Gemeenteraad 17-10-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

09-10-2006;

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 17 oktober 2006 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 19 oktober 2006 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
Om 19.30 uur worden volgende personen gehuldigd:

- de titel en het bronzen erekenteken van Laureaat van de arbeid:

de heer Ivan Wauters
de heer Patrick Van de Veire
de heer Romaan Pauwels

- de titel en het erekenteken van Cadet van de arbeid:

mevrouw Sofie Caeckaert

1. Goedkeuring notulen

Pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Xxxx: Pro memorie

3. Intercommunale Westlede - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Pro memorie

4. Intercommunale lOM - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Pro memorie

5. Intercommunale TeveOost - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Pro memorie

6. Aankoop van speeltoestellen ten behoeve van de jeugd

Pro memorie

7. Sportmanifestaties ingericht door de gemeentelijke sportdienst - tariefaanpassing

Pro memorie

8. Eindejaarstoelage

Pro memorie

9. Aankoop van zonnewering voor 4 klaslokalen in de basisschool Debbautshoek

Pro memorie

10. Aankoop van bijkomend kleutermeubilair wegens toegenomen aantal leerlingen in de basisschool Debbautshoek

Pro memorie

11. Aankoop van een radio/CD-combinatie ter vervanging van de defecte radio/CD-combinatie in school Wittouck

Pro memorie

12. Aankoop en plaatsen van 2 dubbele aluminium ingangsdeuren in de turnzaal van de basisschool Debbauthsoek

Pro memorie

13. Onderwijs - convenant voor korte vervangingen scholengemeenschap Meetjesland voor de schooljaren 2006-2007 - wijzigingen

Pro memorie

14. Onderwijs - lestijdenpakket schooljaar 2006-2007

Pro memorie

15. Onderwijs - administratieve hulp - openstelling betrekking

Pro memorie

16. Jeugdambtenaar - functieomschrijving en bijzondere aanwervingsvoorwaarden

Pro memorie

17. Jeugdambtenaar - openstelling betrekking

Pro memorie

18. Aanpassingswerken Grote Markt - principebeslissing

Pro memorie

19. Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van overbouwde of met de grond verankerde terrassen op de Grote Markt of op het Pierets - De Colvenaerplein

Pro memorie

20. Ontwerp Strategisch Plan Gentse Kanaalzone

Pro memorie

21. Openbare verlichting - investeringen

Pro memorie

22. Voorzien van openbare verlichting aan bushalte hoek Tweede Gidsenlaan met de Assenedesteenweg (op verzoek van de CD&V-fractie)

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen schooljaar 2006-2007

Pro memorie

2. Onderwijzend personeel - loopbaanhalvering

Pro memorie

3. Onderwijzend personeel - verlof voor verminderde prestaties wegens familiale of sociale redenen

Pro memorie

4. Onderwijzend personeel - verlof voor het tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht

Pro memorie

5. Onderwijzend personeel - gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+

Pro memorie

6. Onderwijzend personeel - aanstelling administratieve hulp

Pro memorie

7. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

Pro memorie

8. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014