Gemeenteraad 09-03-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

26-03-2006    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Vraag om uitleg over de geplande fusie van de intercommunales voor elektriciteit en gevolgen voor gemeente en IVEG-personeel? (op verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

2. Afbraak woning Assenedesteenweg nr. 138 (verzoek van de Z.O.W.-fractie)

Pro memorie

3. Snelheid verkeer op de Assenedesteenweg - wijk De Katte (verzoek van de SP.a-fractie)

Pro memorie

4. Gratis e-mail adres voor elke Zelzatenaar (verzoek van de SP. a-fractie)

Pro memorie

5. Invoeren van een cultuurmunt (verzoek van de SP.a-fractie)

Pro memorie

6. Invoeren van blauwe zone i.p.v. betalend parkeren in de gemeente. Opzeggen van de concessie van APCOA op juridische gronden. (verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

7. Stand van zaken overdracht grond voor aanleg parking gemeenschappelijk gebruik Sint-Laurensschool Debbautshoek en Cultureel centrum "De Brug" in de Hans Kochlaan (verzoek van de CD&V-fractie) - goedkeuring van de ontwerpaktes

Pro memorie

8. Stand van zaken overdracht grond voor aanleg parking voor gemeenschappelijk gebruik Gemeenschapsschool / openbaar gebruik in de Leegstraat (verzoek van de CD&V-fractie) - goedkeuring van de ontwerpakte

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

2. Technisch personeel - ontslag om reden van pensioen

Pro memorie

3. Brandweerpersoneel - effectieve indienstneming brandweerman - verlenging stage

Pro memorie

4. GECORO - wijziging samenstelling

Pro memorie

5. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen.

.Pro memorie

 
 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014