GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD

JAARVERSLAG 2003

 

 

1.     Statuten
zie bijlagen
* gemeenteraadsbesluit d.d. 21.5.92 houdende oprichting van een
  gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
* gemeenteraadsbesluit d.d. 21.5.92, gewijzigd bij
  gemeenteraadsbesluiten van 8.7.92, 27.5.98, 13.10.98, 22.02.01 en
  16.12.03 houdende samenstelling van de milieuadviesraad
* gemeenteraadsbesluit d.d. 16.12.03 houdende aanduiding van de leden
* huishoudelijk reglement d.d. 17.9.98, gewijzigd d.d. 3.12.98 en 13.9.01


2.      Financiële/logistieke ondersteuning
In de begroting wordt 1 983 EURO als werkingskrediet voorzien.
De milieuambtenaar is secretaris van de milieuraad.


3.     Samenstelling

Tot 16.12.03

Wie

Vertegenwoordiger van

Stemge-rechtigd

Ja/nee

Functie

René Ackaert

Burger

Ja

Lid

Reggie Blommaert

ACLVB

Ja

Lid

René Buysse

Culturele organisatie

Liberalen

Ja

Voorzitter

Koenraad De Clercq

ATB

Ja

Schatbewaarder

Reinhart De Coster

Buitengewoon onderwijs

Ja

Lid

Pierre De Weirdt

Culturele organisatie

Socialisten

Ja

Lid

Luc Hackaert

ABVV

Ja

Lid

Noël Heye

Burger

Ja

Lid

Marleen Maenhout

Burger

Ja

Ondervoorzitter

Luc Meyvaert

Gemeentelijk onderwijs

Ja

Lid

Eudèche Neirynck

Compostmeester

Ja

Lid

Karl Segers

Geneeskunde voor het Volk

Ja

Lid

Stefan Van Coppenolle

Gemeenschapsonderwijs

Ja

Lid

Yvan Van De Velde

Landbouwverenigingen

Ja

Lid

Yvan Van Heirweghe

Burger

Ja

Lid

Urbain Van Heyghen

ACV

Ja

Lid

Francine Vercauter

Burger

Ja

Lid

Wilfried Vereecke

Culturele organisatie Katholieken

Ja

lid

Luc Verhelst

Burger

Ja

Lid

Luc Ysebaert

Vrij onderwijs

Ja

Ondervoorzitter

Philippe Grambras

VELT

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Geert Van Driessche

ACLVB

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Kurt Reynhout

Culturele organisatie Liberalen

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Beatrice De Caluwe

ATB

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Chris De Soomer

Compostmeester

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Isabel Dellaert

Gemeentelijk onderwijs

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Hendrik Byens

Culturele organisatie Socialisten

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

René Van Styvendael

Geneeskunde voor het Volk

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Patrick Eeckman

ACV

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Olga Van Hecke

Culturele organisatie Katholieken

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Rosine Heynze

Vanaf 5.3.02

Franky Wauters

Vrij onderwijs

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Jacqui De Maesschalck

Gemeenschapsonderwijs

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Luc Meyvaert

Buitengewoon onderwijs

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

 

 

 

 

John Schenkels

 

Neen

Burgemeester

Hubert Stuyvaert

 

Neen

Schepen

Paul Tollenaere

 

Neen

Schepen

Frederik Uyttendaele

 

Neen

Schepen

Nelly De Beule

 

Neen

Schepen

Rony Schatteman

 

Neen

Schepen

Karine Vanderslycke

Milieuambtenaar

Neen

Secretaris

 

Vanaf 17.12.03

 

Wie

Vertegenwoordiger van

Stemge-rechtigd

Ja/nee

Functie

René Ackaert

VELT

Ja

Lid

Philippe Grambras

VELT

Ja

Lid

Koenraad De Clercq

ATB

Ja

Schatbewaarder

Beatrice De Caluwe

ATB

Ja

Lid

Karl Segers

Geneeskunde voor het Volk

Ja

Lid

René Van Styvendael

Geneeskunde voor het Volk

Ja

Lid

Eudèche Neirynck

Compostmeester

Ja

Lid

Chris De Soomer

Compostmeester

Ja

Lid

Marjolein Cornelis

Gemeentelijk onderwijs

Ja

Lid

Stefan Van Coppenolle

Gemeenschapsonderwijs

Ja

Lid

Luc Ysebaert

Vrij onderwijs

Ja

Ondervoorzitter

Annick Cassier

Provinciaal buitengewoon onderwijs

Ja

Lid

Pierre De Weirdt

Culturele organisatie

Socialisten

Ja

Lid

Olga Van Hecke

Culturele organisatie Katholieken

Ja

Lid

René Buysse

Culturele organisatie

Liberalen

Ja

Voorzitter

Urbain Van Heyghen

ACV

Ja

Lid

Luc Hackaert

ABVV

Ja

Lid

Reggie Blommaert

ACLVB

Ja

Lid

Yvan Van De Velde

Landbouwverenigingen

Ja

Lid

Yvan Van Heirweghe

Burger

Ja

Lid

Luc Verhelst

Burger

Ja

Lid

Francine Vercauter

Burger

Ja

Lid

Noël Heye

Burger

Ja

Lid

Marleen Maenhout

Burger

Ja

Ondervoorzitter

Isabel Dellaert

Burger

Ja

Lid

Patricia Van Paesschen

Burger

Ja

Lid

Luc Meyvaert

Gemeentelijk onderwijs

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Jacqui De Maesschalk

Gemeenschapsonderwijs

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Franky Wauters

Vrij onderwijs

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Hendrik Buyens

Culturele organisatie Socialisten

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Wilfried Vereecke

Culturele organisatie Katholieken

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Kurt Reynhout

Culturele organisatie Liberalen

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Patrick Eeckman

ACV

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

Geert Van Driessche

ACLVB

Ja, indien effectief lid afwezig is

Plaatsvervanger

 

 

 

 

John Schenkels

 

Neen

Burgemeester

Hubert Stuyvaert

 

Neen

Schepen

Paul Tollenaere

 

Neen

Schepen

Frederik Uyttendaele

 

Neen

Schepen

Nelly De Beule

 

Neen

Schepen

Rony Schatteman

 

Neen

Schepen

Karine Vanderslycke

Milieuambtenaar

Neen

Secretaris

 

 

4.   Data van de vergaderingen en belangrijkste agendapunten

Datum

Agendapunten

6 januari 2003

Kasverslag

 

Goedkeuring vorig verslag

 

Bespreking punten vorige vergadering

 

Begeleidingscommissie VFT Belgium NV

 

Begroting 2003: advies

 

Jaarverslag milieuraad - goedkeuring

 

Aanpassingswerken containerpark - toelichting

 

Varia

25 februari 2003Kasverslag

 

Goedkeuring vorig verslag

 

Bespreking punten vorige vergadering

 

Begeleidingscommissie VFT Belgium NV: stand van zaken en toelichting door Marleen Maenhout

 

Milieuhappening

 

Boomplantdag

 

Dag van het park

 

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: Marc Deklerck - advies

 

Varia

2 april 2003

Kasverslag

 

Goedkeuring vorig verslag

 

Bespreking punten vorige vergaderingen

 

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: De Coninck-Hesters: advies

 

Oproep deelname vijfde week van de biologische landbouw, 2-8 juni 2003: kennisgeving

 

Handleiding behandeling geurklachten: kennisgeving

 

e-mail van de burgemeester aan mevrouw Dua aangaande reactie op ons schrijven ivm overlast door VFT Belgium NV

Varia

21 mei 2003Werking begeleidingscommissie VFT Belgium NV: uiteenzetting
26 juni 2003Kasverslag

 

Goedkeuring vorig verslag

 

Bespreking punten vorige vergadering

 

Milieujaarprogramma 2003: advies

 

Varia

12 september 2003

Goedkeuring vorig verslag

 

Bespreking punten vorige vergadering

 

Opruimactie zaterdag 4 oktober 2003 - bespreking

 

Milieuraad: werking en samenstelling - bespreking

 

Varia

17 september 2003

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: Air Liquide Industries Belgium NV: advies

22 oktober 2003

Goedkeurig vorige verslagen

 

Bespreking punten vorige vergadering

 

Opruimactie zaterdag 15 november 2003 - bespreking

 

Milieuraad: samenstelling - bespreking

 

Milieuraad: website

 

Varia

8 december 2003

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Electrabel NV: advies

 

 

5.     Adviesverlening

 

Onderwerp

Op eigen initiatief/
op vraag

Gevolg van het advies

Respons gemeentebestuur

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1:
Marc Deklerck

Op vraag CBS

- advies

- advies

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: De Coninck-Hesters

Op vraag CBS

+ advies

Goedgekeurd

Milieujaarprogramma 2003

Op vraag CBS

+ advies

Goedgekeurd

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1:
Air Liquide Industries Belgium NV

Op vraag CBS

+ advies

+ advies

Milieuraad: vernieuwde samenstelling

Op eigen initiatief

 

Samenstelling goedgekeurd

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Electrabel NV

Op vraag CBS

+ advies

Nog geen beslissing

 

Globaal kan gesteld worden dat het CBS om advies vraagt. 
Het advies van de milieuraad werd gevolgd.

 

6.     Andere opdrachten/activiteiten
* Verkoop van nestkastjes in het kader van een GNOP-actie. (52 stuks)
* Organisatie boomplantdag 21 maart 2003.
  Busstation: 38 Prunus fructicosa “Globossum”

  Hoogbouwplein: 16 Tilia plathyphyllos

* Vertegenwoordiger van de milieuraad zetelt in de begeleidingscommissie 
  van Rütgers VFT NV
  Data van de vergaderingen:
  24 januari 2003, 24 april 2003, 27 juni 2003, 10 oktober 2003.
* Organisatie zwerfvuilactie 15 november 20037.     Globale evaluatie van de werking van de gemeentelijke milieu- en natuurraad
Steeds minder leden kwamen opdagen op de vergaderingen.  Na bespreking hiervan steeg het aantal aanwezigen weer.  De geïnteresseerde burgers zijn het actiefst.

 

 

Namens de milieuraad:

De secretaris,

Karine Vanderslycke