Handel & Nijverheid

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

11-06-2005    

Bijzondere activiteiten:

Dag van de Kringloopwinkel - ook in Kringwinkel De Circel in Zelzate  (25 oktober 2003)

Ook in Zelzate ging de Dag van de Kringloopwinkel niet onopgemerkt voorbij. Met een Jazzbandje en een gezellig geïmproviseerd café was het er leuk vertoeven. 

         Met een Jazzbandje en een gezellig geïmproviseerd café was het er leuk vertoeven                                   Kringwinkel De Cirkel in Zelzate

Groenstraat 48 9060 Zelzate tel. 09-326 05 95.Een hartelijke ontvangst - gezellig, aangenaam en goedkoop winkelen

In de Kringwinkel De Cirkel in Zelzate kan u terecht:
    van dinsdag t.e.m. zaterdag, telkens van 9u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.

Voor gratis ophaling: 09-326 05 95           www.dekringwinkel.be

De Cirkel startte in 1997 als een initiatief van het OCMW van Lokeren. In 2000 werd de Cirkel een VZW en eind 2002 stapten ze mee in het Kringwinkelconcept. De Cirkel is het enige erkende centrum voor de regio Lokeren, Lochristi, Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke.

KledingMeubilair

Doelstellingen:

  • De Kringwinkel streeft naar zoveel mogelijk sociale tewerkstelling: hij biedt opleiding en permanente tewerkstelling aan mensen voor wie de doorstroming naar een reguliere tewerkstelling moeilijker verloopt.
  • De Kringwinkel draagt bij tot een beter milieu: hij verlengt de levensduur van goederen. Herbruikbare spullen worden opgehaald, opgeknapt en weer verkocht.
  • De Kringwinkel biedt iedereen originele, goedkope, degelijke spullen aan in een klantvriendelijke en aantrekkelijke winkel: het aanbod verandert elke dag. Alles wat u in uw huis of tuin nodig heeft, kan u in de Kringwinkels op de kop tikken.

Wat kan u kwijt aan de Kringwinkel en wat vind u er?Huisraad

Huisraad - Fietsen - Elektro - Boeken - Muziek - Kleding - Meubelen - Speelgoed.

Heeft u spullen die nog te goed zijn om weg te gooien en weet u er geen blijf mee, bel dan eenvoudig naar de kringwinkel. Wat u wel en wat u niet mag meegeven, hoort u meteen. Goederen die niet meer voor anderen bruikbaar zijn neemt de ophaalploeg uiteraard niet mee! 

Voor controle en herstellingen van de elektrische toestellen hebben ze een hechte samenwerking met de Intercommunale Durme-Moervaart (IDM). Na controle krijgen de toestellen een label en kunnen ze een garantie van 6 maanden aanbieden. 

Verder werken ze ook samen met de VDAB, het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, OVAM, de koepel van Vlaamse Kringloopcentra, de gemeentebesturen en OCMW's binnen hun gebied.

Opening van nieuwe wereldwinkel in Zelzate-Oost (18 oktober 2003)

De wereldwinkels breiden uit. Er zijn er al meer dan 200 in Vlaanderen naast de honderden kleine werkingen en verkooppunten. Met eerlijke handel wil Oxfam-Wereldwinkels meebouwen aan een rechtvaardiger wereld.

V.Z.W. Grenzeloos, die al 12 jaar een wereldwinkel uitbaat in de Assenedesteenweg 121 te Zelzate, opende met medewerking van vrijwilligers uit Zelzate-Oost, een tweede Oxfam-wereldwinkel naast de Kring in Kerkstraat 54. Op 17 oktober 2003 werd deze nieuwe aanwinst voor de gemeente officieel geopend in aanwezigheid van tal van genodigden, medewerkers en sympathisanten.

In haar gelegenheidstoespraak blikte voorzitter Agnes Gouwy terug in de tijd en schetste hoe, onder impuls van toenmalig pastoor Raf Buysse, de wereldwinkel in Debbautshoek tot stand kwam. Na veel voorbereidend werk ging een ploeg vrijwilligers in september 1991 van start met een wereldwinkel, gecombineerd met een winkel in tweedehandskleding. Na een verbouwing in 1994 kon men uitbreiden en ook artisanale producten verkopen. Elk jaar wordt in de Parochiezaal een uitgebreide geschenkenbeurs ingericht.

De Zelzatenaren van over de brug kwamen echter moeilijk… over de brug. Een tweede wereldwinkel aan “den overkant” zou dus geen overbodige luxe zijn. Pastoor Willy Vernimmen, ondertussen parochieherder geworden over Sint-Laurentius én Sint-Antonius, wist een ploeg vrijwilligers van Zelzate-Oost hiervoor warm te maken. Na de afbraak van het oude huisje van Marcel Boel naast De Kring in de Kerkstraat kon de voorziene ruimte hiervoor worden aangepast.  Zie plannetje parochiaal centrum.

De medewerkers zijn gemotiveerd en de winkel is makkelijk te vinden voor wie hem wil vinden. Hopelijk wordt de wereldwinkel een ontmoetingsplaats waar regelmatig van gedachten kan gewisseld worden bij een lekkere tas wereldwinkel-koffie en waar het aangenaam is om te kopen. De producenten in het zuiden worden er zeker beter van.

In haar toespraak ging Lies Degendt, verantwoordelijke voor de Oxfam-Wereldwinkels regio Meetjesland, dieper in op de basisgedachten en de drie pijlers waarop Oxfam-Wereldwinkels zijn werking baseert: eerlijke handel, educatief werk en politieke actie. Zij loofde de inzet van initiatiefnemers en vrijwilligers. Zij wees op de voorbeeldfunctie van de nauwe samenwerking tussen mensen van beide kanaaloevers in Zelzate, die toch wel rare gemeente, waar de overkant overal is en toch nergens.

Na deze twee toespraken werd de deur van de wereldwinkel officieel geopend door pastoor Willy Vernimmen. En het resultaat mag gezien worden: de stijlvolle groene tweedehandsrekken van een gulle inwoner zijn gevuld met kleurige, geurige en vooral eerlijke voedingsproducten. Uw bezoek meer dan waard. 

De komende maanden zullen vrijwilligershanden ook de werf tussen De Kring en de Wereldwinkel omtoveren in een parkje waar het gezellig vertoeven is.

de rode loper naar een nieuw filiaal van de Oxfam-Wereldwinkel     Agnes Gouwy en Bert van Autrève (voorzitster en secretaris van V.Z.W. Grenzeloos) en Lies Degendt (verantwoordelijke Oxfam Wereldwinkels regio Meetjesland)     de vrijwilligers van Zelzate-Oost

een hippe en gezellige winkelruimte     een plaats om elkaar te ontmoeten     lekkere producten aan eerlijke prijzen voor de producent

Openingsuren Oxfam-Wereldwinkels van Zelzate:

Assenedesteenweg 121  9060 Zelzate:
     dinsdag: 14u00 tot 17u00
     woensdag: 9u30 tot 12u00 en 14u00 tot 17u00
     zaterdag: 9u30 tot 12u00

Kerkstraat 54  9060 Zelzate:
     zaterdag: 9u30 tot 12u30

voor meer info over de Oxfam-Wereldwinkels: www.oww.be

Zelzate was UNIZO-daggemeente van Oost-Vlaanderen (27 september 2003)

Zaterdag 27 september 2003 werd een spetterende Dag van de Klant met tal van activiteiten: zie  Zelzate@rem N° 3.22

Maar liefst 450 personen schreven in voor een sneukeltoer die zich uitstrekte van Zelzate-Oost tot Zelzate-West. Alvast een aantal sprekende sfeerbeelden. Beweeg de aanwijzer over de foto voor de titel.

Busje komt zo...  Erasmus Eetfabriek  Hotel-Restaurant  "Den Hof"

Bloemen Fines Fleurs - Bakkerij Van Vlaenderen  Harmonie Vredekring  Spelende kinderen

Fietsende clown (met gebroken ketting)  Tearoom Scarlet  Bakkerij Van de Walle met de brugkoekjes "Het verdriet van Zelzate"

Cakejesworp  Cakejesworp

 

Berichten:

* Ken uw rechten bij hinder door openbare werken: enkele raadgevingen van UNIZO

* Gemeentelijke enquête van de bedrijven:

Naar aanleiding van de opmaak van het gemeentelijk structuurplan wordt momenteel een informatief deel (startnota) opgemaakt met de bedoeling een duidelijk inzicht te verwerven in de plaatselijke ruimtelijke problematiek en in de thema’s die een hoofdrol zullen spelen.      zie formulier

 

Belastingdruk op de economische sector in Zelzate

Beknopt overzicht voor het jaar 2002 van de gemeentelijke belastingen en retributies die een effect kunnen hebben op de economische sector binnen de gemeente Zelzate. De integrale tekst van de diverse belastingreglementen kan u telkens bekijken door klikken op >>> reglement

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing        >>> reglement

Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1.450.

2. Belasting op de drijfkracht        >>> reglement

Jaarlijkse gemeentebelasting van € 28,50 per eenheid en per breuk van kilowatt gevestigd op de motoren waarover men beschikt in een nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijf en voor de uitoefenaar van een vrij beroep, ongeacht de krachtbron welke deze motoren in beweging brengt. De belasting is niet verschuldigd voor de eerste 20 kW

3. Belasting op reclameborden        >>> reglement

Jaarlijkse gemeentebelasting op de constructies groter dan 2 m² bestemd of aangewend voor het dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg.

- voor de constructies zonder verlichting, € 12,00 per vierkante meter nuttige oppervlakte
- voor de constructies met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting, € 19,00 per vierkante meter nuttige oppervlakte.

Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter. 
Gewone uithangborden van zaken of bedrijven zijn hiervan vrijgesteld.

4. Contante belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden        >>> reglement

Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden, al dan niet voorzien van luidsprekers, gebruikt op of zichtbaar van op de openbare weg.

De belasting is € 12,00 per dag en per gebruikt mobiel tuig of forfaitair € 124,00 per kalenderjaar per gebruikt mobiel tuig.

5. Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen        >>> reglement

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 496,00 per instelling, vermeerderd met 37,00 voor ieder beschikbaar loket vanaf het vierde. Worden eveneens als loket beschouwd: een automaat bestemd voor bankverrichtingen, een nachtkluis, een bedieningspunt voor de klant.

Voor eenmanszaken bedraagt de belasting € 124,00 in zoverre zij over maximum twee loketten beschikken.

6. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur        >>> reglement

Belasting op de drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na 01u00.

Het bedrag der belasting wordt als volgt vastgesteld:

1. Voor een vergunning enkel geldig voor het openblijven gedurende één nacht:
   a. om open te blijven tot één uur na het sluitingsuur € 25,00
   b. om open te blijven tot twee uur na het sluitingsuur € 40,00
   c. om open te blijven meer dan twee uur na het sluitingsuur € 50,00

2. Voor de bestendige vergunning, geldig gedurende één semester:
   a. om open te blijven tot één uur na het sluitingsuur € 124,00
   b. om open te blijven tot twee uur na het sluitingsuur € 248,00
   c. om open te blijven meer dan twee uur na het sluitingsuur € 496,00

7. Contante belasting op markten en kermissen        >>> reglement       (aan te passen voor 2003)

1. Wekelijkse markt van koopwaren

Plaatsrecht van € 1,50 per m² en per dag of € 5,00 per m² per 3 maand voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse markt.

Plaatsrecht van € 1,50 per m² per dag of € 5,00 per m² per 3 maand voor de verkoop of de uitstalling op kramen, voertuigen en soortgelijke, of op de voetpaden der straten binnen een afstand van 150 m. van het marktplein.

Jaarlijks standgeld van € 1.500,00 of € 375,00 voor gebakkramen respectievelijk met en zonder consumptiezaal die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein.

Standgeld van € 0,75 per dag en per voertuig of € 5,00 per 3 maand en per voertuig voor de voertuigen der marktkramers geplaatst hetzij op het marktplein, hetzij op de eraan palende weg.

2. Kermissen

Plaatsrecht van € 0,25 per m² ingenomen oppervlakte voor barakken, tenten en wagens of andere foorinstellingen op de erkende kermissen.

3. Diversen

Plaatsrecht van € 50,00 per dag voor ambulante handelaars op het openbaar domein ter gelegenheid van manifestaties of feestelijkheden of op het even welke dag.

8. Belasting op occasioneel gebruik van het gemeentelijk openbaar domein        >>> reglement

Gemeentebelasting op het ononderbroken, maar in tijd beperkt, gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit. Per kalenderdag gebruik van het gemeentelijk openbaar domein dient een belasting van € 12,00 te worden betaald.

9. Retributie op het parkeren        >>> reglement     (aan te passen voor 2003)

Retributie van € 9,00 voor wie zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren tussen 08u00 en 12u00 of tussen 14u00 en 18u00, op plaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor voertuigen gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van een gemeentelijk parkeervignet of parkeerautomaten van kracht is.

Bestuurders die opteren het gebruik van de parkeerautomaten, betalen € 0,25 per 15 minuten met een maximum toegelaten parkeerduur van vier uur, begrepen tussen 08u00-12u00 en 14u00-18u00.

Wie een parkeerplaats inneemt met één of meerdere voorwerpen (container, werfkeet, bouwmaterialen, en dergelijke meer) is een retributie van € 17,35 per dag verschuldigd.

Op zon- en feestdagen is er geen retributie verschuldigd

10. Contante belasting op de milieuvergunningsaanvraag        >>> reglement

Belasting voor de natuurlijke en rechtspersonen die een aanvraag hebben ingediend tot het bekomen van een milieuvergunning:

- € 74 voor een milieuvergunning klasse 2
- € 620 voor een milieuvergunning klasse 1
- € 25 voor een melding
- € 50 voor een aktename van mededeling kleine verandering

11. Belasting op het storten van slib op het Zelzaats grondgebied        >>> reglement

Belasting van € 0,25/m³ per kalenderjaar op het storten van slib afkomstig uit waterlopen, rivieren of kanalen, gestort op Zelzaats grondgebied.

12. Milieubelasting        >>> reglement

Algemene milieubelasting voor bedrijven van € 20,00 per vestiging en per jaar voor:

1. de natuurlijke en de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente :
   - een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren;
   - een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen

2. de gepensioneerden die bijkomend nog één of meer van de hiervoor bedoelde activiteiten uitoefenen, en die daartoe op het grondgebied van de gemeente een om het even welke vestiging of inrichting met inbegrip van burelen, gebouwde en ongebouwde opslagplaatsen gebruiken of het gebruik ervan zich voorbehouden.

De AMB-bedrijven is verschuldigd afzonderlijk per vestiging gelegen op het grondgebied van de gemeente en waar een vrij beroep of een zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend, of waar een nijverheids-, handels-, landbouw- of tuinbouwbedrijf wordt geëxploiteerd.

De vennootschappen die via de gemeentelijke belasting op bepaalde categorieën van vennootschappen een aanvullende aanslag op basis van de milieuhinderlijkheid moeten betalen, zijn van de algemene milieubelasting vrijgesteld.

13. Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige- en milieu-inlichtingen        >>> reglement

Retributie van € 62,00 op de afgifte van inlichtingen op vlak van stedenbouw en milieu per aanvraag en per onderwerp waarover inlichtingen worden opgevraagd. Deze taks wordt enkel aangerekend aan notarissen of makelaars.

14. Diftar – tarieven ophaling restafval en gft        >>> reglement

Belasting op het ophalen, verwijderen en verwerken van selectief ingezameld GFT- en restafval. Deze is verschuldigd door ieder gezin dat in Zelzate een woongelegenheid in gebruik heeft, ongeacht de al of niet inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente en door de natuurlijke en de rechtspersonen die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren of er een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen.

1. belasting per lediging van de container (enkel voor restafval – niet voor de GFT-fractie):

€ 0,12 per container van 40 liter
€ 0,25 per container van 120 liter
€ 0,50 per container van 240 liter
€ 2,00 per container van 1.100 liter

Voor de natuurlijke of rechtspersoon, die op het gegeven adres een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteert, wordt voor een tweede of meerdere containers een ledigingsprijs van € 0,50 per container aangerekend, ongeacht dit een container van 40, 120 of 240 liter is. Voor een tweede of meerdere containers van 1.100 liter blijft de ledigingsprijs € 2,00 per container.

2. basisbelasting van € 0,15 per kilogram aangeboden restafval en € 0,07 per kilogram GFT

- één of meerdere containers tot een maximum van 240 liter worden gratis terbeschikking gesteld. Wanneer men deze maximuminhoud overschrijdt, dient men een bijkomende container aan te kopen bij de intercommunale Durme-Moervaart.

- de gezinnen, natuurlijke en rechtspersonen die wensen te beschikken over een containerinhoud van meer dan 240 liter zullen voor de inhoud van de container(s) die bovenop de 240 liter komt € 0,30 per kilogram restafval en € 0,15 per kilogram GFT betalen.

- wie geen gebruik maakt van de mogelijkheid om via de gratis terbeschikkinggestelde container(s) tot een maximuminhoud van 240 liter restafval aan te bieden en één of meerdere 1.100 liter container(s) heeft aangekocht dan wordt de belasting onmiddellijk op € 0,30 per kilogram restafval en € 0,15 per kilogram GFT bepaald.

15. Retributiereglement voor het storten van afval door KMO’s en ZO’s op het containerpark
        >>> reglement

Retributie voor het deponeren van afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark, afkomstig van KMO’s en ZO’s (minimumaanslag van 1 m³ per aangeboden afvalsoort):

Bont glas € 1,24/m3
Hout € 12,39/m3
Isomo € 4,96/m3
Metalen € 1,24/m3
Papier en karton € 1,24/m3
Plastiek € 2,48/m3
PMD in PMD-zak gratis
Vlak glas € 37,18/m3

16. Belasting op bepaalde categorieën van vennootschappen        >>> reglement     (aan te passen voor 2003)

Gemeentebelasting op de handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen, al dan niet btw-plichtig, waarvan de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel(s) in de gemeente gevestigd is op 01 januari van het aanslagjaar.

1. Basisbedrag van deze jaarbelasting is € 198,00 per zetel, waarbij de belasting slechts éénmaal verschuldigd is indien de exploitatiezetel en de maatschappelijke zetel op dezelfde locatie/inplanting/adres zijn gevestigd.

2. Deze basisbelasting wordt verhoogd met een eerste aanvullende belasting, afgeleid van het kadastraal inkomen (van zowel gebouwen, gronden als uitrusting) van iedere inplanting afzonderlijk. Voor een KI lager dan € 743,68 is deze toeslag nul, voor hogere kadastrale inkomens varieert het bedrag van deze belastingtoeslag van 6 tot 14 % van het KI. Zie tabel.

K.I. in €

1ste aanvullende belasting in €

van

t.e.m.

 

0

743,68

nihil

743,69

1.487,36

104,12

1.487,37

2.478,94

173,53

2.478,95

3.718,40

260,29

3.718,41

4.957,87

347,05

4.957,88

7.436,81

520,57

7.436,82

9.915,74

694,10

9.915,75

14.873,61

1.041,15

14.873,62

19.831,48

1.388,20

19.831,49

24.789,35

1.735,25

24.789,36

37.184,03

2.602,88

37.184,04

49.578,70

2.974,72

49.578,71

74.368,06

4.462,08

74.368,07

99.157,41

5.949,44

99.157,42

123.946,76

7.436,81

123.946,77

148.736,11

8.924,17

148.736,12

173.525,47

10.411,53

173.525,48

198.314,82

11.898,89

198.314,83

223.104,17

13.386,25

223.104,18

247.893,52

14.873,61

247.893,53

272.682,88

16.360,97

272.682,89

297.472,23

17.848,33

297.472,24

322.261,58

19.355,69

322.261,59

347.050,93

20.823,06

347.050,94

371.840,29

22.310,42

371.840,30

396.629,64

23.797,78

396.629,65

421.418,99

25.285,14

421.419,00

421.419,01 en hoger

26.772,50

3. De tweede aanvullende belasting wordt berekend op de basisbelasting en, per afzonderlijke inplanting verhoogd met de eerste aanvullende belasting en bedraagt:

- ingeval van hinderlijkheid 2de klasse, 30%;
- ingeval van hinderlijkheid 1ste klasse, 90%.

Printklaar overzicht van de belastingdruk in 2002 op de economische sector in Zelzate

Nuttige websites voor handelszaken en bedrijven

 

Websites van Zelzaatse handelszaken en bedrijven

        zie Martin Acke's Handelsgids van Zelzate      

        zie Website Bedrijvenzone Zelzate

Diversen

 

Verwerf ook klanten via het internet...
Laat de website of het e-mailadres van uw bedrijf of handelszaak gratis opnemen op deze pagina

                                   Eén seintje naar martin@acke.info volstaat.

 

Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014