Wonen

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

27-01-2006     

Alle woonpremies voortaan overzichtelijk op een rijtje (24-01-2006)

Op verschillende overheidsniveaus bestaan er vandaag premies die betrekking hebben op wonen, gaande van renovatiepremies tot een verzekering gewaarborgd wonen. Deze maatregelen zijn bedoeld voor particulieren die een woning (willen) huren, kopen, bouwen of renoveren. Voor de burger is het echter niet eenvoudig om een overzicht te hebben welke premie wanneer van toepassing is. Vandaar dat er een website is opgemaakt die per gemeente een overzicht geeft van de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden. Veel lokale besturen gaven ook hun eigen premies reeds in. Zelzate deed dit helaas nog niet.

             Ter info: www.premiezoeker.be .

             Zie ook: Zelzaats reglement voor gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

Uw huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar? (21-03-2004)

Een lekkend dak, schimmelplekken, slecht sanitair, kapotte ruiten, onveilige elektriciteitsleidingen... Sommige woningen worden verhuurd in zeer slechte staat.

De huurder moet zijn woning behoorlijk onderhouden, maar sommige huurwoningen hebben heel wat gebreken die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen. Woningen moeten aan bepaalde normen voldoen en de eigenaar moet die normen respecteren. Anders kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. De eigenaar die een ongeschikte of onbewoonbare woning verhuurt is strafbaar voor de wet.

Als u klachten hebt, kunt u de verhuurder dus best een aangetekende brief sturen om hem te vragen de gebreken te herstellen. Herstelt de eigenaar de gebreken niet, dan kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur. De burgemeester kan uw huis laten onderzoeken en wanneer de zaak ernstig genoeg is dan wordt de zaak doorgegeven aan de dienst Huisvesting van de Vlaamse Overheid. Wanneer de inspecteur van deze dienst voldoende strafpunten vaststelt dan kan de burgemeester, na overleg met de eigenaar en de huurder, een woning ongeschikt of zelfs onbewoonbaar verklaren.

voor meer informatie: zie folder "Uw huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar?" van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Kooprecht sociale woning (17-01-2004)

Sociale huurders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf half februari 2004 hun sociale huisvestingsmaatschappij contacteren om hun huurwoning of -appartement te kopen. Dat is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering.

Die heeft enige tijd geleden definitief het besluit goedgekeurd dat huurders van een sociale woning het recht geeft een huurwoning of -appartement te kopen.

Tot nu toe konden de sociale huurders de sociale huurwoning enkel aankopen als ze minstens 15 jaar oud is en als de sociale huisvestingsmaatschappij haar uitdrukkelijk akkoord gaf. De nieuwe maatregel legt het kooprecht bij de huurder en niet meer bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

Het besluit bepaalt wel voorwaarden. Zo kunnen huurders een sociale woning of appartement kopen als ze het minstens 5 jaar huren en als het vastgoed minstens 10 jaar oud is. Ook moet de woonst minimum 20 jaar in volle eigendom blijven van de kopers die er zelf wonen. Een andere voorwaarde is dat de koper geen andere woonst in volle eigendom of vruchtgebruik heeft.

Deze mogelijkheid is wellicht een interessant vooruitzicht voor een aantal Zelzatenaren die de voorbije jaren hun huurgeld drastisch zagen verhogen. Tot op heden gebeurde het zelden dat de Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen sociale woningen verkochten, alhoewel dit wettelijk kon.

     >>> Zie artikel "Zelzaatse huurders moeten betalen of opkrassen" uit Zelzate@rem N° 1.22 van 24 november 2001:

 

Interessante documenten

Wonen is de eerste basisbehoefte van de mens. Wie over geen degelijke woning beschikt, kan niet "thuiskomen", kan geen sociaal leven opbouwen. Een leuke en betaalbare woning is bij de overgrote meerderheid van de gezinnen, ongeacht de samenstelling, dan ook van prioritair belang. De laatste jaren is dit echter niet eenvoudiger geworden. Te veel mensen moeten te hard werken om te kunnen wonen. Prijzen van woningen, appartementen en bouwgronden zijn pijlsnel de hoogte ingeschoten. Jonge mensen die een woning wensen te bouwen of te kopen zien zich steeds vaker voor een onoverkomelijke financiële drempel geplaatst. Bovendien stellen we vast dat het sociaal woonbeleid ook niet alle problemen kan oplossen. De wachtlijsten in de sociale huursector blijven zeer lang.

Vanuit CD&V hebben wij de voorbije maanden ernstig nagedacht op welk manier wij de zoektocht naar een betaalbare woongelegenheid kunnen vergemakkelijken. Het resultaat van dat denkwerk kan U vinden in bovenstaande brochure. Wij stellen u "Vijf bouwstenen" voor: betaalbaarheid - kwaliteit - wonen doe je niet alleen - aanbod en woonlandschap. Voor elk van deze bouwstenen geven wij aan welke maatregelen nodig zijn om het wonen terug aantrekkelijk en betaalbaar te maken voor elke Vlaming.

Nuttige websites

  • pro memorie

De Zelzaatse Watertoren:

De Zelzaatse watertoren werd gebouwd in 1952 door architect Geo Bontinck.

zie beschrijvend artikel van Roger Poppe uit het tijdschrift De Klok (1967)

Met de technische evolutie ontstonden andere mogelijkheden. Moderne pompinstallaties zorgen nu op een andere wijze voor de nodige constante waterleidingdruk. Daardoor raakte de watertoren reeds jaren geleden in onbruik.

Een aantal jaren geleden was er sprake van het inrichten van een koffieshop naar Nederlands model op de hoogste verdieping van de Zelzaatse watertoren. Veel inwoners waren verontwaardigd en boos over deze plannen... tot zij beseften dat zij het slachtoffer waren van een geslaagde 1 aprilgrap.

De toren torste een tijdje de zendantenne van de vrije radio ZRO-Mietje Stroel, tot deze in september 1999 moest wijken voor gsm-antennes voor het toenmalige KPN-Orange Belgium. Ook die zullen nu wellicht moeten verdwijnen. 

Reeds in augustus 1997 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring voor de verkoop van de watertoren aan de Zelzaatse Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, om er een sociaal woningproject te organiseren. Om dit mogelijk te maken diende het bijzonder plan van aanleg (BPA 4) van de wijk Wittouck gedeeltelijk worden herzien. De bestemming van het perceel van de watertoren moest immers worden gewijzigd van "zone voor openbaar nut" naar "zone voor sociale woningbouw". Deze procedure nam heel wat tijd in beslag: pas in september 2001 was de zaak rond. 

Na goedkeuring van het subsidiëringsdossier door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, ook al een tijdrovende procedure, vroeg en bekwam de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in het voorjaar van 2002 uiteindelijk een bouwvergunning voor het omvormen van de watertoren van Zelzate tot 13 sociale koopappartementen. Per verdieping zou er één appartement met drie slaapkamers komen. 

Hieronder kan u een indruk krijgen van het unieke project. De ontwerper is de Zelzaatse architect Peter van Driessche van de coöperatieve vennootschap van architecten "Atelier 4" uit Gent.

doosnede huidige toestand        doosnede nieuwe toestand        nieuw buitenaanzicht

Klik op de figuur voor een uitvergroting >>>     

De omvorming werd geraamd op zowat 1,5 miljoen euro, en zou zwaar gesubsidieerd worden door het Vlaams Gewest. Daardoor werd verwacht dat de appartementen aangeboden konden worden voor een bedrag van € 65.000 à € 75.000. Aangezien het over een sociaal woningproject gaat komt niet iedereen als koper in aanmerking en zijn er beperkingen op het toegelaten inkomen.

Men hoopte om de uitvoering gedurende 2003 te kunnen starten. De verbouwing zou ongeveer 15 maanden duren, zodat pas halfweg 2004 de eerste bewoners hun intrek zouden kunnen nemen in "Le Château d'eau". 

Bij de aanbesteding bleek de prijs echter veel hoger te zijn dan de raming van architectenbureau Atelier 4. De bouwmaatschappij en de architect bekeken het dossier opnieuw, maar blijkbaar kon onvoldoende bespaard worden op het ontwerp om binnen het toegezegde budget van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij te blijven. Oswald Adriaensen, de voorzitter van de kersverse fusiemaatschappij van de twee Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen, verklaarde dan ook rond de jaarwisseling 2002-2003 dat de plannen worden afgevoerd wegens te duur.

 

Back Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014