Gemeenteraad 04-06-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    17-09-2003    

Om 19u00 halfuurtje van de burger. 

I. OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

De Administratie voor Wegen en Verkeer gaat niet akkoord om doorgaand zwaar vervoer te weren uit de Assenedesteenweg (De Katte). Zij verwijzen naar de latere aanleg van de

2. Afwerking luifel kerkhof

Pro memorie.

3. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2001

Pro memorie.

4. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - rekening 2001

Pro memorie.

5. VEM - statutenwijziging

Pro memorie.

6. TEVEOOST - statutenwijziging

Pro memorie.

7. VENECO - statutenwijziging

Pro memorie.

8. Gemeentelijke Holding NV - statutenwijziging

Pro memorie.

9. Wijziging gemeenteraadsbesluit d.d. 20 december 2001 in verband met plaatsing van fietsenstallingen

Pro memorie.

10. Pesoneelsstatuut bijzonder aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden - wijziging voor de functies uit het B-niveau en de wettelijke graden

Pro memorie.

11. Oprichten columbarium - 6de fase

Pro memorie.

12. Aanpassen van het drinkwaterdistributienet

Pro memorie.

13. Gecoro - financieel verslag 2001

Pro memorie.

14. Opmaak structuurplan - goedkeuring bestek

Pro memorie.

15. Contractuele aanwerving studenten

Pro memorie.

16. Openstelling betrekking cultuur- en jeugdambtenaar

Pro memorie.

17. Verbouwingswerken brandweerkazerne - bestek aanstelling veiligheidscoördinator ontwerp + uitvoering

Pro memorie.

18. Verbouwingswerken brandweerkazerne - goedkeuring bestek

Pro memorie.

19. Voorzien van bijkomende rookdetectie school Debbautshoek

Pro memorie.

20. Vervangen vloerbedekking 2 klassen school Wittouck

Pro memorie.

21. Vervanging regenwaterafvoeren school Debbautshoek

Pro memorie.

22. SIF - voortgangsrapport 2001

Pro memorie.

23. Aankoop server / firewall

Pro memorie.

24. Verkoop voormalig politiegebouw - principebeslissing

Pro memorie.

25. Liggend niet-dringend ziekenvervoer - raamakkoord met liberale mutualiteit

Pro memorie.

26. VZW Watersportvereniging Zelzate - overeenkomst voor terbeschikkingstelling van een havenuitrusting aan een andere VZW

Pro memorie.

27. Bestek Leegstraat - aanpassingen

Wordt later aangevuld.

28. Opening van een kansspelinrichting op de Grote Markt - overeenkomst

Pro memorie.

29. Aankoop van nieuw klasmaubilair ten behoeve van het basisonderwijs

Pro memorie.

30. Jeugdruimteplan 2002-2004

Pro memorie.

31. Bespreking bevolkingsonderzoek naar botontkalking bij vrouwen (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Pro memorie.

32. Verkeerssituatie naar aanleiding van werken aan Zelzaatse Brug (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Pro memorie.

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Algemene Vergaderingen intercommunales - aanduiding vertegenwoordigers (Veneco, Teveoost, VEM, IDM)

Pro memorie.

2. Machtiging rechtszaken

Pro memorie.

3. Onderwijs - loopbaanhalvering

Pro memorie.

4. Personeel lokale politie - aanwijzen van niet-politioneel gemeentepersoneel in dienst bij het gemeentelijk politiekorps dat overgaat naar het administratief en logistiek kader - wijziging

Pro memorie.

5. Aanduiding van één kandidaat-lid van de Raad van Bestuur (met raadgevende stem) van VEM voorgedragen uit de gemeenteraadsleden verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW

Pro memorie.

6. Aanvaarding ontslag van de heer Rony Schatteman als lid van de Raad van Beheer van de VZW Zelzaatse Watersportvereniging en het voorzien in zijn vervanger

Pro memorie.
Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014