Milieuadviesraad

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 

06-02-2005

  
DOEL   De milieuadviesraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Hij kan dit doen op vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief.

De milieuadviesraad moet conform de wetgeving samengesteld worden uit vertegenwoordigers van de lokale milieu- en natuurverenigingen, de onderwijsinstellingen, de socio-culturele en vormingsorganisaties, de beroepsorganisaties en geïnteresseerde burgers.

 
DOELGROEP -
 
LIDGELD -
 
VERZEKERING -
 
ACTIVITEITEN Zie activiteitenkalender
 
WERKING Zie werkingsverslag 2003 
 
LOKAAL Gemeentehuis Grote Markt 1 9060 Zelzate
 
PUBLICATIES -
 
BESTUUR voor de lokale milieu- en/of natuurverenigingen:

a) namens VELT : René Ackaert Groenstraat 100
                          Philippe Grambras Groenstraat 26

b) namens ATB : Koenraad De Clercq Mezenlaan 23 (penningmeester)
                         Beatrice De Caluwe Mezenlaan 23

c) namens Geneeskunde voor het Volk :
                         Karl Segers Tweede Gidsenlaan 10
                         René Van Stijvendael M. Salzmannlaan 16

d) namens de compostmeesters :
                         Eudèche Neiryck Sint-Stevenstraat 29
                         Chris De Soomer Karel Waegenaerstraat 19

voor de onderwijsinstellingen :

a) namens het gemeentelijk onderwijs : Marjolein Cornelis De Keyserstraat 39
    plaatsvervanger : Luc Meyvaert Tingelhoek 15 9961 Boekhoute

b) namens het gemeenschapsonderwijs :
                         Stefaan Van Coppenolle Wachtebekestraat 129
    plaatsvervanger : Jacqui De Maesschalck Suikerkaai 50

c) namens het vrij onderwijs : Luc Ysebaert Tunnellaan 29 (ondervoorzitter)
    plaatsvervanger : Franky Wauters Jan Frans Willemsplein 14/8, 9900 Eeklo

d) namens het provinciaal buitengewoon onderwijs : 
                         Annick Cassier Callemansputtestraat 68 9940 Ertvelde    

voor de socio-culturele en vormingsorganisaties :
           (voorgedragen door de Culturele Raad)

a) als vertegenwoordiger van de socialistische strekking :
   Pierre De Weirdt Forelstraat 12
     plaatsvervanger : Hendrik Buyens Wachtebekestraat 114

b) als vertegenwoordiger van de katholieke strekking :
   Olga Van Hecke, Assenedesteenweg 92
     plaatsvervanger : Wilfried Vereecke Schepen N. De Meyerstraat 3

c) als vertegenwoordiger van de liberale strekking :
   René Buysse Denderdreve 55  (voorzitter)
     plaatsvervanger : Kurt Reynhout Onteigeningsstraat 47

voor de beroepsorganisaties :

a) namens het ACV : Urbain Van Heyghen Europaprijslaan 14
     plaatsvervanger : Patrick Eeckman Sierrelaan 3

b) namens het ABVV : Luc Hacquaert Kasteelstraat 76

c) namens het ACLVB : Reggie Blommaert Heidelaan 47
     plaatsvervanger : Geert Van Driessche Heidelaan 91

d) namens de landbouwerverenigingen: Yvan Van de Velde Sint-Stevenstraat 51A

geïnteresseerde burgers :

Yvan Van Heirweghe Sint-Stevenstraat 43
Luc Verhelst Schepen René De Deckerlaan 13
Francine Vercauter Ooievaarslaan 26
Noël Heye Koningin Fabiolalaan 35
Marleen Maenhout Denderdreve 126A  (ondervoorzitter)
Isabel Dellaert Sint-Sebastiaanstraat 56
Patricia Van Paesschen Verbindingsstraat 28

ambtshalve :

Rony Schatteman - schepen van leefmilieu - Westkade 30
Hans Van De Putte, intergemeentelijke milieuambtenaar - Grote Markt 1
     (secretaris milieuadviesraad)

 
MEER INFO BIJ Hans Van De Putte, intergemeentelijke milieuambtenaar
Grote Markt 1 9060 Zelzate   tel. 09-342 20 20
 
WEBSITE 
 
E-MAIL  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014