Sociale Dienstverlening

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

16-10-2008     

Interessante berichten:

Zelzaatse oppositie schenkt zitpenningen aan sociaal restaurant "Het Slakkenhuisje" (11 mei 2004)

In hun verzet tegen de gezinsbelasting van 150 euro riepen de Zelzaatse CD&V-, PvdA- en VLD-fracties op Kerstdag 2003 een extra gemeenteraad samen met als doel de meerderheid te verplichten om de afschaffing van de gezinsbelasting te overwegen en duidelijk kleur te bekennen. De gemeente was verplicht om hiervoor zitpenningen uit te betalen. Daarom besloten de drie partijen die opbrengst te schenken aan een goed doel in Zelzate, waarbij de keuze viel op "Het Slakkenhuisje".

Dit sociaal restaurant is gelegen aan de Oostkade 24 te Zelzate. Het wordt gerund als een zelfstandige vzw en kwam er op initiatief van de Broeders van Liefde van Sint-Jan-Baptist. Niet alleen zorgt deze organisatie voor sociale tewerkstelling, maar ze geeft ook aan minderbedeelden de kans om aan zeer betaalbare prijs een warme maaltijd te nuttigen. Ook andere klanten zijn welkom, maar die betalen een iets hoger bedrag. Een gemengd publiek is nodig om financieel de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en is bovendien zeer positief uit oogpunt van integratie.

Op 11 mei overhandigden de raadsleden van de drie partijen een cheque van 750,00 euro aan de verantwoordelijken van "Het Slakkenhuisje". Afgesproken werd dat het geld van de zitpenningen uiteindelijk terecht komt bij minderbedeelden uit Zelzate onder vorm van maaltijdtoelagen. Daarnaast werd aan de pers toelichting verstrekt over het ontstaan en de werking van het sociaal restaurant.

Het Slakkenhuisje - Oostkade 24 te 9060 Zelzate tel. 09-342 28 64.

Zie folder Kameleon - Het Slakkenhuisje
Zie folder met voorbeeldmenu

 
Verzamelpunt van informatie over armoede: www.armoede.be

De website www.armoede.be is een digitaal verzamelpunt van informatie over het armoededebat en de praktijk van armoedebestrijding. U vindt er een databank met gegevens van verenigingen en organisaties die werken rond armoede. Deze databank kwam onder meer tot stand op vraag van lokale financierders, die op zoek zijn naar lopende en geplande projecten rond armoede om ze te steunen.

 

VIPA budget 2004, rampzalig nieuws voor rust- en ziekenhuizen. (bericht uit VVSG-week nr. 37 van 14-10-2003)

De Vlaamse regering is klaar met de begrotingsbesprekingen voor 2004. Uit goede bron vernemen we dat het VIPA-budget drastisch verminderd zou worden, zowel voor de ziekenhuizen als de rusthuizen.

We beschikken over volgende cijfergegevens (vastleggingskredieten VIPA 2004). Voor de ziekenhuizen gaat het om een budget van 55.692.000 euro (75.137.000 in 2003). Dat is een vermindering van 19.445.000 euro (-25,88%). Voor de rusthuizen zien we ongeveer hetzelfde beeld: 33.825.000 euro voor 2004 (45.636.000 in 2003), een vermindering van 11.811.000 euro (-26%). Bovendien zouden ook de ordonnanceringskredieten voor 2004 met een gelijkaardig bedrag verminderd worden. Daardoor komen zelfs lopende en goedgekeurde projecten in gevaar, of minstens in vertraging.

Deze keuzes zijn heel moeilijk te begrijpen. Iedereen weet dat onze samenleving voor een echte vergrijzingsgolf staat, waarbij de volgende jaren vooral ook de oudste bejaarden, met de meeste zorgbehoeften, sterk in aantal toenemen. Iedereen in de sector weet dat het vele jaren duurt om de noodzakelijke voorzieningen te bouwen of te renoveren. Zo goed als overal zijn er nu al wachtlijsten. In sommige regio's van ons rijke Vlaanderen worden zwaar zorgbehoevende senioren heen en weer geschoven tussen ziekenhuis, thuis en rusthuis. Niet alleen meer residentiŽle voorzieningen, ook meer thuiszorg is meer dan ooit noodzakelijk. Wachtlijsten stijgen niet alleen in de residentiŽle zorg, ook de thuiszorg krijgt er steeds vaker mee te kampen. De investeringen voor de gereglementeerde thuiszorg en de residentiŽle zorg zijn beschamend laag, een welvarend Vlaanderen onwaardig. Minder middelen om in deze sector te investeren is om al deze redenen helemaal niet gewenst.

De VVSG wil zich tot het uiterste inspannen om dit nog ongedaan te maken... bij de Vlaamse regering als het nog kan, bij het Vlaamse parlement (dat in de volgende weken deze begroting zal bespreken en goedkeuren) als het moet. We hebben daarbij uw steun nodig. Bent u bereid om tegen deze gang van zaken te protesteren? Aarzel dan niet om via een brief de Vlaamse regering en/of de Vlaamse parlementsleden van uw protest, uw ongenoegen en uw onbegrip op te hoogte brengen. 

Opmerking van Martin Acke: Laat ons hopen dat dit geen streep door de rekening van het nieuwe OCMW-rusthuis van Zelzate betekent. Het OCMW van Zelzate is immers al enkele jaren bezig met de voorbereiding van dit dossier en maakt zich sterk om dit eind 2005 te kunnen realiseren. 

     >>> bericht in Zelzate@rem 2.17 van 22-08-2002 omtrent nieuwe rusthuis.
     >>> tussenkomst van Martin Acke in gemeenteraad van 03-06-2003 omtrent nieuwe rusthuis.


Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Zelzate


Home Bloemenbos 

Burgemeester J. Chalmetlaan 82

9060 Zelzate

 09-342 29 20 

www.ocmwzelzate.be

 

 

 

Dienstencentrum "De Kastanje" 

Kastanjeplein 1

9060 Zelzate

 09-259 90 52 

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers:

Interessante websites:

Sociaal Restaurant:

Ziekenfondsen:

 • Christelijke Mutualiteit  Grote Markt 5   9060 Zelzate  09-342 70 65
 • Bond Moyson  Marktstraat 1 9060 Zelzate  09-345 53 13
 • Bond Moyson  Groenplein 8  9060 Zelzate  09-344 79 30
 • Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen  
                          Burg. J. Chalmetlaan 19 9060 Zelzate  09-345 55 23

Vakbonden:

 • ABVV  Marktstraat 2   9060 Zelzate  09-345 50 26
 • ACV  Franz Wittoucklaan 22/1  9060 Zelzate  09-342 01 05 
               bureeluren:    e.devos@acv-csc.be 
 • ACLVB  Burg. De Clercqstraat 1 9060 Zelzate  09-345 88 99

Hulpverlening:

Volwassenenonderwijs:

Dynamische jobsites:

Dienstverlening aan Senioren:

Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014