Gemeenteraad 18-12-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    24-12-2001    

 

I. OPENBARE ZITTING

CD&V-fractieleider Martin Acke kwam twee minuten te laat op deze vergadering. De burgemeester profiteerde hiervan om in spoedtempo de gemeenteraad te laten starten en op een drafje de toegevoegde punten 2 tot 10  van de oppositie af te voeren van de agenda. In zijn enthousiasme om de oppositiefracties hiermee een loer te draaien begon hij de gemeenteraad wel twee minuten te vroeg. Hiervoor is een klacht lopende bij de gouverneur. Punten 2 tot 8 zullen opnieuw worden ingediend voor behandeling bij de eerstvolgende gemeenteraad... We zijn benieuwd welke kleinzielige trucs onze burgemeester nu weer zal proberen om de oppositie te beletten haar werk te doen.

Zie voor commentaar bij deze punten: Volgende gemeenteraad

1. Mededelingen

geen mededelingen

2. Probleem van sluikstorten na invoering betalend ophaalsysteem voor huisvuil (Diftar) - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

3. Niet-oproeping van gemeenteraadscommissies gedurende de voorbije maanden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

4. Retributie op afgifte van inlichtingen - herziening - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

5. Verwaarloosde toestand speelterreinen Karnemelkpolder - bespreking en te nemen acties - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

6. Niet rechtsgeldige samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) omwille van het ontbreken formele motiveringsplicht deskundigen + onevenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

7. Vraag tot beschikbaar stellen van inforum (juridische gegevensbank van de lokale besturen) aan geÔnteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

8. Vraag tot beschikbaar stellen van e-mailadres (zelzate.be) aan geÔnteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

9. Aankoop producten Wereldwinkel door gemeentelijke diensten - bespreking op verzoek van PvdA-raadslid Frans Van Acoleyen

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

10. Motie voor de vrede - verzoek van PvdA-raadslid Dirk Goemaere

Door de burgemeester afgevoerd van de agenda.

11. Begroting 2002 OCMW

Pro memorie.

12. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

Pro memorie.

13. Verkoop gronden Groenplein en Europaprijslaan

Pro memorie.

14. Sportpromotieplan / financieel verslag 2000 sportdienst

Pro memorie.

15. Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Pro memorie.

16. Reglement inzake subsidiŽring feestcommissies

Pro memorie.

17. Omwisseling salarisschalen naar euro

Pro memorie.

18. Principebeslissing eindejaarspremie

Pro memorie.

19. Bestek hospitalisatieverzekering

Pro memorie.

20. Bestek maaltijdcheques

Pro memorie.

21. Retributiereglement + raamakkoord in verband met liggend ziekenvervoer

Pro memorie.

22. Inventarisatie leegstand en verkrotting - overdragen aan AROHM

Pro memorie.

23. Aanpassen administratief en geldelijk statuut + kader in verband met 2 niveau B

Pro memorie.

24. Grondreglement brandweer (korporaal ambulancier)

Pro memorie.

25. Reglement van orde van de gemeenteraad - aanpassing

Pro memorie.

26. Brandweer - aankoop klein materiaal ambulance

Pro memorie.

27. Signalisatieplan

Pro memorie.

28. Toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, stomapatiŽnten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op bestaansminimum en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten last worden genomen door de federale staat en gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden - aanpassing

Pro memorie.

29. Afgelaste gemeenteraad d.d. 08 november 2001 - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Pro memorie.

30. Standpunt gemeenteraad in verband met plannen De Post in verband met eventuele sluiting kantoren - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke 

Pro memorie.

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging tot vervreemding perceel grond KMO Molenstukken - vergoeding

Pro memorie.

2. Ontslag voorzitter sociale dienst - aktename

Pro memorie.

3. Ontslag lid Raad van Bestuur Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting / voordracht nieuwe kandidaat

Pro memorie.

4. VFT begeleidingscommissie - ontslag / vervanging vertegenwoordiger milieuraad

Pro memorie.

5. PWA -ontslag / vervanging gemeentelijk vertegenwoordiger

Pro memorie.

6. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

Pro memorie.

7. Onderwijzend personeel - verlof voor verminderde prestaties voor sociale of familiale redenen

Pro memorie.

8. Onderwijzend personeel - afwezigheid voor verminderde prestaties

Pro memorie.

9. Onderwijzend personeel - loopbaanonderbreking

Pro memorie.

10. Brandweerpersoneel - bevordering

Pro memorie.

11. Brandweerpersoneel - aanstelling brandweerman-stagiair

Pro memorie.

12. Machtiging rechtszaken

Pro memorie.

13. Bespreking stand van zaken dossier boekhouder - bespreking op verzoek van PvdA-raadslid Frans Van Acoleyen

Pro memorie.
Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014