Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.20 - 7 november 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Is er donderdag terug gemeenteraad?

De gemeenteraad slaagde er gisteren niet in de agenda tijdig af te werken, dus is er volgens het reglement op donderdag 8 november een tweede zitting voorzien vanaf 19u30. Tal van punten, vooral ingediend door de CD&V-oppositie dienen nog te worden afgewerkt.

De burgemeester is echter donderdag verhinderd om de gemeenteraad bij te wonen. Naar zijn zeggen omwille van een vergadering van groot gemeentelijk belang. Blijkbaar heeft hij weinig vertrouwen in zijn collega's schepenen. De bemerking van Martin Acke dat de burgemeester zich ook kan laten vervangen als voorzitter van de gemeenteraad, viel immers in dovemansoren.

Hij polste voorzichtig of de CD&V-fractie bereid was van de door haar toegevoegde punten te verschuiven naar volgende gemeenteraad begin december? Antwoord van Martin Acke: een aantal relevante agendapunten zoals het probleem van sluikstorten, de werking van de commissies en de toestand van het speelterrein Karnemelkpolder zijn actueel en dus niet uit te stellen, de rest kan wel. Reactie van de burgemeester na enige aarzeling: dan eindig ik hier de vergadering. Langs zijn neus weg gaf hij eveneens te kennen: als ge het zo wil spelen dan kan het best zijn dat de gemeenteraad donderdag niet zal kunnen doorgaan omwille van te weinig aanwezigen.

We vernamen ondertussen dat de meerderheid inderdaad orders heeft gekregen om donderdag thuis te blijven en de gemeenteraad, nochtans samengeroepen door College van Burgemeester en Schepenen zelf, te boycotten. Het is ver gekomen dat de Zelzaatse meerderheid dergelijke praktijken aanwendt om de oppositie te beletten gevoelige pijnpunten binnen de gemeente aan de oppervlakte te brengen.

Punten die in principe nog aan bod moeten komen:

· Openbare zitting

bulletProbleem van sluikstorten na invoering betalend ophaalsysteem voor huisvuil (diftar) – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke (CD&V)
bulletNiet-oproeping van gemeenteraadscommissies gedurende de voorbije maanden – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
bulletRetributie op afgifte van inlichtingen – herziening – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
bulletVerwaarloosde toestand speelterreinen Karnemelkpolder – bespreking en te nemen acties – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
bulletNiet rechtsgeldige samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) omwille van het ontbreken formele motiveringsplicht deskundigen + onevenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
bulletVraag tot beschikbaar stellen van inforum (juridische gegevensbank van de lokale besturen) aan geďnteresseerde gemeenteraadsleden – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
bulletVraag tot beschikbaar stellen van e-mailadres (zelzate.be) aan geďnteresseerde gemeenteraadsleden – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
bulletBespreking aankoop producten Wereldwinkel door gemeentelijke diensten - verzoek van de heer Frans Van Acoleyen (PVDA)
bulletMotie voor de vrede - bespreking op verzoek van De heer Dirk Goemaere (PVDA)

· Geheime Zitting

bulletMachtiging tot vervreemding perceel grond KMO Molenstukken – vergoeding
bulletOntslag voorzitter sociale dienst
bulletOntslag lid Raad van Bestuur Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting / voordracht nieuwe kandidaat
bulletVFT begeleidingscommissie – ontslag / vervanging vertegenwoordiger milieuraad
bulletPWA –ontslag / vervanging gemeentelijk vertegenwoordiger
bulletOnderwijzend personeel – waarnemende aanstelling
bulletOnderwijzend personeel – verlof voor verminderde prestaties voor sociale op familiale redenen
bulletOnderwijzend personeel – afwezigheid voor verminderde prestaties
bulletOnderwijzend personeel – loopbaanonderbreking
bulletBrandweerpersoneel – bevordering
bulletMachtiging rechtszaken

De agenda van deze gemeenteraadszitting, ondertussen aangevuld met een aantal toelichtingen, kan u ook raadplegen op mijn website onder

http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20011106.html

In de loop van de komende dagen worden de diverse punten verder aangevuld. Ga dus regelmatig eens kijken. Steeds welkom voor vragen of commentaar.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.