Gemeenteraad 01-01-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up                    22-10-2001    

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
1 januari 2001 met aanvang om 11.00 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
RONNIE COLPAERT  Roggestraat 4  9060 Zelzate  09-345 73 48
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

   1. Mededeling i.v.m. benoeming en beŽdiging van de burgemeester en geldig verklaring verkiezingen.

- John Schenkels werd in december door de Koning benoemd als burgemeester en heeft intussen de eed afgelegd in handen van de Provinciegouverneur. Hij vangt daarmee zijn derde ambtstermijn aan.

- De verkiezingsuitslag van 8 oktober 2000 werd geldig verklaard.

- Freddy De Vilder (SP) legde op 28 december de eed af als voorzitter van het OCMW van Zelzate.

- Freddy De Vilder, verkozen als gemeenteraadslid op de SP-lijst, liet weten te verzaken aan zijn mandaat. In zijn plaats werd de eerste opvolgster op de SP-lijst Patricia De Meyer (189 stemmen) uitgenodigd op de installatievergadering.

Omwille van de familieband mochten de SP-verkozenen Paul De Tollenaere en Freddy De Vilder niet samen zetelen in de gemeenteraad. Zij zijn immers schoonbroers. Vandaar dan ook het ontslag. De ene in de OCMW-raad en de andere in de gemeenteraad mag wel volgens de wet.

   2. BeŽdiging der raadsleden.

Verkozene Lieve Ryckaert (VLD) is verontschuldigd voor deze zitting. Zij liet echter per brief weten haar mandaat te zullen opnemen. Zij zal op 22 januari worden verzocht om haar eed als gemeenteraadslid af te leggen.

De overige 21 raadsleden legden ťťn voor ťťn hun eed af in handen van de burgemeester. De twee PVdA-raadsleden stribbelden in eerste instantie wat tegen om de klassieke eedformule te gebruiken, doch namen genoegen met het achteraf afleggen van een verklaring dat zij hun eed in feite aan de bevolking van Zelzate wilden afleggen.

(klik hier voor de volledige lijst met gemeenteraadsleden)

   3. Vaststelling der rangorde van de gemeenteraadsleden.

De rangorde wordt vastgesteld volgens een aantal criteria: jaren dienstanciŽnniteit als gemeenteraadslid, aantal behaalde stemmen, leeftijd.

   4. Verkiezing en beŽdiging der schepenen.

De uitslag van de vijf stemrondes:
1ste schepen: Hubert Stuyvaert (VLD-VVD) (andere kandidaten waren Erick De Wispelaere - ZOW en Martin Acke - CVP)
2de schepen:  Paul Tollenaere (SP) (andere kandidaat was Carlo Van Hoecke - ZOW)
3de schepen:  Frederik Uyttendaele (VLD-VVD) (andere kandidaten waren Gilbert Zenner - ZOW en Ronnie Colpaert - CVP)
4de schepen:  Marc Thienpond (SP) (andere kandidaat was Erick De Wispelaere - ZOW)
5de schepen:  Nelly De Beule (SP) (andere kandidaat was Gilbert Zenner - ZOW)

Er bestaat enerzijds een ondertekend akkoord tussen SP en CVP om na de verkiezingen van 8 oktober 2000 samen de gemeente Zelzate te besturen. Dat dit niet zomaar een vodje is bewijst het feit dat dit akkoord mede werd ondertekend door SP-minister Luc Van den Bossche. Anderzijds hebben SP en VLD-VVD na de woelige naverkiezingsperiode aan de pers verklaard dat er een ondertekend akkoord is tussen de SP en de VLD-VVD om de komende 6 jaar de gemeente Zelzate te besturen. De CVP-fractie schoof twee kandidaten-schepenen naar voor op die plaatsen die ingevuld werden door de VLD-VVD, teneinde  SP-Zelzate de gelegenheid te geven om haar contract met de CVP te bevestigen. Uit de stemuitslag bleek duidelijk dat de SP (zoals verwacht) uiteindelijk de VLD-VVD-kandidaten heeft gesteund. Men kan zich terecht de vraag stellen of een handtekening of een woord van een SP'er voortaan wel au sťrieux kan worden genomen. Een staaltje van oude politieke cultuur? Zonder meer. Contractbreuk? Zeker en vast. Wij nemen hiervan akte naar de toekomst toe. 

     5. Mededeling i.v.m. de wetgeving i.v.m. de voordracht van kandidaten voor de OCMW-raad

De kandidaturen worden ingewacht tot 9 januari van 16 tot 19 uur. De verkiezing gebeurt op de raad van 22 januari 2000.


    6. Mededeling i.v.m. de wetgeving i.v.m. de voordracht van kandidaten voor de politieraad

De kandidaturen worden ingewacht tot 9 januari van 16 tot 19 uur. De verkiezing gebeurt op de raad van 22 januari 2000. 
      

                                        (klik hier voor meer informatie hierover)

De gemeenteraad werd afgesloten met een receptie naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad.  

Back Home Up  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014