Ziekenzorg St Ant

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 

29-04-2007

  
DOEL   Ziekenzorg Sint-Antonius van de Christelijke Mutualiteit staat voor zorgend vrijwilligerswerk als ondersteuning van de thuiszorg.
Ziekenzorg CM verenigt chronische zieken en vrijwilligers doorheen het huisbezoek, plaatselijke ontmoeting, vakanties of vormingscursussen.
Ziekenzorg CM komt op voor de belangen van langdurig zieken. Aangepaste vorming is erop gericht de weerbaarheid van zieken te verstevigen. Deskundige opleiding helpt vrijwilligers in hun engagement.
 
DOELGROEP Zieken en langdurige zieken
 
LIDGELD 2 euro per activiteit
 
VERZEKERING Wordt geregeld via het verbond Gent
 
ACTIVITEITEN Zie activiteitenkalender + jaarprogramma 2007
 
WERKING maandelijks:
2de woensdag van de maand: ledenbijeenkomst
4de woensdag van de maand: bestuursvergadering
 
LOKAAL Cultureel Ontmoetingscentrum "De Brug"  Assenedesteenweg 119  9060 Zelzate
 
PUBLICATIES Contactblad “Onder Ons”
 
BESTUUR Kernbestuur en ziekenbezoekers:

E.H. Vernimmen Willy - Grote Markt 43 - 09-345 57 66 - proost
Van de Veire Lieve - Koningin Astridlaan 32 - 09-344 71 21 en 0498-08 53 01
        voorzitter - verenigingswerk - ledenlijst - secretariaatClaeys Irčne - Denderdreve 58 - 09-344.68.62
Clemminck René - Denderdreve 144 - 09-344 70 53 - kassier
Gadeyne Marnik - Leegstraat 76 - 09-337 02 72 - verantwoordelijke huisbezoek - verenigingswerk
Onderdonck Wilfried - Tunnellaan 34 - 09-344 73 60 - “Onder ons” & tombola + pastoraal + verenigingswerk
Hoebeke Paula - Koningin Fabiolaan 63 - 09-343 00 60 - verslag
Demaret Mariette - Koningin Astridlaan 36 - 09-344 56 87 - inschrijvingen activiteiten
Goossens Clara - Hans Kochlaan 12 - 09-344 04 99 - inschrijvingen activiteiten
Claeys Irčne - Denderdreve 53 - 09-344 68 62
De Cock Robertine - Elie Zwissiglaan 25 - 0478-50.30.36
Gaillaert Freddy - Denderdreve 116 - 09-344 25 94
Rogiers Anita - Koophandelsplein 7/2 - 0485-69 66 72
Cocquyt Rita - Denderdreve 67 - 09 344 66 02

 
MEER INFO BIJ Van de Veire Lieve - Koningin Astridlaan 32 - 09-344 71 21 en 0498-08 53 01
 
WEBSITE  algemene website ziekenzorg cm
 
E-MAIL vermeire32@skynet.be 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014