Zelzate onafhankelijk

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 
Back Home Up            19-05-2002

 

1766 - Zelzate gemeentelijk onafhankelijk, los van Assenede

Alhoewel het oorspronkelijk octrooi niet gevonden is - bestaat het nog ? - toch kunnen we met zekerheid bewijzen dat Zelzate een onafhankelijke gemeente is geworden in 1766, onder de regering van Aartshertogin van Oostenrijk Maria Theresia en Landvoogd der Zuid-Nederlanden Karel van Lorreinen. Daar zijn tal van bewijzen voor gevonden.

1. Verslag van de gemeenteraadszitting gehouden te Wachtebeke.

"Actum ten schepenhuyse van Wachtebeke dezen 7 oktober 1775, ter vergadering van het collegie van Selsaete particulier, compleet.

Ter interventie van dheeren gecommiteerde over de grootte gelande van dezen ambachte er, de te gelijke interventie van Sieur Andries van Hecke, als notabele (van 't zelfde Selsaete, hiertoe geconvoceerd ...

... bewijzende dat Assenede ten laste van Selsaete, 't sedert hunne separatie, geschiet ten jare 1766 ... wordende voorts te kennen gegeven dat Assenede ende Selsaete, des tot den jaere 1766, een costpries gemaakt hebben 't samen sijn gereparticeert : Assenede 4/5 en Selsaete 1/5 ...” 

2. Op losse snippers papier handelt men over:

“de resoluties door Assenede en Zelzate genomen op 10 maart, 3 juli, 10 augustus en 1 oktober van jaere 1766, het jaar van de separatie”.

3. Citaat uit de resolutieboeken van Zelzate:

“Actum binnen de prochie van Selsaete ten huize en ten herberge van Gillis Schepens, dezen 27ste april 1782 ... de preciese somme, die Assenede an Selsaete moet wederkeren, over dat Selsaete té veel, ende Assenede te kort heeft betaelt, ter causen van recognitiën die jaerlyckx voldaen worden aen de heere comandanten van 't Sas van Gent, en syne onderhoorighe 't sedert dat deze twee prochiën van elkander syn gespleten, te weten van den jaere 1766 ...” 

4. Quohier Assenede 1781 (388):

“14V. Tot en met 1765 heeft Assenede 4/5 en Zelzate 1/5 in de report van de Ambachte van Assenede gestaan. In 1766 is voor elke parochie een separaet quohier gemaect...” 

5. Frans Potters en Jan Broeckaert schrijven in 1873:

"Eerst ten jare 1766 werd zij (de gemeente Zelzate) van Assenede afgescheiden en kreeg zij, gelijk de andere ambachtsdorpen een afzonderlijk beheer, omdat er klachten waren gedaan geworden, dat zij voor de binnenkomsten te hoog was aangeslagen geweest".

 

Back Home Up

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014