02-10-2003     

Reinigen fietsenstallingen aan Eurohal (02-10-2003)

Vraag aan gemeentebestuur tot reiniging van de op plaatsen volledig met zand en vuil verstopte fietsgoten aan de Eurohal:

                 

Opkuis viaduct Tweede Gidsenlaan (06-04-2003) 

Dankzij de tussenkomst van Martin Acke werd de omgeving van de viaduct aan de Tweede Gidsenlaan grondig aangepakt.

Situatie voor:        >>> zie brief 5 november 2003 van Martin Acke aan Gemeenteraad

Situatie op 6 april 2003:

Begin december 2002 zorgde het gemeentebestuur voor opkuis van de goten en voetpaden via de veegwagen In december 2003 werden de trappen door het Vlaamse Gewest uitgerust met fietsgoten Begin april 2003 werd het viaduct herschilderd door de diensten van het Vlaamse Gewest

Begin april 2003 werd ook de groenzone naast de trappen opgekuist en gesnoeid, zodat de toestand er al heel wat beter uit ziet.

 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014