Afvalverwijdering

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up

04-06-2006     

Plannetje vernieuwde containerpark (04 juni 2006)

Sluikstorters zijn gezien! (21 mei 2006)

Sluikstorters zijn gezien! Die boodschap wil IDM samen met haar gemeenten meegeven aan ieder die illegaal afval achterlaat. Er is duidelijk geen discussie over, sluikstorten is niet te tolereren en moet met alle middelen worden bestreden. Mensen moeten ervan overtuigd worden dat sluikstorten onaanvaardbaar is en dat het zeer negatieve gevolgen kan hebben, denken we maar aan de milieu-impact, het onveiligheidsgevoel,Ö Preventie en bewustmaking zijn daarbij van essentieel belang.

Sluikstorters gooien hun afval op openbare plaatsen, omdat ze niet willen betalen voor het afval dat ze veroorzaken of niet de moeite willen doen om het op een reglementaire wijze aan te bieden. Het gevolg is dat de hele maatschappij en het milieu moeten opdraaien voor het asociale gedrag van deze individuen die weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is van het grootste belang dat burgers dat inzien en dat sluikstorten niet wordt getolereerd. Daarom organiseert IDM samen met haar gemeenten opnieuw een sensibiliserende campagne waarbij 4 specifieke sluikstortproblemen in het vizier worden genomen!

4 campagnebeelden

Het zijn niet alleen de grote sluikstorten op verlaten plaatsen die voor heel wat verontreiniging zorgen, maar ook de goed gevulde zakjes die uit de wagen worden geslingerd verloederen ons straatbeeld. Vanaf deze week worden er op probleemplaatsen panelen geplaatst met deze beelden zodat potentiŽle sluikstorters gewaarschuwd zijn! Daarenboven wordt de automobilist nog eens extra aangemaand door grote baanaffiches in onze gemeenten. Ook de omgeving rond de glasbollen blijft een favoriete plek voor de sluikstorter, wat meestal begint met een lege doos eindigt vaak in een ware stortplaats! Een grote sticker op de glasbollen moet hen 2 keer doen nadenken voordat ze achteloos van alles laten rondslingeren. Tot slot wil IDM ook de aandacht vestigen op het sluikstorten in publieke vuilbakjes. Deze vuilbakjes dienen om afval in te gooien dat op dat moment ontstaat, ze staan er niet om je afval van thuis in te deponeren! Deze boodschap maakt IDM vanaf deze week kenbaar door stickers op de vuilbakjes.

         

         

Samen komen we verder

Sluikstorten is echter niet alleen een probleem van de gemeenten, maar van elke burger. Net zoals in vorige campagnes kiest IDM er dan ook voor om iedere burger een stukje verantwoordelijkheid te geven. Dit doen ze door hen op te roepen om de ogen open te houden en sluikstorten te melden op het gratis groene nummer 0800/16636.

Wie niet luisteren wil, moet voelen

Wie hardleers blijft, is gewaarschuwd. Sluikstorters die worden betrapt, krijgen de rekening gepresenteerd voor het weghalen van het afval, en voor het verwerken ervan. Dat loopt al gauw in de honderden euro's. Daarenboven worden alle sluikstorten grondig onderzocht op aanwijzingen! Wie verstandig is zal het dus wel laten om her en der afval te storten waar het niet mag.

 

Intercommunale Durme-Moervaart voor huisvuilverwerking en milieuzorg

Zelebaan 42  9160 Lokeren  tel: 09/348.43.97  fax: 09/349.07.94  e-mail: info@idm.be

De intercommunale Durme-Moervaart is de afvalintercommunale voor de gemeenten Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate. Meer dan 100.000 inwoners of ongeveer 43.000 gezinnen kunnen van haar diensten gebruik maken.

Meer gegevens over IDM kan u vinden op hun website. Daar vindt u allerlei info omtrent afvalvoorkoming, thuiscomposteren, hergebruiken, sorteren en afvalverwerking. Via het afvalwoordenboek kan u terugvinden waar alles thuishoort! Interessante links verwijzen u door naar alle mogelijke milieu-informatie.

Ook de elektronische ophaalkalender maakt het u gemakkelijk. Geef uw gemeente en straat in, kies de afvalsoort en u krijgt onmiddellijk een persoonlijke ophaalkalender te zien.

Bij verhuis zijn een aantal formaliteiten te vervullen: bel hiervoor gratis de GROENE LIJN op 0800/16636.

Voor meer informatie: www.idm.be

 

Het containerpark van Zelzate

Karnemelkstraat  9060 Zelzate tel. 09/342.99.81 info@idm.be

Openingsuren:
  • maandag:     sluitingsdag

  • dinsdag:       van 08.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.30 u *

  • woensdag:    van 08.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.30 u

  • donderdag:   sluitingsdag

  • vrijdag:         van 08.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.30 u

  • zaterdag:     van 09.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.00 u

(*) Dinsdag is de enige dag dat zelfstandigen worden toegelaten op het containerpark maar ook niet-zelfstandigen zijn op dat moment welkom.

aan te bieden afvalparticulierenKMO's en ZO's
Metalen++
AEEA  (1)+-
Bont glas++
Vlak glas++
Puin++
PMD  (2)++(*)
Plastiek (harde)++
Houtafval++
Textiel++
Papier en karton++
Isomo++
Kringloopvuil++
Tuinafval+-
Boomstronken+-
Snoeihout+-
Roofing + asfalt+-
Gyproc+-
Kurk+-
KGA  (3)+-
Tapijt/vast tapijt+-
Plastic bloempotjes en plantentrays++
Plastic verpakkingsfolies++
Autobanden+-
CD/DVD-schijfjes en -doosjes++
Eterniet+-
Treinbilzen+-
Printercartridges++

    (*) Het PMD afkomstig van KMOís en ZOís dient te worden aangeboden en afgeleverd in de hiertoe voorgeschreven PMD-zak.

1   Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten
2   Plastic flessen en flacons, Metaalverpakkingen en Drankkartons
3   Klein Gevaarlijk Afval

Reglementen die van toepassing zijn op het gemeentelijk containerpark:

Politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijk containerpark
Retributiereglement inzameling van grof vuil en bruin- en witgoed op het containerpark en huis-aan-huis
Retributiereglement op het storten van afval door KMO's en ZO's op het containerpark


 

Veegrondes in Zelzate

Dit jaar schafte de gemeente een veegwagen in voor het regelmatig onderhoud van de gemeentelijke wegen. In principe komen alle straten elke week aan de beurt. Het gemeentebestuur heeft hiervoor de medewerking van de inwoners nodig en vraagt de persoonlijke voertuigen niet op straat te parkeren op de dag wanneer hun straat wordt geveegd. 

Wanneer ?: zie planning veegrondes.

 

 

Bezoek KWB-Zelzate aan IDM (23-10-2003)

KWB-Zelzate bracht op 23 oktober 2003 een bedrijfsbezoek aan de intercommunale IDM te Lokeren en kon daar kennis maken met een modern bedrijf dat beschikt over een dynamisch management, een puike organisatie met gekwalificeerd personeel en een degelijke en goed onderhouden technische uitrusting. Aan het hoofd van het bedrijf staat Zelzatenaar Dirk Strubbe.IDM beschikt over een gezellige interactieve presentatie- en tentoonstellingsruimte ten behoeve van verenigingen en scholen

De intercommunale IDM doet aan huisvuilverwerking. In de eerste plaats tracht zij de inwoners van de zes aangesloten gemeenten er toe aan te zetten om afval te voorkomen. Dit gebeurt door sensibilisering via gemeenten en pers, maar ook door het zelf inrichten van bedrijfsbezoeken, het verzorgen van uiteenzettingen en het ter beschikking stellen van een interactieve presentatie- en tentoonstellingsruimte ten behoeve van verenigingen en scholen. 

Inzake preventie speelt ook het politiek beleid van de zes partnergemeenten een cruciale rol. Via belasting en tarifering kan het gedrag van de inwoners immers flink worden bijgestuurd. Helaas is hier nog veel te weinig onderlinge gelijkloop te bespeuren, waardoor afvaltoerisme van de ene naar de andere gemeente, ondermeer naar de containerparken, nog te vaak gebeurt.

nog bruikbare afgedankte elektrische apparatuur wordt in eigen ateliers hersteld en via de kringloopwinkels verkochtNa het voorkomingsbeleid ligt de klemtoon op gescheiden inzameling van de diverse huisvuilfracties om hergebruik of recyclage mogelijk te maken. Deze opdracht vertaalt zich vooral in het organiseren van de talrijke ophaalrondes. Ook de containerparken spelen in selectieve inzameling een cruciale rol. IDM exploiteert intussen, in opdracht van de gemeentebesturen, de containerparken van Zelzate en Zele. 

Nog bruikbare afgedankte elektrische apparatuur (koelkasten, diepvriezers, wasmachines, droogautomaten, microgolfovens, televisie- en radiotoestellen, computerapparatuur,...) komen in aanmerking voor herstelling in eigen ateliers. Via de kringloopwinkels worden zij voor een zacht prijsje te koop aangeboden aan de inwoners. Men vangt daarmee drie vliegen in ťťn klap: vermijden van afval door hergebruik, sociale tewerkstelling en ter beschikking stellen van comfort aan financieel minder vermogenden.

de voormalige verbrandingsoven werd verbouwd tot een fraai ogend, multifunctioneel en modern ingericht gebouwDe diverse gescheiden opgehaalde afvalfracties vinden hun weg naar de recyclagebedrijven in binnen- en buitenland. Dit brengt in gans BelgiŽ een niet te onderschatten afvaltrafiek tot stand, die mede het gevolg is van de economische mechanismen waaraan ook deze sector is onderworpen. De files zijn hiermee niet gebaat. Enkel wat niet in aanmerking komt voor recyclage wordt verbrand in ovens met energierecuperatie, ofwel in laatste instantie gestort. Een vijftal jaren geleden stopte IDM met de exploitatie van de eigen verbrandingsoven in Lokeren. De nodige investeringskost om te voldoen aan de strenge milieunormen bleek niet meer haalbaar. Sindsdien wordt het restafval verbrand in de installaties van IVAGO te Gent. De voormalige verbrandingsoven werd verbouwd tot een fraai ogend, multifunctioneel en modern ingericht gebouw dat zowel de personeelsinfrastructuur, de administratieve diensten, de herstellingsateliers en opslagruimtes voor afgedankte elektrische apparatuur, als de presentatie- en tentoonstellingsruimte omvat.

de Diftar-vuilniswagens beschikken over een gesofisticeerde technische uitrustingDe invoering van het Diftar-systeem, waarbij restafval en GFT dienen te worden betaald in functie van het afgeleverde gewicht, is in Zelzate de voorbije jaren een zwaar punt van discussie geweest. Een nauwkeurig en sluitend systeem voor weging en facturering was dan ook een primaire vereiste. De per stuk bijna 250.000 euro kostende vuilniswagens beschikken dan ook over een technische uitrusting om u tegen te zeggen. Door een sluitende controle leiden betwistingen daardoor zelden tot echte problemen. Het is daarbij wel van belang dat inwoners bij verhuizing tijdig de diensten van IDM verwittigen, zodat de registratiechip kan worden aangepast (0800/16636).

Het kan niet worden ontkend dat de invoering van Diftar een zeer grote invloed heeft gehad voor de hoeveelheden aangeboden restafval en GFT. Spectaculair in het begin, maar intussen is wat gewenning opgetreden bij de inwoners, waardoor het aanbod van restafval zelfs terug lichtjes verhoogt. Het financiŽle plaatje blijft sterk verschillen tussen de afvalbewuste mensen en diegenen die naar niets kijken. Ook hier spelen de gevolgen van de sterk verschillende belastingreglementen in de zes gemeenten. In Zelzate betaalt de inwoner procentueel het minst van de totaalkost voor afvalverwijdering. Dit trekt afvaltoeristen van de andere gemeenten aan, waardoor de totale kosten dan weer verhogen. Is het om die reden dat zij toevlucht moeten nemen tot andere belastinginkomsten zoals een algemene belasting op de gezinnen? Dit geeft inderdaad stof tot nadenken.

Back Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014