vlaamse havengemeente Zelzate. Daar gaan een aantal belastingen omlaag. Maar bij de buren van Gent komen er nieuwe en hogere belastingen. Vooral bedrijven en eigenaars van onroerende goederen zullen meer moeten betalen."

Mijn commentaar: geen goed nieuws voor Zelzate want:

- de belastingen in Zelzate gaan NIET OMLAAG, integendeel zij stijgen met 30 miljoen BEF.
- ook in Zelzate komt er een nieuwe belasting: parkeermeters in het centrum.
- ook in Zelzate zullen bedrijven en eigenaars van onroerende goederen veel meer moeten betalen.

VTM berichtte: "Maar in Zelzate pakken ze de geldzaken anders aan de komende jaren. Het gemeentebestuur past het systeem van de correcte belastingen toe. Daardoor dalen een aantal taksen. Alleen de (on)roerende voorheffing gaat licht omhoog".

Mijn commentaar: slechts één taks, de milieubelasting daalt van 1000 naar 800 BEF per gezin en van 350 BEF naar 0 BEF voor de sociaal zwakkere klassen. Dit betekent één belastingverlaging van zowat 1,5 miljoen BEF. De onroerende voorheffing gaat daarentegen sterk omhoog met 38% (belastingverhoging van 17 miljoen BEF). Ook de drijfkrachtbelasting wordt verhoogd (stijging van de belasting met 3,5 miljoen BEF) en de parkeerbelasting wordt ingevoerd (verwachte opbrengst 11 miljoen BEF).

Burgemeester John Schenkels verklaarde op het VTM-scherm : "Lagere belastingen betekenen voor de havengemeente daarom niet meteen minder inkomsten. Ook volgend jaar zullen de 12.000 inwoners samen zo'n 4 miljoen euro of 150 miljoen frank storten".

Mijn commentaar: de inkomsten zullen uiteraard niet minderen aangezien de belastingen sterk verhogen. De begroting van dit jaar voorzag 4,6 miljoen euro of 187 miljoen BEF gemeentelijke belastingontvangsten; voor 2002 is dit bedrag 5,4 miljoen euro of 218 miljoen BEF. Dit is een stijging van 16,5%.

Ook vorig jaar verhoogde de Zelzaatse SP-VLD-meerderheid al een aantal belastingen: de aanvullende personenbelasting ging van 6 naar 7% en de onroerende voorheffing van 850 naar 1050 opcentiemen, Diftar (betalend afval per kg.) werd ingevoerd. Slechts enkele kleinere belastingen vielen weg.

Op mijn website kan u de tekst vinden van mijn tussenkomst bij het begrotingsdebat tijdens de gemeenteraad:

http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20011220.html

Wellicht reeds vanavond kan u ook de teksten van de goedgekeurde nieuwe belastingreglementen bekijken. Dit zal u toelaten om zelf uit te rekenen hoe veel de beslissingen van de Zelzaatse sp.a-ZOW-VLD-VVD-meerderheid uw gezin in 2002 zullen kosten. Ik hoop dat dit uw eindejaarsstemming niet te veel verstoort.

http://www.acke.info/gemeentereglementen.htm

 

bullet

Kerstwensen !

December is een drukke feestmaand, ook voor mij en mijn gezin. Daarom zal het iets langer duren vooraleer u een verslag van de voorbije twee gemeenteraden in de mailbox krijgt. U vergeeft het me wellicht. Wees gerust: mijn volgende nieuwsbrief zal slechts enkele dagen op zich laten wachten.

Ondertussen wens ik u en uw familie een Zalig Kerstfeest en prettige feestdagen.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.