Speleoclub Myotis

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 

29-01-2005

  
DOEL   Speleo is een hobby waarbij men de ondergrond (grotten) gaat bezoeken en verkennen, in het begin zijn dit niet – toeristische Belgische grotten nadien gat dit naar het buitenland (Frankrijk –Doubs , Tarn ,enz)
Ginds zijn de grotten wel ruimer en ….mooier
 
DOELGROEP Speleo staat open voor alle leeftijdsgroepen ,In het begin bieden we de kans om met de club opgeleid te worden , nadien kan op eigen houtje de ondergrond verkennen
 
LIDGELD Het clubgeld bedraagt 12 euro (zonder verzekering)
 
VERZEKERING Verzekeringsbijdrage = +/- 45 euro
1 dagverzekering: men betaalt 20 euro om éénmalig mee te gaan
 
ACTIVITEITEN Sporadisch gaan we +/- om de 3 weken een Belgische grot bezoeken(niet toeristisch wel te verstaan);
Tussendoor doen we soms een begeleiding voor personen die dit eens willen ervaren
 
WERKING Elke pare maand op de derde dinsdag hebben we om 20u00 een vergadering in “Café The Club" bij Agnes
 
LOKAAL Café The Club, Cesenaticolaan 2 voor vergaderingen; activiteiten in de Ardennen en/of buitenland
 
 
PUBLICATIES Geen
 
BESTUUR Voorzitter :
De Wilde Freddy
Meerbeke 70
9940 Evergem (Belgium)
tel : +32 (0)9 357 77 65
mail : freddy.de.wilde@skynet.be

Secretaris/materiaalmeester :
Van de Voorde Luc
Boerenstraat 18
9060 Zelzate (Belgium)
tel : +32 (0)9 345 71 82
mail : lucmyotis@scarlet.be
 
MEER INFO BIJ Zie adressen hierboven
 
WEBSITE  http://speleo.myotis.in.evergem.be/ en de site van een lid : http://www.grotten-en-klimmen.be/
 
E-MAIL freddy.de.wilde@skynet.be      lucmyotis@scarlet.be

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014