KWB-Zelzate

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

  

 

26-03-2008 

  
DOEL   Geen enkele vereniging in Vlaanderen heeft een aanbod van activiteiten dat zo breed is als dat van de KWB. Activiteiten voor het hele gezin, vormingsinitiatieven en praktijklessen, uitstappen en ontspannende activiteiten... Alles kan binnen de KWB.

Maar de KWB doet meer dan zomaar enkele activiteiten aanbieden. Ook op maatschappelijk vlak betekent de KWB iets. Zo werken we rond vijf belangrijke maatschappelijke thema's: 
     -
Arbeid op maat van het gezin
     - Gezin en vrije tijd
     - De wereld, ons dorp
     -
Onze leefomgeving
     - Sociaal, zeker en gezond

 
DOELGROEP KWB is een vereniging waar iedereen zich thuis voelt: jong en oud, sportievelingen, gezinnen met kleine kinderen, mannen en vrouwen,...
 
LIDGELD 20,00
 
ACTIVITEITEN Zie activiteitenkalender
 
WERKING  klik hiernaast voor het jaarprogramma 2007-2008  
 
LOKAAL Parochiale Kring  Kerkstraat 56  9060 Zelzate.
 
PUBLICATIES maandblad RAAK
 
BESTUUR Samenstelling Bestuur:

- Proost :
     Vernimmen Willy - Grote Markt 43 - 09-345 57 66

- Voorzitter : 
     Vereecke Wilfried - Schepen Nap. De Meyerstraat 3 - 09-345 73 25

- Bestuursleden :
    
     Antheunis Bart - Assenedesteenweg 17 - 0473-703 962
     Herremans Herman - Lijsterlaan 16 - 09-373 88 09
     Laureys Rik - Tunnellaan 55 - 09-344 00 81
     Mestdagh Christiaan - Notelaarstraat 20 - 09-345 79 12
 
     Van Breusegem Willy - Havenlaan 50 - 09-345 75 27
     Van De Walle Jan - Assenedesteenweg 92 - 09-344 70 29

 
MEER INFO BIJ Vereecke Wilfried - Schep. Nap. De Meyerstraat 3 - 9060 Zelzate - 09-345 73 25
 
WEBSITE  algemene website www.kwb.be
 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014