Belastingen Zelzate 1999-2004 in EUR

OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN IN ZELZATE25-10-04
GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES199920002001200220032004
       
Administratieve prestaties: 26.73419.95027.19332.72525.45133.000
Belasting op afgifte van milieuvergunningen2.0083.3223.3712.1071.9183.000
Belasting op afgifte van administratieve documenten24.72616.62823.82130.61823.53330.000
       
Verhaalbelastingen: 19.68117.10914.03010.9359.72210.000
Belasting op leggen van trottoirs19.68117.10914.03010.9359.72210.000
       
Prestaties van openbare hygiëne:206.195249.506271.501339.321335.891302.500
Belasting op sluikstorten1.9831.116753721.3642.500
Belasting op het lijkenvervoer12400000
Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)67.389110.92653.53512.84315.03314.000
Milieubelasting136.700137.464217.891326.106319.494286.000
       
Belastingen op nijverheid, handel, landbouw:386.249365.435246.172484.631369.969643.497
Belasting op drijfkracht72.04675.85574.770188.933168.584190.000
Belasting op het openblijven van café’s na het sluitingsuur8.5247.3436.3666.4006.1557.000
Belasting op reclameborden2.9875.0073.5822.7782.5703.000
Belasting op verspreiden reclame00028.7060185.597
Verblijfsbelasting1.8002.307409000
Belasting op banken en financiëringsinstellingen11.15511.3419.4459.2058.8339.500
Belasting op stortplaatsen123.24996.074151.60297.70423437.500
Belasting op ondernemingen en vennootschappen166.487167.5080179.611183.593210.900
       
Gebruik van het openbaar domein: 108.913108.61596.90394.754165.845219.078
Belasting op plaatsrecht openbare markt92.60189.38280.48578.76672.374100.000
Belasting op kermissen6.3455.4815.7675.3815.3625.500
Belasting op parkeren5413.7953.0272.80681.77180.000
Belasting op frituren7.2158.0567.6237.8026.3388.500
Retributie op werken nutsvoorzieningen openbaar domein0000025.078
Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen2.2111.9010000
       
Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium: 3.4512.6032.4591.9841.9842.000
Belasting op tweede verblijven2.9752.6031.9831.9841.9842.000
Belasting op krotwoningen, onbew. of onafgew. gebouwen4760476000
       
Diverse belastingen:372397496297707.7391.600
Belasting op jacht- en wapenvergunningen372397496297174100
Algemene gemeentebelasting op de gezinnen0000707.5650
Belasting op vervoer van dronken personen000001.500
       
Totaal gemeentebelastingen en -retributies751.594763.615658.753964.6481.616.6011.211.675
       
GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN199920002001200220032004
       
Aanvullende belasting op onroerende voorheffing907.999911.4891.463.5381.715.5101.911.0931.857.781
Aanvullende personenbelasting1.812.5892.292.5621.902.4312.323.5602.451.0142.823.321
Aanvullende belasting op motorrijtuigen110.267104.223116.783116.936123.503123.612
Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing     0004.3479.92810.000
       
Totaal gemeentelijke opcentiemen2.830.8543.308.2743.482.7514.160.3534.495.5394.814.714
       
Totaal belastingontvangst3.582.4494.071.8894.141.5055.125.0016.112.1406.026.389