Belastingreglementen 4

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 
                   28-12-2004

 

BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN (deel 4)

1.33. RETRIBUTIEREGLEMENT PLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK (16-03-2004)

Voor de Plaatselijke Openbare Bibliotheek gelden vanaf heden volgende

tarieven:

Artikel 1: Leen- en maningsgeld

a) ontleningen

1. Voor volwassenen en adolescenten (15+)

 MaterialenAantal  LeentermijnLeengeld
  Boeken, strips, tijdschriften3 wekengratis
  Boeken, strips, tijdschriften uit jeugdafdeling3 wekengratis
  Taalcursussen23 weken1,25 EUR
  CDís53 weken 0,50 EUR
  CD-ROMís 23 weken1,25 EUR
  Videocassettes / DVD's 2 3 weken 1,25 EUR

2. Voor jeugd

 MaterialenAantal  LeentermijnLeengeld
  Boeken, strips, tijdschriften uit jeugdafdeling3 wekengratis
  Taalcursussen uit jeugdafdeling23 wekengratis
  CDís uit jeugdafdeling53 weken gratis
  CD-ROMís uit jeugdafdeling23 wekengratis
  Videocassettes / DVD's uit jeugdafdeling 2 3 weken gratis

b) boetes

MaterialenBoete per ontleend materiaal
 Volwassenen, adolescenten en jeugd
  Boeken   0,25 EUR per week
  Strips  0,25 EUR per week
  Tijdschriften0,25 EUR per week
  Taalcursussen1,25 EUR per week
  CDís0,50 EUR per week
   CD-ROMís 1,25 EUR per week
  Videocassettes / DVD's1,25 EUR per week

De boete wordt bepaald per ontleend materiaal en per begonnen week.

Artikel 2 : Het versturen van een maningsbrief valt ten laste van de lener en kost 7,50 EUR.

Artikel 3 : Bij verlies van een boek zal de aankoopprijs worden aangerekend, eventueel verhoogd met de bindkosten.

Artikel 4 : Bij beschadiging van een boek zal de herstelprijs, te bepalen door het College van Burgemeester en Schepenen, dienen te worden betaald.

Artikel 4bis : Bij verlies van het lezerspas zal 2,50 EUR aangerekend worden.

Artikel 5 : Werken die zijn uitgeleend, kunnen gereserveerd worden tegen 0,70 EUR per werk. Voor een IBL-aanvraag betaalt men 1,25 EUR.

Artikel 6 : Een fotokopie kost 0,10 EUR voor een A4 formaat en 0,15 EUR voor een A3-formaat. 
De uitprint van het internet kost 0,10 EUR per blad.

Artikel 7 : Het gebruik van internet is gratis maar beperkt tot de gereserveerde tijd (maximum 1 uur). 
Diskettes moeten in de bibliotheek worden aangekocht en kosten 0,50 EUR per stuk; bedoeling hiervan is de invoer van virussen door het gebruik van geÔnfecteerde diskettes te vermijden.

Artikel 8 : De invordering van deze retributie zal geschieden volgens de regelen van de burgerlijke rechtspleging.

Artikel 9 : Deze beslissing zal aan de heer provinciegouverneur en aan de bibliothecaris worden overgemaakt.

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014