Gemeenteraad 22-12-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

14-12-2005    

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 22 december 2005 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Begroting 2006 gemeente:
- jaarverslag

Pro memorie

- algemene bespreking

Pro memorie

- buitengewone uitgaven

Pro memorie

- facultatieve uitgaven

Pro memorie

2. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Pro memorie

3. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Pro memorie

4. Belasting op de drijfkracht

Pro memorie

5. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven

Pro memorie

6. Toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, stomapatiŽnten, WIGW'S, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - hernieuwing

Pro memorie

7. TMVW - toetreding tot divisie secundaire diensten

Pro memorie

8. TMVW - inbreng resterende eigendomsrechten op lokale zuiveringsinfrastructuur

Pro memorie

9. Oprichting van Opdrachthoudende Vereniging NIBIS - besluit tot niet-deelname

Pro memorie

10. Reglement in uitvoering van het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook

Pro memorie

11. Convenant voor korte vervangingen scholengemeenschap Meetjesland - goedkeuring

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs- vaste benoemingen

Pro memorie

2. Brandweerpersoneel - aanstelling brandweerman-stagiairs / wijziging besluit d.d. 15 november 2005

Pro memorie

3. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

 
 

Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014