Jeugdraad

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


23-03-2003       

DOEL   De gemeentelijke jeugdraad heeft als doel het bevorderen van een integraal jeugdbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de jeugdraad: 

1) op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden i.v.m. het jeugdbeleid. De jeugdraad zal om advies gevraagd worden over de materie jeugdbeleid zoals die is vermeld in art. 4 van de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen;

2) de activiteiten in de jeugdsector coördineren en overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in het jeugdwerk;

3) onderzoek verrichten, documentatie en informatie verzamelen;

4) deelnemen aan het beheer van gemeentelijke infrastructuur overeenkomstig de terzake geldende wetgeving;

5) om de twee jaar een initiatief nemen naar de ganse bevolking toe, waarbij gepeild wordt naar de behoeften op vlak van jeugdbeleid en waarbij het bestaan van de jeugdraad bekend gemaakt wordt.

 
DOELGROEP
 
LIDGELD -
 
VERZEKERING -
 
ACTIVITEITEN Zie activiteitenkalender
 
WERKING  
 
LOKAAL Gemeentehuis Grote Markt 1 9060 Zelzate
 
PUBLICATIES Statuten
Huishoudelijk reglement
 
BESTUUR Samenstelling Algemene Vergadering:

Voorzitter: Jörge Engels, Assenedesteenweg 183  9060 Zelzate
             09-343 07 33    09-344 70 96
Secretaris: Michaël Dejonghe
Penningmeester: Sandra Maes
Leden: 
   Sarah Laureys, 
   Debby Adam, 
   Han Pauwels, 
   Geert Verbiest, 
   Thomas Laureys, 
   Deborah Lambrecht, 
   Griet Lambrecht, 
   Davy Devos, 
   Arwen De Jaegher, 
   Sandra Maes, 
   Frederik Buyens, 
   Marc Van De Velde, 
   Fabrizio Agostino, 
   Caroline D'Hoore,
   Nico Dewoyer,

Samenstelling en functieverdeling Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Jörge Engels
Secretaris: Michaël Dejonghe
Penningmeester: Sandra Maes

 
MEER INFO BIJ Barbara Lakhal - gemeentelijke jeugdconsulente - Grote Markt 1 9060 Zelzate
09-342 20 20
 
WEBSITE 
 
E-MAIL barbara.lakhal@zelzate.be

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014