Artikel uit Provinciale Zeeuwse Courant van 19-03-2001

Vlaamse partij verwijt Zeeland laksheid bij plan voor windturbine

door Lilian Dominicus

WESTDORPE - De CVP-fractie van Zelzate (B) laakt de lakse houding van het Zeeuwse provinciebestuur tegenover de Vlaamse plannen om een hoge windturbine aan de rand van natuurgebied De Canisvliet bij Westdorpe te plaatsen. Gedeputeerde Staten zouden niet tijdig in actie zijn gekomen tegen de verlening van een milieuvergunning.

Volgens de Zelzaatse CVP-voorman M. Acke komt dat door `een zwakke communicatie over de grens heen` en `het gebrek aan kennis van de Vlaamse vergunningprocedures en de daarmee gepaard gaande termijnen`.
Acke verzet zich al geruime tijd tegen het voornemen van de Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (VEM) om op Belgisch grondgebied, langs de grens met Nederland, een windmolen van maximaal 130 meter hoog te plaatsen. Vooral de visuele hinder en de aantasting van de landschappelijke beleving van De Canisvliet storen hem. ,,Ook veel Zelzatenaren fietsen door de Zeeuws-Vlaamse polders en genieten van het wijdse landschap``, verklaart het raadslid.
De CVP pleit dan ook voor opname van de solitaire windmolen in het project Westenwind in het Gentse havengebied. Tussen de circa vijftig windmolens in het industriegebied zou die ene molen van Zelzate niet meer opvallen.
Begin februari verleende de Oost-Vlaamse bestendige deputatie de benodigde milieuvergunning aan de VEM. Acke noemt de houding van GS van Zeeland `onbegrijpelijk`, maar ook het provinciebestuur in Gent heeft in zijn ogen geen goed gedaan. ,,Zij aanvaarden dat de turbine in lijn zal staan met de destillatietorens van het chemisch bedrijf VFT en de kraan van Jan De Nul, waardoor de skyline reeds gepollueerd is``, schrijft hij in een nieuwsbrief van de CVP-fractie.
,,De werkelijkheid is dat de destillatiekolommen van VFT op een kilometer afstand liggen en dat de kraan van Jan De Nul `slechts` 52 meter hoog is, terwijl men voor de windmolen spreekt van een maximale hoogte van 130 meter.`` Daarnaast zouden de hoge torenkraan en de andere kleinere kranen op het terrein van De Nul illegaal zijn, omdat er nooit een bouwvergunning voor is aangevraagd.
De procedure voor de stedenbouwkundige vergunning loopt nog.
Tegen het verlenen van de milieuvergunning kan tot 25 maart beroep worden aangetekend bij de Vlaamse regering.