Zelzate: Martin Acke's Website

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Nieuwe Items

†<<<  Breng ook een bezoekje aan de website van N-VA Zelzate >>>

Activiteiten

Nieuws
Zelzate Leeft
Gemeentebestuur
Politiek & Beleid
Zoeken & Links
Sitemap

Op deze website kan u Zelzate leren kennen. Mijn gemeente leeft; alleen komt het niet altijd voldoende naar buiten. Communicatie is immers altijd een zeer zwak punt geweest van ons gemeentebestuur.

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 beloofde N-VA Zelzate een betere communicatie.  Nu ik als schepen deel uit maak van het dagelijks bestuur van de gemeente wil ik daar ook werk van maken.

Via mijn website wil ik daar alvast een steentje toe bijdragen. Na 17 jaar is Martin Acke's Website nog steeds een interessante informatiebron in Zelzate. De talrijke positieve reacties geven me de moed verder te doen. Ik reken echter wel op uw geduld en uw inbreng. De inhoud van deze webstek zal regelmatig bijgewerkt worden. Kom dus regelmatig terug voor een bezoekje en stuur gerust uw voorstel of bijdrage.

Uw mening over inhoud en layout interesseert me. U kan hiervoor terecht op het antwoordformulier op deze pagina, op het e-mailadres vermeld onderaan op elke pagina of in mijn gastenboek waarin u publiekelijk of voor mij persoonlijk uw commentaar kwijt kan.

Ik wens u een zeer aangenaam verblijf op mijn website.

 

Martin Acke                              laatste update: 12-07-2017

Gastenboek

 

 

Ik wens me te abonneren op de gratis nieuwsbrief Zelzate@rem
(mijn adresgegevens blijven vertrouwelijk en worden aan niemand doorgegeven)

Naam:
Gemeente: 
E-mailadres: 

Voor een vraag of een mededeling kan u gerust gebruik maken van onderstaand formulier:

Naam:  
Straat en Nr: 
Postcode en Gemeente: De voornaamste rubrieken van deze website:

Nieuwe Items: de regelmatige bezoeker kan hier de recente aanpassingen of actualisaties van webpagina's opvolgen.

Activiteiten: geeft een chronologisch overzicht van tal van activiteiten op het politiek, sociaal, cultureel, economisch, parochiaal,... vlak. Alle verenigingen kunnen hier terecht voor gratis publicatie van hun activiteiten in Zelzate of nabije omgeving.

Nieuws: een overzicht van nieuwsberichten en belangrijke persartikelen over of voor Zelzate. Zo vindt u hier ondermeer:

  • alle reeds verschenen nieuwsbrieven zelzate@rem van gemeenteraadslid Martin Acke
  • berichtgeving over de de Zelzaatse politieke actualiteit
  • een aantal interessante persartikelen over Zelzate

Zelzate Leeft het startpunt voor een virtuele speurtocht door de gemeente Zelzate met informatie over economie, handel, nijverheid, cultuur, ontspanning, sport, jongerenwerking, geschiedenis, toerisme, parochies, sociale dienstverlening,... en de diverse verenigingen. Diverse subrubrieken leiden u naar de verschillende aspecten van het dagelijkse leven van de Zelzatenaar.

Gemeentebestuur: de samenstelling van tarijke gemeentelijke organen zoals gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad, adviesraden en vertegenwoordigingen in intercommunales.

Politiek & Beleid: voor diegenen die interesse hebben voor de politiek van Zelzate.  U kan hier terecht voor volgende zaken: 

  • verslagen van de beraadslagingen en beslissingen van de Zelzaatse gemeenteraad
  • een aantal gegevens i.v.m. de werking van de Zelzaatse OCMW-raad
  • vragen van gemeenteraadslid Martin Acke aan het schepencollege (en de antwoorden hierop)
  • de inhoud van diverse gemeentelijke reglementen
  • wetenswaardigheden over de gemeentelijke dienstverlening op allerlei domeinen (ruimtelijke ordening - veiligheid - politie - brandweer - milieu - huisvuilverwerking - openbare werken - gemeentelijke financiŽn - intercommunales -...)
  • opvolging beloften uit het verkiezingsprogramma van de meerderheidspartijen

Zoeken & Links: hier vindt u diverse nuttige links of koppelingen, al dan niet in directe relatie met de gemeente Zelzate, een selectie van de beste zoekrobots, een aantal persoonlijke gegevens van de auteur van deze website en het gastenboek.

Site-map: geeft een compleet overzicht en begeleidt u tot de kleinste uithoekjes van Martin Acke's Website

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014