Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.17 - 30 september 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Vaarwel CVP... Leve de nieuwe CD&V

Het CVP-vernieuwingscongres van 28 en 29 oktober te Kortrijk kon rekenen op grote belangstelling. Het debatgedeelte op vrijdagavond werd bijgewoond door 800 CVP-leden uit alle hoeken van Vlaanderen. Op zondag zakten maar liefst 1500 leden af naar de Kortrijkse Xpo voor de plenaire zitting met bespreking van de actualiteitsmoties en de uiteindelijke goedkeuring van de congresteksten.
 
Bij dit historisch congres werd de nieuwe koers van de Vlaamse Christendemocraten uitgezet en werd de nieuwe naam CD&V met bijhorend logo massaal goedgekeurd. 
 
Op de gloednieuwe website http://www.cdenv.be  kan u meer vernemen over dit gebeuren. 
 
De naamwijziging betekent eveneens dat de Zelzaatse mandatarissen Martin Acke, Marleen Van den Abbeele en Rik Laureys voortaan onder de CD&V-vlag zullen varen: Christen-Democratisch en Vlaams. 

 

bullet

Gemeenteraad op 2 (en 4?) oktober

De eerstvolgende zitting van de Zelzaatse gemeenteraad gaadoor op dinsdag 2 oktober 2001 in de raadszaal van het gemeentehuis. De zitting vangt aan met een receptie ter gelegenheid van de huldiging van 11 Zelzatenaren als laureaat van de arbeid. Aansluitend vindt het halfuurtje van de burger plaats. 
 
Indien de gemeenteraad er niet in slaagt de agenda tijdig af te werken dan is op donderdag september een tweede zitting voorzien vanaf 19u30. 

I. OPENBARE ZITTING

bullet1. Mededelingen
bullet2. Het subregionaal overlegorgaan voor de Gentse kanaalzone
bullet3. Zandmiljoenpoten - overeenkomst met RUG
bullet4. IDM - statutenwijziging
bullet5. Waterleidingnet - vervangen loden aansluitingen
bullet6. Onderwijs - lestijdenpakket
bullet7. Onderwijs - verlofregeling
bullet8. Onderwijs - openstelling betrekking administratieve hulp
bullet9. Naamsverandering stukje Kasteelstraat in Kasteeldreef
bullet10. Straatnaamgeving - Marguerite Ottestraat
bullet11. Toelagereglement voor incontinentiepatiënten, dialyse-patiënten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op bestaansminimum en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste worden genomen door de federale staat en gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden
bullet12. Strategisch plan Kanaalzone
bullet13. Mobiliteitsconvenant - wijziging samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie
bullet14. Gemeentelijk verbroederingscomité - subsidiereglement
bullet15. Aanbrengen zebrapadverlichting ter hoogte van de scholen
bullet16. Tobintaks
bullet17. Gebruik gemeentelijk wapenschild
bullet18. Aanleg voertuigensluis tussen Grijphoek en Forelstraat (agendapunt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)
bullet19. Informatievergadering van 27 september 2001 i.v.m. milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor veeteeltbedrijf - bespreking (agendapunt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

II. GEHEIME ZITTING

bullet1. Brandweerpersoneel - ontslagen
bullet2. Brandweerpersoneel - indienstnemingen
bullet3. Boekhouder - verlenging proefperiode
bullet4. Onderwijs - tijdelijke benoemingen
bullet5. Onderwijs - uren administratieve ondersteuning
bullet6. Verhoging schepenwedde
bullet7. VZW Watersportvereniging Zelzate - wijziging vertegenwoordiging
bullet8. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - wijziging vertegenwoordiging
bullet9. Machtiging rechtszaken
  
De agenda van deze gemeenteraadszittingen kan u ook raadplegen op mijn website onder 
 
http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20011002.html
 
In de loop van de komende dagen worden de diverse punten daar ook inhoudelijk aangevuld. Ga dus regelmatig eens kijken.Steeds welkom voor vragen of commentaar.   

 

bullet

Concerto Italiano met trio Rony Verbiest

Volgende vrijdag organiseert het Zelzaats Verbroederingscomité bovenstaande activiteit in de feestzaal van het Gemeentehuis. Aanvang om 20 uur. Kaarten kosten 100 BEF in voorverkoop en 150 BEF aan de ingang.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het Verbroederingscomité en op het gemeentehuis bij Kathy De Hon (tel. 09-342.20.20). Bestellen kan ook bij mij per e-mail uiterlijk tot 3 oktober:  martin@acke.info

 

bullet

Vijfjarig bestaan dienstencentrum "DE KASTANJE"

In de periode van 3 tot 20 oktober kan u in het Dienstencentrum "De Kastanje" terecht voor tal van activiteiten in het kader van de Kastanjefeesten. Allen daarheen.
 
Het programma van deze en tal van andere activiteiten binnen onze gemeente kan u nakijken op mijn website op
 
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.