Onderschrijving aandelen door het volledige net in te brengen (met gelijke veronderstellingen)

 

 

WVEM                IVEG

822.321 EURO (1)       816.841 EURO (1)

1 bestuurder      2 bestuurders (in elke versie)

 

 

Alternatief WVEM

 

- inbreng laagspanningsnet

- geldelijke inbreng tegen gasaandelen p.r. omzet gastransport

- toekenning aandelen tegen intrinsieke waarde

  (128,57 EURO intrinsiek   =   24,79 EURO nominaal)

- verkoop aan WVEM van hoogspanning en overige gasnetten in ruil

  voor cash

- schuldenvrije inbreng

 

639.005 EURO/jaar

+ 4.142.288 EURO éénmalig (1)

 

 

Voorstellen IVEG

 

1° inbreng van (installaties + schuld) in ruil voor aandelen

   723.159 EURO

 

2° verkoop alle installaties aan IVEG en alle schulden overgenomen

  door IVEG

  447.922 EURO/jaar

  + 6.316.739 EURO éénmalig (1)

 

 

 

(1) is vergelijkbaar