Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.14 - 1 september 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Gemeenteraad op 4 en 6 september

De eerstvolgende zitting van de Zelzaatse gemeenteraad gaadoor op dinsdag 4 september 2001 om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis. 
 
Op de agenda van de openbare zitting staan maar liefst 42 punten. Voeg daarbij de 9 punten van de geheime zitting, dan is het duidelijk dat de agenda niet afgewerkt kan worden op één vergadering. Daarom is er op donderdag 6 september een tweede zitting voorzien vanaf 19u30.
 
Met deze regeling komt het schepencollege tegemoet aan de vragen van de CVP-fractie om een extra gemeenteraadszitting in te lassen telkens wanneer de agenda dit vereist. Enkel op die manier kunnen marathonzittingen tot een stuk in de nacht worden vermeden en kwaliteitsvolle beslissingen worden genomen. 
 
De agenda van deze gemeenteraadszittingen kan u raadplegen op mijn website onder 
 
 
In de loop van de komende dagen worden de diverse punten daar ook inhoudelijk aangevuld. Ga dus regelmatig eens kijken.
 
Steeds welkom voor vragen of commentaar.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.