Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.06 - 15 mei 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

 ZOW verkoopt zich aan de Zelzaatse SP 

Op een persconferentie op maandag 15 mei 2001 maakten ZOW- en SP-Zelzate bekend voortaan één fractie te vormen binnen alle politieke organen van de gemeente. Dit zou gebeuren via een alliantie, wat deze term ook moge betekenen.  

Meer details over deze zaak: http://www.acke.info/politieke_actualiteit.html

Met deze volgende episode in de Zelzaatse politieke soap-serie worden een aantal dingen overduidelijk:

1. SP-Zelzate gedraagt zich als een regelrechte prostituee die geen enkele gelegenheid laat liggen om aan de absolute macht te komen. Eerst sluit de partij een voorakkoord met de CVP (ondertekend door SP-minister Luc Van den Bossche en de Zelzaatse SP-top) maar dit akkoord wordt na de verkiezingen verloochend. Daarna sluit de SP een coalitieakkoord met de VLD-VVD (ondertekend door SP-minister Luc Van den Bossche en de lokale SP-top), maar dan worden de 'krachtsverhoudingen' binnen deze coalitie op de helling gezet via de alliantie-verklaring (ondertekend door de lokale SP-voorzitter Freddy de Vilder). Dit bewijst dat een SP-handtekening onder een akkoord niks waard is. Dat de ZOW zich in dit avontuur stort kunnen wij moeilijk begrijpen.

2. ZOW-Zelzate verloochent door haar overstap naar de SP haar socialistische kiezers die TEGEN de heersende Zelzaatse SP-politiek hebben gestemd, maar ook haar andere kiezers. Dit is ongetwijfeld het doodvonnis van de ZOW... tot groot jolijt van de SP. Of dit een goede zaak is voor Zelzate speelt blijkbaar geen rol.

3. ZOW-Zelzate kon rekenen op het vertrouwen van de andere oppositiepartijen CVP en PVDA voor de verkiezing van haar lid René Hamerlinck in het vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW. Doelstelling van deze steun was dat een oppositieraadslid in deze organen toezicht en inspraak kan hebben in het gemeentelijk OCMW-beleid. Door de overstap van ZOW naar de SP vervalt deze toezicht- en inspraakmogelijkheid vanuit de oppositie. De CVP eist dat dit mandaat terug ter beschikking wordt gesteld.

Wij betreuren deze gang van zaken die alleen maar tot gevolg kan hebben dat de Zelzaatse kiezer zich de volgende keer terecht afvraagt of het nog wel zin heeft zijn stem uit te brengen. Arm Zelzate.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op  
 
     Martin Acke's Website.

 

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.