Milieu & Gezondheid

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

24-02-2007     
Natuurverenigingen
Afvalverwijdering

Bijzondere acties rond milieu

Lichten 5 minuten uit op 1 februari 2007

Neem op 1 februari 2007 deel aan de grootste mobilisatie van de burgers tegen de klimaatsverandering !

L'Alliance pour la Planète (een Franse groepering van milieuverenigingen) doet een oproep tot al de burgers : “Gun de planeet 5 minuten rust !” Iedereen wordt verzocht alle lichten te doven op 1 februari a.s., van 19u55 tot 20.00u.

Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen !

Gedurende 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten : dat duurt echt niet lang en het kost niets. En het zal de politici en kandidaten voor de parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp uitmaakt dat weegt in het politieke debat.

En waarom op 1 februari 2007? Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experten van de Verenigde Naties uitkomt. En dat gebeurt bij onze buren! Wij kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten bijgevolg de schijnwerpers richten op de dringende aard van 's werelds klimatologische situatie. Als we allen deelnemen zal deze actie werkelijk een mediatieke én politieke invloed hebben, en dit enkele maanden vóór de verkiezingen !

Website van de Franse vereniging l'Alliance pour la Planète

 

Milieubeleidsplan Zelzate

Milieubeleidsplan 2006  

 

Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zelzate

Statuten (goedgekeurd op de gemeenteraad van 31-01-2007)  

Huishoudelijk reglement (goedgekeurd op de milieuraad van 05-03-2002)  

Verslagen van de gemeentelijk adviesraad voor milieu en natuur : zie www.milieuraad.be 
                                                                                             (doorklikken naar Zelzate)

 

Enkele interessante websites

www.milieuinfo.be

www.samenwerkingsovereenkomst.be

www.milieuraad.be 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014