Cultuur & Ontspanning

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

07-02-2006

Activiteitenkalender Gemeentelijke Culturele Raad van Zelzate  

Verslag van een aantal buurtactiviteiten  

Gebruik van gemeentelijke feestmaterialen (26-01-2006)  

Werkwijze bij het uitlenen van gemeentelijke feestmaterialen: 

De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zelzate

   

Burgemeester Jozef Chalmetlaan 50 te 9060 Zelzate    Tel.: 09-342 38 30 - Fax: 09-342 38 39

Openingsuren:

 • maandag 15.00 tot 19.00 uur
 • dinsdag 15.00 tot 19.00 uur
 • woensdag 13.30 tot 18.00 uur
 • donderdag gesloten
 • vrijdag 13.30 tot 18.00 uur
 • zaterdag 09.30 tot 12.30 uur
 • zondag gesloten

In het dienstencentrum De Kastanje op het Hoogbouwplein te 9060 Zelzate is elke maandagnarmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur ook een uitleenpost voor 55-plussers voorzien.

Bejaarden, langdurige zieken en personen met een handicap kunnen vanaf heden beroep doen op de boekendienst aan huis. Eénmaal per maand worden gratis boeken aan huis gebracht. Aanvragen richten tot de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 50 9060 Zelzate - 09-345 72 59.

Voor wat kan u in de Zelzaatse bibliotheek terecht?

Lid worden van de Zelzaatse bibliotheek is gratis maar vereist om boeken, tijdschriften, internet,... te kunnen uitlenen. Ook het ter plaatse raadplegen van materialen, internet en het uitlenen van boeken en tijdschriften is gratis.

Tot en met 14 jaar kan u ook gratis audiovisuele media te ontlenen, vanaf 15 jaar dient u daarvoor een bijdrage te betalen:

 • taalcursussen : € 1,25
 • cd's : € 0,50
 • cd-rom's : € 1,25
 • video's en dvd's : € 1,25

Per lidkaart kan u maximaal 5 boeken, tijdschriften of CD's uit de jeugdafdeling, plus 2 cd-rom's, taalcursussen of video's en dvd's ontlenen. De uitleentermijn is 3 weken. Verlenging is mogelijk, tenzij iemand anders het werk heeft gereserveerd. De maximale uitleenperiode is echter 9 weken.

Wanneer u zonder verlenging de uitgeleende zaken langer houdt dan voorzien, dan dient u een boete te betalen:

 • boeken, strips en tijdschriften : € 0,25 per werk en per week
 • cd's : € 0,50 per week
 • cd-rom's, video's, taalcurssussen : € 1,25 per week

Het is mogelijk om via de bibliotheek boeken aan te vragen in andere bibliotheken. Dit kost € 1,25.

Er is één internet-PC beschikbaar voor het publiek. Leden van minimum 12 jaar oud kunnen maximaal 1 uur per dag gratis surfen op het internet. U kan pagina's afdrukken aan € 0,10 per blad of opslaan op diskette (verplicht aan te kopen in de bibliotheek voor € 0,50).

Aangezien de bibliotheek nog niet zelf over cd's, cd-rom's en video's beschikt worden regelmatig wisselcollecties geleend lenen van de Gentse Openbare Bibliotheek (met steun van de provincie Oost-Vlaanderen) of via het Samenwerkingsverband van Meetjeslandse Bibliotheken. Dit geldt ook voor sommige boeken.

In de bibliotheek liggen ook diverse kranten en tijdschriften ter inzage, samen met verzamelboeken met krantenknipsels van Zelzate en omgeving. In het magazijn zitten meer dan 4.000 documentatiemappen over diverse onderwerpen en auteurs die op aanvraag kunnen geraadpleegd worden.

De bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Zomergem maakten samen collectieafspraken, bouwden een wisselcollectie op en organiseerden verscheidene uitbreidingsactiviteiten.

>>> reglement voor de gebruiker van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek

>>> retributiereglement Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Academische zitting 25 jaar Culturele Raad van Zelzate (03-10-2003)

Op 3 oktober 2003 ging in het gemeentehuis een academische zitting door naar aanleiding van 25 jaar werking van de Culturele Raad van Zelzate.  De zitting startte met een fel gesmaakt optreden van Barbara Tollenaere en gitarist Alex Van Gijsel die enkele Portugese fado's ten gehore brachten. De toespraken werden nadien afgewisseld met een tweetal optredens van het Gemengd Koor ter Looveren onder leiding van dirigent Johan Meersman. 

Jozef Peirens, ex-voorzitter van de culturele raad, schetste in een notedop de geschiedenis en de doelstellingen van de raad waarvan hij 23 jaar de leiding had:     >>> toespraak van Jozef Peirens

In zijn toespraak gaf voorzitter Eric Raveel zijn visie op de huidige werking en de doelstellingen van de culture raad. Hij tekende tevens een aantal toekomstplannen uit. Schepen van cultuur Paul Tollenaere onthulde het plan van het gemeentebestuur om de zaal van de vroegere Cinema Gaumont op de Grote Markt aan te kopen. Tot slot huldigde burgemeester John Schenkels de vroegere voorzitter Jozef Peirens voor zijn jarenlange inzet voor cultuurminnend Zelzate en benoemde hem tot erevoorzitter van de Culturele Raad.

Barbara Tollenaere en Alex Van Gijsel brachten Portugese fado     Gemengd Koor ter Looveren o.l.v. Johan Meersman

Voormalig voorzitter Jozef Peirens wordt erevoorzitter     Eric Raveel (huidig voorzitter) en Jozef Peirens (erevoorzitter)

De VIP's: erevoorzitter Jozef Peirens, schepen van cultuur Paul Tollenaere, burgemeester John Schenkels en voorzitter Eric Raveel

VENUS, een nagelnieuwe cultuurvereniging in Zelzate  (11-03-2002)

De bezoekers van de Zelzaatse markt konden er op maandag 11 maart niet naast kijken: 
            het kraampje van "Venus".

Na een verrassende act op de gemeenteraad van 5 februari en na een maand van tergende geheimzinnigheid, bekenden een aantal mensen eindelijk kleur. Een nieuwe Zelzaatse cultuurvereniging zag het levenslicht: VENUS.  De initiatiefnemers Margareta Van Acker, Anne Smekens, Paul Van Hoecke en Jean Paul Claessens steken hun ambitie niet onder stoelen of banken: zij willen dat cultuur in Zelzate voor iedereen toegankelijk wordt !

Klik voor meer informatie op het Venusbeeldje hiernaast.

Te betalen rechten bij het brengen van muziek op publieke plaatsen (10-02-2002)

Naast de SABAM, die we al jaren kennen, moet tegenwoordig ook een 'BILLIJKE VERGOEDING" worden betaald wanneer men vooraf opgenomen muziek ten gehore wil laten brengen op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De SABAM-tarieven werden per 1 januari 2002 aangepast. Klik het icoontje voor een overzicht van de nieuwe tarieven:

Voor meer informatie over reglementering, tarieven en aangifteformulieren omtrent de billijke vergoeding: www.bvergoed.be.

Het web voor lokaal cultuurbeleid: www.cultuurlokaal.be

Deze site brengt informatie over het nieuw decreet voor een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en wil alle direct betrokkenen en alle geïnteresseerden rond het nieuwe decreet sensibiliseren.

Op de webstek vindt u een bondige toelichting bij alle aspecten van het decreet en kan u de meest recente informatie downloaden.

Ten slotte geeft de site ook toegang tot nuttige internetadressen:    www.cultuurlokaal.be

Het Oost-Vlaams lnformatienetwerk van Openbare Bibliotheken

Het uitgangspunt van dit project is de dienstverlening van de openbare bibliotheken aan het Oost-Vlaamse publiek uit te breiden en efficiënter te maken.

De basis van Ovinob is de Provinciale Centrale Catalogus, de gemeenschappelijke catalogus van de Ovinob-bibliotheken. De catalogus bevat momenteel ongeveer 625 000 beschrijvingen van boeken, tijdschriften, cd-rom's ... (89 000 in het jeugdbestand en 536 000 bij de volwassenen). Ook de aanwinsten sedert 1 juni 1999 van de Zelzaatse bibliotheek zijn hierin opgenomen.

Je kan de Provinciale Centrale Catalogus raadplegen via onderstaande links:

Jeugd

Volwassenen

Je vindt daar ook welke bibliotheek welk werk ter beschikking heeft en hoe je een werk van een andere biblitheek kunt bekomen.

Koor ter Looveren uit Zelzate zingt voortaan in eerste klasse ! (10-03-2001)

Op zondag 4 februari slaagde het Zelzaatse Koor ter Looveren in de proef voor Eerste Klasse. Zij zorgden op het Provinciaal Tornooi te Berlare voor een schitterende prestatie en kregen daarbij de gelukwensen van de jury. 

Op de recente algemene vergadering van de vernieuwde Zelzaatse Culturele Raad staken de leden van het koor hun ambitie voor deze nominatie niet onder stoelen of banken. Toch bestond er twijfel... de uitdaging was groot en de lat ligt erg hoog. Wij zijn als Zelzatenaar dan ook zeer fier dat Koor ter Looveren deze titel alvast voor vier jaar mag dragen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het koor nog een schitterende toekomst tegemoet gaat. Het koor stelt zich ook permanent open voor nieuw zangtalent. Continuïteit is immers zeer belangrijk. Daarom kijkt men met extra grote belangstelling uit naar geïnteresseerde jongeren.

            Heeft u interesse ? Geef dan een seintje aan de voorzitter: Robert Kloeck  Groenplein 20  9060 Zelzate 09-344.64.91

Vernieuwde Zelzaatse Culturele Raad gaat van start (12-01-2001)

De gemeenteraadsverkiezingen hebben ook hun invloed op diverse gemeentelijke adviesraden. Bij die gelegenheid worden immers de meeste besturen statutair herverkozen.

Op donderdag 11 januari 2001 ging de Gemeentelijke Culturele Raad van Zelzate over tot herverkiezing van zijn bestuur.

Uittredend voorzitter Jozef Peirens wenste na jarenlange zeer actieve dienst een stapje terug te zetten. Voor zijn opvolging stelden zich twee kandidaten ter beschikking: Théo Van Damme (afgevaardigde van het Feestcomiteit De Katte) en Eric Raveel (afgevaardigde Koor ter Looveren). Raveel haalde bij de verkiezingsronde de meeste stemmen en wordt voorzitter. Theo Van Damme wordt ondervoorzitter. Vivien De Baets (afgevaardigde OVM), reeds jarenlang gewaardeerd secretaris, werd in deze functie herbevestigd. Penningmeester wordt Beatrix De Caluwé (afgevaardigde van ATB). Dit vernieuwd dagelijks bestuur zal voortaan nauw samenwerken met schepen Paul Tollenaere (SP). Ondertussen raakte bekend dat hij de bevoegdheid krijgt over Cultuur.

In het hoofdbestuur van de Zelzaatse Culturele Raad waren drie zitjes vrijgekomen. Deze worden opgevuld door Raphaël De Bock (Vakantiegenoegens), Alex De Vreeze (Oud-leerlingenbond Technisch Instituut Sint-Laurens – Maria Middelares) en Margareta Van Acker (kunstenares - individueel lid). 

Wij wensen de Gemeentelijke Culturele Raad een actieve en vruchtbare werking toe en hopen op deze website regelmatig nieuws over activiteiten te kunnen brengen.

Samenstelling bestuur zoals statutair verkozen op 11-01-2001:

 • Eric Raveel                        Leegstraat 196c                voorzitter
 • Theo Van Damme              Denderdreve 83                 ondervoorzitter
 • Vivien De Baets                 John Schenkelsstraat        secretaris
 • Beatrix De Caluwé             Mezenlaan 23                   penningmeester
 • Jenny Coone                      De Keyserstraat 31
 • Raphaël De Bock               Leegstraat 196b
 • Alex De Vreeze                  Koning Albertlaan 38
 • Dominique Thienpondt         Sint-Sebastiaanstraat 42
 • Margareta Van Acker          Wachtebekestraat 6
 • Josiane Vanderhauwaert      Akkerstraat 47
 • Marie-Lou Walleyn              Merellaan 35
 • Andrea Wolfaert                  Kreekstraat 21

Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014