Artikel uit Provinciale Zeeuwse Courant van 10-12-2003

Plannen voor passagierstrein naar Gent

door Wout Bareman

TERNEUZEN - De CD&V-fractie in de gemeenteraad van Gent ziet mogelijkheden om via de goederenspoorlijn naar Terneuzen voortaan ook reizigers te vervoeren. Uitbouw van de huidige zogenoemde Dow-lijn kost veel geld, maar past helemaal in het plan van de christen-democraten de files op de weg weg te werken door invoering van een `voorstadsnet`.

Dat openbaar vervoersnet telt drie verkeersassen met treinen richting Dender, Schelde/Leie, het meetjesland/Vlaamse Ardennen en het Land van Egmond. Het laatste traject leidt vanaf het station Gent-Dampoort via Oostakker en staalfabriek Sidmar naar Zelzate-Oost. Daar zou het tracé in de richting van Terneuzen (Axelse Vlakte) kunnen worden doorgetrokken.
Maar een andere mogelijkheid is het gebruik van de huidige goederenspoorlijn op de westelijke kanaaloever vanaf het opnieuw in te richten station Muide in Gent. Het reizigersvervoer in de Kanaalzone, tussen Terneuzen en Gent, lijkt de fractie van CD&V rendabel, mits wordt ingespeeld op het woonwerkverkeer, het vervoer van studenten, scholieren, toeristen en vooral ook `shoppers`.
Het Zelzaatse raadslid Martin Acke (ook CD&V) juicht de plannen toe. Het geeft de grensstreek, meent hij, een nieuwe impuls.
De Gentse christen-democraten vinden dat het spoorwegplan prima past in hun project `Gent, toffe stad`. Verbetering van de mobiliteit via het openbaar vervoer is één van de speerpunten. Volgens fractievoorzitter Matthieu Dierickx is het het plan voor het voorstadsnet getoetst en haalbaar gebleken.
De Gentse professor George Allaert, enkele jaren ingehuurd door de gemeente Terneuzen om de ontwikkeling van de Kanaalzone na de ingebruikname van de Westerscheldetunnel in te schatten, zag vorig jaar al mogelijkheden tot invoering van het personenvervoer. En ook verschillende raadsfracties bepleitten een onderzoek. De VVD in Terneuzen heeft inmiddels contact gezocht met de collega`s van de liberale VLD in Gent om een aantal projecten, dat van gezamenlijk belang is, samen te bespreken en verder te onderzoeken. Het gaat vooral om infrastructurele plannen (sluis, kanaal, weg-, water- en spoorverbindingen). De exploitatie van een mogelijke reizigerslijn tussen Terneuzen en Gent zou in handen moeten worden gegeven, vinden de Gentse christen-democraten, aan de Belgische Spoorwegen en busmaatschappij De Lijn, die nu al instaat voor het reizigersvervoer over de weg.